BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nowy Jedwabny Szlak jako instrument chińskiej ekspansji we współczesnej gospodarce światowej
New Silk Road. The Economic Importance of Chinese Expansion in the Modern Global Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 198-206, rys., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Jedwabny Szlak, Geopolityka, Geoekonomia, Ekonomia, Gospodarka światowa, Nowy Jedwabny Szlak
Silk Road, Geopolitics, Geoeconomic, Economics, World economy, New Silk Road
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F02, F53, F55
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Budowa Nowego Szlaku Jedwabnego przez Chiny, nawiązującego do antycznego szlaku handlowego staje się jednym z najciekawszych zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i może stanowić jedno z największych wydarzeń w XXI wieku, trwale zmieniając światową gospodarkę i politykę. Celem artykułu jest analiza koncepcji Nowego Szlaku Jedwabnego pod względem jego znaczenia dla międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych oraz potencjalnych zmian, które może spowodować w gospodarce światowej. W celu realizacji tematu zakłada się przeprowadzenie analizy literaturowej oraz zbadanie wpływu budowy Nowego Szlaku Jedwabnego na podstawie dostępnych oraz prognoz. Artykuł składa się z trzech części, które kolejno będą poświęcone analizie roli Chin we współczesnym świecie, koncepcji Nowego Szlaku Jedwabnego oraz jego wpływowi na funkcjonowanie gospodarki światowej.(abstrakt oryginalny)

Building the New Silk Road by China is becoming one of the most interesting phenomena in the contemporary world. Its construction, referring to the ancient trade route, may be one of the biggest events in XXI century, permanently has changed the world economy and politics. This article aims at analyzing the concept of the New Silk Road in terms of its importance for international economic and political relations and the potential changes that could result in the world economy. To understand the subject, the author is to analyze literature and to examine the impact of the construction of the New Silk Road on available forecasts. The article consists of three parts, which in turn will be devoted to the analysis of China's role in the modern world, the concept of the New Silk Road and its influence on the functioning of the global economy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beckwith Ch.I. (2009), Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 2. Gawlikowski K. (2004), Procesy transformacji w Chińskiej Republice Ludowej, w: Gawlikowski K. (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 3. Głogowski A. (2016), Nowy jedwabny szlak -geopolityczne znaczenie współpracy Islamabadem, "Przegląd Geopolityczny" nr 16.
 4. Hübner W. (2014), Współczesny Szlak Jedwabny a tradycja: Chiny i Azja Centralna, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula" nr 34.
 5. International Monetary Fund (2016), World Economic Outlook, http:// http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx.
 6. Jedwabne szlaki XXI wieku. Wizja i działania w sprawie wspólnego budowania Pasa Gospodarczego wzdłuż Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku (2015), pl.china-embassy.org/pol/xwdt/P020150425734274256571.pdf.
 7. Kaczmarski M. (2015), Nowy Jedwabny Szlak: uniwersalne narzędzie chińskiej polityki. Komentarze OSW, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-02- 10/nowy-jedwabny-szlak-uniwersalne-narzedzie-chinskiej-polityki.
 8. Kamiński T. (2007), Problemy gospodarcze w relacjach Unii Europejskiej z Chinami, w: Marszałek-Kawa J. (red.), Powrót smoka. Marsz Chin ku pozycji globalnego mocarstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 9. Kowalik T. (2005), Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 10. Liberska B. (2010), Perspektywy rozwojowe chińskiej gospodarki do 2050 roku, "Studia Ekonomiczne - Economic Studies" nr 4 (LXVII).
 11. Special Report: China's Economy - Pedalling Prosperity (2012), "The Economist", 26th May.
 12. Szymański W. (2007), Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 13. Uhlig H. (2007), Jedwabny Szlak. Kultury antyku między Chinami a Rzymem, Książnica, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu