BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolbiecki Roman (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Rolbiecki Stanisław (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Figas Anna (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Wichrowska Dorota (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Jagosz Barbara (University of Agriculture in Krakow), Ptach Wiesław (Warsaw Univeristy of Life Sciences - SGGW)
Tytuł
The Efficiency of Drip Fertigation in Cultivation of Winter Squash 'Gomez' on the Very Light Soil
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/2, s. 1201-1211, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Owoce, Nawadnianie, Zawartość witaminy C w warzywach, Wyniki badań
Fruit, Irrigation, Vitamins C content in vegetables, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
The study of drip fertigation of winter squash 'Gomez' was conducted on the very light soil on the experimental field in Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz in the years 2007 and 2008. The research was established as one-factorial, using the method of drawn blocks, in four replications. Drip fertigation (DF ) as the liquid fertilization supplied nitrogen, potassium and phosphorus to the plants three times during growing season. As the control (DP ), the drip irrigation combined with broadcast application was used. The potassium and phosphorus fertilization of control plots was applied before seed sawing. The nitrogen fertilization of control plots was provided in three single doses during vegetation. The liquid and powder fertilizations were performed at the same time. The complex fertilizer ‚Universol Blue' (N:P:K = 18:11:18) was used. The dose of fertilizer was 3:2:3 (187.5:125:187.5 kg of NPK per ha). The irrigation was conducted using the drip line ‚T-Tape'. The liquid fertilizer was mixed by the ‚Dosatron' dispenser. The irrigation started when the soil water pressure, measured with the tensiometers, was near - 0.04 MPa. In comparison to the control (powder fertilization), the drip fertigation (liquid fertilization) significantly increased marketable fruit yield, single fruit weight and fruit number. Most of the tested chemical components of 'Gomez' fruits (vitamin C, total sugar, monosaccharides, saccharose, total carotenoids and ß-carotin) were not significantly influenced by drip fertigation. However, the level of dry weight of winter squash 'Gomez' fruits was reduced by drip fertigation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biesiada A, Kucharska A., Sokół-Łętowska A. (2006). Plonowanie i wartość odżywcza wybranych odmian użytkowych Cucurbita pepo L. oraz Cucurbita Maxima Duch. Folia Horticulturae, Suppl. 2: 66-70.
 2. Coolong T. (2016). Evaluation of shallow subsurface drip irrigation for the production of acorn squash. HortTechnology, 26(4): 436-443.
 3. Danilčenko H., Jariene E., Paulauskiene A., Kulajtiene J., Viskelis P. (2004). Wpływ nawożenia na jakość i skład chemiczny dyni. Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, 59(4): 1949-1956.
 4. Ertek A., Şensoy S., Küçükyumuk C., Gedik İ. (2004). Irrigation frequency and amount affect yield components of summer squash (Cucurbita pepo L.). Agricultural Water Management, 67(1): 63-76.
 5. Fernandes C.N.V., de Azevedo B.M., Camargo D.C., Dias C.N., Rebouças Neto M. de O., Costa F.R.B. (2016). Potassium fertilizer applied by different methods in the zucchini crop. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 20: 643-648.
 6. Glonek J., Komosa A. (2004). Wpływ fertygacji makro - i mikroelementami na wzrost i plonowanie borówki wysokiej. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLVI: 61-66.
 7. Jacobo-Valenzuela N., Zazueta-Morales J., Gallegos-Infante J.A., Aguilar-Gutierrez F., Camacho-Hernández I.L., Rocha-Guzman N.E., Gonzalez-Laredo R.F. (2011). Chemical and physicochemical characterization of winter squash (Cucurbita moschata D.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 39(1): 34-40.
 8. Jeznach J. (2007). Some maintenance problems of the drip irrigation in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Land Reclamation, 38: 41-47.
 9. Jeznach J. (2009). Aktualne trendy rozwoju mikronawodnień. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6: 83-94.
 10. Kaniszewski S. (2005). Nawadnianie warzyw polowych. Plantpress, Kraków: 1-85.
 11. Kaniszewski S., Dyśko J., Babik J. (2009). Wpływ nawadniania i fertygacji kroplowej azotem na plonowanie warzyw korzeniowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 43-54.
 12. Korzeniewska A., Sztangret J., Seroczyńska A., Niemirowicz-Szczytt K. (2004). Zawartość związków karotenoidowych w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 497: 339-345.
 13. Lisiecka J. (1993). Warzywa dyniowate. In: Gapiński M. (ed.): Warzywa mało znane i zapomniane. PWRiL, Poznań: 99-111.
 14. Mohammad M.J. (2004a). Squash yield, nutrient content and soil fertility parameters in response to methods of fertilizer application and rates of nitrogen fertigation. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 68: 99-108.
 15. Mohammad M.J. (2004b). Utilization of applied fertilizer nitrogen and irrigation water by drip-fertigated squash as determined by nuclear and traditional techniques. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 68: 1-11.
 16. Peil R.M.N., Strassburger A.S., da Fonseca L.A. (2012). Growth, water consumption and use efficiency of summer squash crop in closed rice husk medium growing system. Acta Horticulturae, 952: 645-650.
 17. PN-A-04019:1998. Produkty spożywcze. Oznaczanie zawartości witaminy C.
 18. PN-A-75101/03:1990. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową.
 19. PN-A-75101/12:1990. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości sumy karotenoidów i beta-karotenu.
 20. Rolbiecki R. (2004). Efekty mikronawodnień wybranych odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duch. F.) uprawianych na glebie bardzo lekkiej. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 3(1): 37-45.
 21. Rolbiecki R. (2007). The effect of micro-irrigation on yields of zucchini (Cucurbita pepo L.) cultivated on sandy soil in Central Poland. Acta Horticulturae, 729: 325-329.
 22. Rolbiecki R., Rolbiecki S. (2012). Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie dyni olbrzymiej odmiany 'Rouge vif d'Etampes' uprawianej na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2: 191-197.
 23. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Piszczek P. (2011). Plonowanie kawona odmiany 'Bingo' na glebie bardzo lekkiej zależnie od fertygacji azotem systemem nawodnień kroplowych i sposobu produkcji rozsady. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 06: 147-154.
 24. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Wojdyła T., Wichrowska D., Weltrowska-Medzińska B. (2006). Wpływ nawadniania kroplowego na plon i jakość dyni bezłupinowej 'Junona' uprawianej na glebie bardzo lekkiej. Folia Horticulturae, Supl. 2: 87-91.
 25. Sałata A., Stepaniuk R. (2012). The effect of drip irrigation on zucchini cultivar 'Soraya' yielding. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, XXII 3: 21- 28.
 26. Sensoy S., Ertek A., Gedik I., Kucukyumuk C. (2007). Irrigation frequency and amount affect yield and quality of field-grown melon (Cucumis melo L.). Agricultural Water Management, 88: 269-274.
 27. Tamer C.E., İncedayi B., Parseker A.S., Yonak S., Çopur Ö.U. (2010). Evaluation of several quality criteria of low calorie pumpkin dessert. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 38: 76-80.
 28. Trawczyński C. (2009). Wpływ nawadniania kroplowego i fertygacji na plon i wybrane elementy jakości bulw ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 55-67.
 29. Trawczyński C. (2013). Agrotechniczne aspekty nawadniania kroplowego i fertygacji azotem roślin ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1: 201-213.
 30. Talburt W., Smith O. (1987). Potato processing. Thea AVI Publishing Comp. INC Westpost Connection, 796.
 31. Wichrowska D., Wojdyła T. (2011). Wpływ nawadniania kroplowego na zawartość przeciwutleniaczy w owocach dyni świeżej i utrwalonej. Zeszyty Naukowe UEP, 205: 85-91.
 32. Wojdyła T., Wichrowska D., Rolbiecki R., Rolbiecki S., Weltrowska-Medzińska B. (2007). Zawartość wybranych składników chemicznych w dyni makaronowej świeżej i po przechowywaniu oraz konserwowanej w zależności od nawadniania i odmiany. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(52): 82-89.
 33. Yavuz D., Seymen M., Yavuz N., Türkmen Ö. (2015). Effects of irrigation interval and quantity on the yield and quality of confectionary pumpkin grown under field conditions. Agricultural Water Management, 159: 290-298.
 34. Zotarelli L., Dukes M.D., Scholberg J.M., Hanselman T., Le Femminella K., MuñozCarpena R. (2008). Nitrogen and water use efficiency of zucchini squash for a plastic mulch bed system on a sandy soil. Scientia Horticulturae, 116: 8-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.2.092
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu