BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha Jakub (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ekonomiczne miary efektywności kompresji danych
Economic Measures of Data Compression Efficiency
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 252-268, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Kompresja danych, Efektywność, Pomiar efektywności
Data compression, Effectiveness, Efficiency measurement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Użycie kompresji danych zmniejsza rozmiar danych do przechowania lub przesłania. Oznacza to proporcjonalne do osiągniętego stopnia kompresji zmniejszenie zapotrzebowania na nośniki danych lub łącza transmisyjne. Efekt ekonomiczny tej redukcji nie jest jednak łatwy do oszacowania. Oszczędność może być zarówno zerowa - gdy zaoszczędzone media pozostają niewykorzystane, jak i ponadproporcjonalnie duża - gdy niestosowanie kompresji wymusiło by konieczność pokonania bariery technologicznej. Niemniej, należy uwzględnić różnego rodzaju koszty stosowania kompresji: programowe, sprzętowe i inne. Nie da się obliczyć efektu ekonomicznego użycia kompresji danych bez odpowiednich miar. Klasyczne miary efektywności kompresji danych pozwalają określić stopień zmniejszenia ilości danych uzyskany wskutek kompresji, co, jak już zauważono, nie wystarcza do ustalenia ekonomicznych konsekwencji zastosowania kompresji danych. Stąd potrzeba ekonomicznych miar efektywności kompresji danych, umożliwiających przeliczenie technicznych parametrów kompresji danych na wartość korzyści ekonomicznych dzięki niej uzyskanych. Miary takie, dla najbardziej popularnych zastosowań, zostaną przedstawione w niniejszym artykule. Wcześniej jednak omówiona zostanie klasyfikacja metod kompresji danych oraz klasyczne miary efektywności kompresji. (fragment tekstu)

Data compression allows for considerable reduction of data storage and transmission costs, measures proposed in the article make it possible to calculate savings for the most popular da compression applications. These measures may be used to estimate the profitability of implementing data compressi methods in company's information system, as well as to compare economic effectiveness technologically competitive solutions. An important advantage of the presented measures is that they may be used even if not all t cost-specific data is available. In that case, the calculated costs, though not so precise, will still useful. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Douglis F., The Compression Cache: Using On-line Compression to Extend Physical Memory, "Proceedings of USENIX Conference" 1993.
 2. Dumont R., Pellacini F., Ferwerda J.A., Perceptually-based Texture Caching for Hardware Rendering, "Proceedings of the Eurographics Workshop on Rendering" 2001.
 3. Goyal K.B., Ramamritham K., Datta A., Thomas H.M., Indexing and Compression in Data Warehouses, "Proceedings of International Workshop on Design and Management of Data Warehouses" 1999.
 4. Historical Notes about the Cost of Hard Drive Storage Space, http://www.littletechshoppe.com/nsl625/winchest.html, wydanie z 17 kwietnia 2004.
 5. Jaques R., Storage software sales shoot skywards, "IT Week", 16 marca 2005, http://www.itweek.co.uk/2126991.
 6. Rajan M., Global data storage market to reach nearly $39 billion by 2010, Data Storage Media: Materials, Technologies, and Markets, RGB-317, maj 2005, http://www.bccresearch.com/editors/RGB-317.html.
 7. Ray G., Haritsa J.R., Seshadri S., Database Compression: A Performance Enhancement Tool, [w:] Advances in Data Management, Tata McGraw-Hill, Pune 1995.
 8. Sayood K., Kompresja danych - wprowadzenie, Wydawnictwo RM, Warszawa 2002.
 9. Skarbek W. (red.), Multimedia. Algorytmy i standardy kompresji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.
 10. Swacha J., Popularne standardy kompresji danych. "Pro Dialog" 1999 nr 9.
 11. Swacha J., Formaty graficzne, "Software 2.0", 2001, nr 79 (lipiec).
 12. Swacha J., Bandosz M., Radliński Ł., Zaawansowane multimedia na stronach WWW, [w:] Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 13. Swacha J., Kompresja dokumentów XML metodą substytucyjno-predykcyjną, Studia Informatica nr 17, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2003.
 14. Swacha J., Predykcyjno-substytucyjna metoda bezstratnej kompresji danych, Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.
 15. Swacha J., Compressing Annotated Natural Language Text, [w:] Human Language Technologies as Challenge for Computer Science and Linguistics, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
 16. Velasco J.R., Velasco Lucianez L.A., Benefits of Compression in HTTP Applied to Caching Architectures, "Proceedings of the International WWW Caching Workshop" 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu