BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Talar Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Cross-border e-commerce - problemy identyfikacji i pomiaru
Cross-Border E-Commerce - Problems in Identification and Measurement
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 3, s. 13-27, bibliogr. 40 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Handel międzynarodowy, Statystyka międzynarodowa
e-commerce, International trade, International statistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transgraniczny handel elektroniczny (cross-border e-commerce) stanowi stosunkowo nowe i słabo poznane zjawisko we współczesnej gospodarce światowej. Celem artykułu jest zestawienie i charakterystyka podstawowych problemów występujących w badaniu cross-border e-commerce. Przeprowadzono szeroki przegląd literatury, w tym opracowań o charakterze metodologicznym, badań, raportów i statystyk (baz danych). Analizie poddano problemy definicyjne pojęcia cross-border e-commerce, zakres oficjalnych statystyk oraz źródła prywatne danych statystycznych w tym obszarze. Artykuł dowodzi, że badania cross-border e-commerce napotykają obecnie na poważne problemy natury podstawowej, do których należy identyfikacja wymiaru znaczeniowego i ilościowego tego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

Cross-border e-commerce is a relatively new phenomenon in the contemporary world economy and very little examined. The aim of this paper is to specify and characterize basic problems for the cross-border e-commerce research. It was carried out a wide literature review, including methodological manuals, studies, reports and statistics. The problems with definition of the cross-border e-commerce notion were studied, as well as the scope of official statistics and private sources of data in this area. The finding is that the studies of cross-border e-commerce are currently faced with serious problems of fundamental nature, which are identification of meaning and quantitative dimension of this phenomenon. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aid for Trade at a Glance 2017. Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity for Sustainable Development, WTO, OECD 2017.
 2. Asia-Pacific Trade and Investment Report 2016: Recent Trends and Developments, ESCAP 2016.
 3. Biblia e-biznesu 2. Nowy testament, red. M. Dutko, One Press, Helion, Gliwice 2016.
 4. Chaffey D., E-business and e-commerce management: strategy, implementation and practice, Pearson Education Limited 2009.
 5. China Cross Border E-Commerce Sales, Marketplace Pulse 2016, https://www.marketplacepulse.com/stats/china-ecommerce/china-cross-border-ecommerce-sales-61 (02.08.2017).
 6. China E-Retail Market Report 2016, Deloitte 2016, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/cip/deloitte-cn-cip-chinaonline-retail-market-report-en-170123.pdf (02.08.2017).
 7. Core list of indicators: March 2016 version, Partnership on Measuring ICT for Development, http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2016.pdf (02.08.2017)
 8. Cross border e-commerce. Szansa czy zagrożenie? Poczta Polska 2017, http://pocztapolska.pl/hermes/uploads/2017/01/raport-cbec-23.01.2017.pdf (02.08.2017)
 9. Cross-Border Ecommerce 2017: A Country-by-Country Look at Consumer Behavior and Trends, eMarketer 2017, https://www.emarketer.com/Report/Cross-Border-Ecommerce-2017-Country-by-Country-Look-Consumer-Behavior-Trends/2001986 (02.08.2017).
 10. Cross-border E-commerce Barometer, Ecommerce Europe, Brussels 2016, https://www.ecommerce-europe.eu/app/uploads/2016/07/Research-Report-Cross-Border-E-commerce-Barometer-2016-FINAL.pdf (02.08.2017).
 11. Cross-Border E-Commerce Report 2010, IPC 2010, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj8wujh9M7VAhXBVRQKHXVbBPoQFggrMAA&url=https www.ipc.be - media Documents PUBLIC Markets IPC-Cross-Border-ECommerce-Report.ashx&usg=AFQjCNGn3eJIbNbjc0wBlv8eA8jFnszR9Q (02.08.2017).
 12. Cross-border e-commerce shopper survey 2016, IPC 2016, https://www.ipc.be/en/knowledge-centre/e-commerce/cross-border-e-commerce-shoppersurvey (02.08.2017).
 13. Digital globalization: the new era of global flows, McKinsey Global Institute 2016, http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digitalglobalization-the-new-era-of-global-flows (02.08.2017).
 14. Digital Trade in the U.S. and Global Economies, Part 2, USITC, Washington 2014.
 15. Forrester Data Report: Online Cross-Border Retail Forecast, 2017 To 2022 (Global), 2017 https://www.forrester.com/report/Forrester+Data+Online+CrossBorder+Retail+Forecast+2017+To+2022+Global/-/E-RES137898 (02.08.2017).
 16. Guide to Measuring the Information Society, OECD 2011.
 17. GUS, Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach (SSI-01), Warszawa, http://form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/SSI-01.pdf (02.08.2017).
 18. https://unstats.un.org/unsd/trade/taskforce/ (02.08.2017).
 19. IMRG X-border Trading Guide 2013. International Developments in e-Commerce, IMRG 2013, https://www.imrg.org/uploads/media/report_download/0001/01/1618c742d315da4c382fcde96d8ac4be018b5582.pdf?st (02.08.2017).
 20. In search of cross-border e-commerce trade data, UNCTAD 2016.
 21. International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010, UNSD 2011.
 22. McDermott K., Key business drivers and opportunities in cross-border ecommerce, Payvision BV 2016, http://www.payvision.com/cross-border-ecommerce-report-survey-2016 (02.08.2017).
 23. Measuring digital trade: towards a conceptual framework, OECD 2017.
 24. Measuring digital trade: towards a conceptual framework, STD/CSSP/WPTGS(2017)3, OECD 2017.
 25. Measuring electronic commerce, OCDE/GD(97)185, OECD 1997.
 26. Measuring the Digital Economy: A New Perspective, OECD 2014.
 27. Methodological Manual for statistics on the Information Society. ICT usage and ecommerce in enterprises. Survey year 2017, Eurostat 2016.
 28. Methodological manual for statistics on the Information Society. ICT usage by households and individual. Survey year 2016, Eurostat 2016.
 29. OECD Glossary of Statistical Terms, OECD 2008.
 30. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2001: Towards a Knowledge-based Economy, OECD Publishing, Paris 2001.
 31. PayPal Cross-Border Consumer. Research 2016. Global Summary Report, PayPal Inc. 2016, https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/marketing/global/shared/global/media-resources/documents/passport-citation.pdf (02.08.2017).
 32. Principles of e-commerce delivery prices, Copenhagen Economics 2016.
 33. Provision of two online consumer surveys as support and evidence base to a Commission study: Identifying the main cross-border obstacles to the Digital Single Market and where they matter most. Final Report, European Commission, GfK, Belgia 2015.
 34. Rifkin J., Wiek dostępu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 35. Statista, https://www.statista.com/statistics/348108/cross-border-e-commerce-usageworldwide/ (02.08.2017).
 36. Talar S., Pozycja handlowa Polski w sektorze usług ICT, "Współczesna Gospodarka" 2016, nr 3.
 37. The 21st century spice trade a guide to the cross-border e-commerce opportunity, DHL, Bonn 2016, http://www.dhl.com/content/dam/Campaigns/Express_Campaigns/Local_Campaigns/apem/express_campaign_spice_trade_apem_en.pdf (02.08.2017).
 38. The OECD Model Survey on ICT Usage by Businesses 2nd Revision, OECD 2015.
 39. The World`s Next E-commerce Superpower, BCG 2011, https://www.bcgperspectives.com/content/articles/retail_consumer_products_worlds_next_ecommerce_superpower/?chapter=4 (02.08.2017).
 40. WTO, https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/wkprog_e.htm (30.07.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu