BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozielski Robert (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Strategie marketingu międzynarodowego w świetle globalnych scenariuszy rozwoju do 2025 roku
International Marketing Strategies in the Light of Scenarios of Global Development by 2025
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 190-195, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie scenariuszowe, Rozwój społeczno-gospodarczy, Marketing międzynarodowy, Strategia marketingowa
Scenario planning, Social economic development, International marketing, Marketing strategy
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Turbulentne środowisko biznesowe jest, wraz z założeniem strategicznego dopasowania, paradygmatem współczesnego zarządzania. Warunkiem adaptacyjności organizacji jest dostrzeganie i rozumienie zmian w środowisku biznesowym. Jedną z metod analizy środowiska biznesowego jest metoda scenariuszowa. Celem artykułu jest identyfikacja najbardziej prawdopodobnego scenariusza rozwoju społeczno-ekonomicznego w skali globalnej, spośród scenariuszy opracowanych przez firmę Shell, oraz wskazanie na kluczowe konsekwencje każdego z nich dla marketingu międzynarodowego. Podstawą empiryczną są jakościowe badania eksperckie. Uzyskane wyniki wskazują na negatywny scenariusz możliwości ekspansji międzynarodowej organizacji. Opiera się on na kluczowej roli państwa oraz lokalnych czy regionalnych społecznościach, a w konsekwencji zamykania rynków w ramach poszczególnych krajów, granic terytorialnych, kultur czy ras etnicznych. Ograniczane będą możliwości ekspansji na rynki zagraniczne, rosnąć będzie ryzyko i niepewność dla funkcjonowania organizacji, występować będzie trudność w pozyskiwaniu informacji, dzięki której można podejmować skuteczniejsze decyzje, ekonomia skali dominować będzie nad innowacyjnością, a eksport bezpośredni będzie najczęstszą formą wejścia na rynki zagraniczne. (abstrakt oryginalny)

Turbulent business environment as well as strategic alignment are paradigms of contemporary management. Scanning business environment and understanding of changes are key success factors for building an adaptive organization. The main aim of this paper is to identify the most probable scenario (among all Shell's scenarios) for future social and economic development of global economies as well as to indicate the vital consequences for international marketing. Surveys conducted with academic and business experts were the empirical base for analysis. Based on the research, it can be concluded that the most probable scenario will negatively affect the international expansion of the organization and it will be built on the crucial role of governments, and local societies. It will result in limitation in entering new markets, increasing risks and uncertainties, barriers in information acquiring of foreign markets, domination of economy of scale over innovativeness as well as keeping direct export as the most popular form of international cooperation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Blyth, J. (2012). Essentials of Marketing. London: Pearson.
 2. Collins, J.M. (1991). A Resource-Based Analysis of Global Competition: The Case of Bearings Industry. Strategic Management Journal, 12, Summer.
 3. Doyle, P. i Stern, P. (2006). Marketing Management and Strategy. New York: Prentice Hall.
 4. Jobber, D. (2010). Principles and Practice of Marketing. New York: McGraw Hill.
 5. Kaplan, R.S. i Norton, D.P. (2006). Alignment - Using Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies. Boston: Harvard Business Review Press.
 6. Karasiewicz, G., (2013). Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Kotler, Ph. i Caslione, J.A. (2009). Chaos - zarządzanie i marketing w erze turbulencji. Warszawa: MT Biznes.
 8. Koźmiński, A.K. i Piotrowski, W. (red.) (1998). Zarządzanie - teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Megicks, P., Donnelly, R. i Harrison, G. (2009). The Marketing Planning Process. London: Elservier.
 10. Nogalski, B. (2004). Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości. W: I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - fikcja i rzeczywistość. Warszawa: Orgmasz.
 11. Wim, T. (2006). The Shell Global Scenarios. New York: Shell International Limited.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu