BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podlewska Ewa (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
The Signs and Benefits of Positive Interpersonal Relationships in Teams of Workers
Źródło
Journal of Positive Management, 2016, vol. 7, nr 3, s. 71-80, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Relacje międzyludzkie, Środowisko pracy, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Pozytywne relacje w pracy
Interpersonal relations, Working environment, Employees in enterprise, Positive relationships at work
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article presents the signs and the benefits of positive relations existing between employees, because one of the modern manager's main tasks is shaping friendly atmosphere and building positive interpersonal relationships. In order to confirm the thesis formulated by the author: positive interpersonal relationships contribute to generate benefits for employees were used diary method as well as corporate interviews focusing. The results of the research process has been verified by analyzing the content using encoding process.

The analysis of the records and of the answers of the respondents during the interviews the made it possible to isolate a lot of categories, confirming the existence of the signs and the benefits for the employees due to the occurrence of positive interpersonal relations.

The analysis of the results confirmed that the employees are aware of the importance of positive relationships and are open to their keeping, so it is worth that their immediate supervisor should implement behavior and tools that will strengthen them. In most situations the positive relationships between employees during the fulfilling their professional duties translate into their private relationships. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler, R. B., Rosenfeld, L. B., Proctor, R. F (2011), Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 2. Allen, T. D. (2012), Personal Relationship, Wydawnictwo Taylor & Francis Group, New York.
 3. Argyle, M. (2001), Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Bartkowiak, M. (2011), Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 5. Bratnicki, M., Strużyna, J. (Eds.) (2011), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 6. Bugdol, M. (2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 7. Drucker, P. F. (1995), Zarządzanie w XXI wieku, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 8. Duck, S. (2012), Human Relationships, Sage Publications LTD, London.
 9. Dutton, J. E., Heaphy, E. D. (2003), "The power of high quality connections at work", in: Cammeron, K. S., Dutton, J. E., Quinn, R. E. (Eds.), Positive organizational Scholarship, Berrett Koehler, San Francisco, pp. 263-278.
 10. Glińska-Neweś, A. (2013), "Employee interpersonal relationship", in: Stankiewicz, M. J. (Ed.), Positive management Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 125-154.
 11. Guca, S. (2010), "Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkich", in: Lewicka, D., Zbiegień-Maciąg, L. (Eds.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwo AGH, Kraków, pp. 281-296.
 12. Henttonen, K., Blomqvist, K. (2005), "Managing Distance In a Global Virtual Team: The Evolution of Trust Through Technology-Mediated Relational Communication", Strategic Change, Vol. 14 No. 2, pp. 107-119. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jsc.714
 13. Janowska, Z. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Kalińska, M. (2013), "The Role of middle managers in shaping positive Organisational potential", in: Stankiewicz, M. J. (Ed.), Positive management Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 94-123.
 15. Majcherczyk, M. (2015), "Poczucie szczęścia a zaangażowanie pracowników", Personel Zarządzanie, No. 7(304), pp. 24-27.
 16. McAllister, D. J. (1995), "Affect and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation In Organizations", Academy of Management Journal, Vol. 38 No. 1, pp. 24-59. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/256727
 17. Reis, H. T., Collins, W. A., Berscheid, E. (2010), "The Relationship Context of Human Behavior and Development", Psychological Bulletin, Vol. 126 No. 6, pp. 844-872. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.126.6.844.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-103X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2016.017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu