BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Andrzej (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
The Role of the Military Logistic System in Support of the Civil Crisis Management Operations to Mitigate the Effects of Natural Disasters and Technical Failures : the Case Study of Polish Military Logistics
Źródło
Journal of Positive Management, 2016, vol. 7, nr 3, s. 47-56, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie w kryzysie, Klęski żywiołowe, Wojsko, Logistyka, Logistyka wojskowa
Crisis management, Natural disaster, Army, Logistics, Military logistics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Research purpose: The aim of the paper is to identify the scope of the engagement of the military logistic system in supporting civil crisis management operations and reducing the negative effects of natural disasters and technical failures.

Methodology/approach: The single case study methodology is applied to achieve the aim of the research. The case analysis focuses its attention on the logistic system of the Polish Armed Forces as the unit of the study. The following methods have been used to collect the data for the study: literature review, documentation analysis, analysis of the news published on the website of the Inspectorate for the Armed Forces Support and participatory observation.

Findings: The key areas of support provided by military logistics for the operations of civil crisis management encompass preparing the conditions for temporary stay of evacuated population and medical support. The lessons identified from the civil crisis management operations conducted between 2008 and 2015 confirm that the scope of real life support provided by the military logistic system is consistent with the priorities of crisis and humanitarian logistics which include supplies of drinkable water, food, clothes, electric power and logistic services.

Limitations/implications: The applied methodology of the single case study limits the possibility to generalize the findings. The analysis is deeply embedded into a given context i.e. civil crisis management operations supported by Polish military logistics between 2008 and 2015. Originality/value: So far, not enough research attention has been given to the issue of the military logistics engagement in supporting the civil crisis management to mitigate the negative effects of natural disasters and technical failures. Therefore, the study contributes to the efforts to fill the identified gap in knowledge. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bębenek, B. (2014), "Wyzwania inżynierii wojskowej", Przegląd Sił Zbrojnych, No. 2, pp. 8-12.
 2. Ciszewski, T. (2011), "Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków zagrożeń niemilitarnych", Zeszyty Naukowe WSOWL, No. 2, pp. 363-383.
 3. Jałowiec, T. (2013a), Efektywność w wojskowym systemie logistycznym: Zarys problemu, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 4. Jałowiec, T. (2013b), Współczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce wojskowej: Analiza, ocena i propozycje dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 5. Kmak, S. (2010), "Logistycy pomagają w walce z zimą", available at: http://www.iwspsz.wp.mil.pl/pl/72_823.html (accessed 13 July 2015).
 6. Kotas, M. (2010), "Wojsko pomaga poszkodowanym w powodzi", available at: http://www.iwspsz.wp.mil.pl/pl/72_984.html (accessed 13 July 2015).
 7. Kuśmierek, Z. (2014), "Udział wojska w sytuacjach kryzysowych", Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, No. 10 (1), pp. 15-22.
 8. Lis, A. (2010), "Wojsko pomaga Zielonogórzanom", available at: http://www.iwspsz.wp.mil.pl/pl/72_1096.html (accessed 13 July 2015).
 9. Lis, A., Jałowiec, T. (2015), "The Systems Approach to Transform the Capabilities of Military Logistics", Buletin Stiintific, Vol. 20, No. 2, pp. 151-161.
 10. Lisowski, G. (2009), "Rola i zadania Sił Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym państwa, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 10 No. 6, pp. 69-86.
 11. Lisowski, G. (2011), "Rola sił zbrojnych podczas powodzi", Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 12 No. 2, pp. 103-120.
 12. Myers, M. D. (2010), "Case Study Research", in: Frenz, M., Nielsen, K., Walters, G. (Eds.), Research Methods in Management, SAGE, London, pp. 227-248.
 13. Nowak, E. (2009), "Logistyka i zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych", Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 10 No. 8, pp. 9-22.
 14. Powódź testem sprawności zawodowej armii (2010), available at: http://www.iwspsz.wp.mil.pl/pl/72_958.html (accessed 13 July 2015).
 15. Radzik, L. (2010), "Opolscy logistycy pomagają powodzianom", available at: http://www.iwspsz.wp.mil.pl/pl/72_986.html (accessed 13 July 2015).
 16. Sowa, A. (2008a), "Żołnierze pomagają poszkodowanym", available at: http://www.iwspsz.wp.mil.pl/pl/52_249.html (accessed 12 July 2015).
 17. Sowa, A. (2008b), "Wojsko nadal pomaga poszkodowanym przez katastrofalne wichury", available at: http://www.iwspsz.wp.mil.pl/pl/52_256.html (accessed 12 July 2015).
 18. Stake, R. E. (2010), "Jakościowe studium przypadku", in: Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (Eds.), Metody badań jakościowych, Vol. 1, PWN, Warszawa, pp. 623-654.
 19. Strumińska-Kutra, M., Koładkiewicz, I. (2012), "Studium przypadku", in: Jemielniak, D. (Ed.), Badania jakościowe: Metody i narzędzia, Vol. 2, PWN, Warszawa, pp. 1-40.
 20. Szkoda, A. (2010a), "Logistycy znów pomagają powodzianom", available at: http://www.iwspsz.wp.mil.pl/pl/72_980.html (accessed 13 July 2015).
 21. Szkoda, A. (2010b), "Wojsko nadal pomaga powodzianom", available at: http://www.iwspsz.wp.mil.pl/pl/72_975.html (accessed 13 July 2015).
 22. Włudyka, S., Bartnicki, A., Kruk, A. (2010), "Zabezpieczenie logistyczne sytuacji kryzysowych przez pododdziały Sił Zbrojnych RP", Logistyka, No. 4, pp. 198-202.
 23. Wróbel, T. (2015), "Misje poza limitem", Polska Zbrojna, 2015, No. 7 (831), pp. 48-50.
 24. Yin, R. K. (2010), "Designing Case Studies", in: Frenz, M., Nielsen, K., Walters, G. (Eds.), Research Methods in Management, SAGE, London, pp. 185-226.
 25. The Constitution of the Republic of Poland (1997), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Journal of Law 1997, No. 78, Item 483. English version available at http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm (accessed 14 May 2016).
 26. The Act on National Defence Duties (1967), Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, consolidated text, Journal of Law 2015, No. 0, Item 144.
 27. The Act on the State of Natural Disaster (2002), Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, consolidated text, Journal of Law 2014, No. 0, Item 333.
 28. The Act on Crisis Management (2007), Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, consolidated text, Journal of Law 2013, No. 0, Item 1166. English version available at: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/WERYF_-ACT_Crisis_Management_English-1.pdf (accessed 14 May 2016).
 29. The Regulation of the Council of Ministers on the Use of Polish Armed Forces in Disaster Relief Operations (2003), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu, Journal of Law 2003, No. 41, Item 347.
 30. AAP-6 (2015), The NATO Glossary of Terms and Definitions, NATO Standardization Agency, Brussels, available at: http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html (accessed 21 May 2016).
 31. ADP 4 - 0 (2012), Sustainment, Headquarters Department of the Army, Washington 2012, available at: http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/dr_a/pdf/adp4_0.pdf (accessed 21 May 2016).
 32. ADRP 4 - 0 (2012), Sustainment, Headquarters Department of the Army, Washington, available at: http://armypubs.army.mil/doctrine/DR_pubs/dr_a/pdf/adrp4_0.pdf (accessed 21 May 2016).
 33. JP-4.0 (2013), Joint Logistics, U.S. Joint Staff, available at: http://www.dtic.mil/doctrine/ new_pubs/jp4_0.pdf (accessed 21 May 2016).
 34. NATO Logistics Handbook (2012), NATO Headquarters, Brussels 2012, available at: http://www.nato.int/docu/logi-en/logistics_hndbk_2012-en.pdf (accessed 21 May 2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-103X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2016.015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu