BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słoniec Jolanta (Lublin University of Technology, Poland)
Tytuł
News in the it Outsourcing and Trends in Its Development
Źródło
Journal of Positive Management, 2016, vol. 7, nr 4, s. 3-18, rys., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing informatyczny, Outsourcing, Rozwój, Technologia informacyjna
Information technology outsourcing (ITO), Outsourcing, Development, Information Technology (IT)
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the article is to show new trends in the development of IT outsourcing (ITO) and indicate possible directions of the development of the branch. The methods used in the study are: desk research, analysis and synthesis, case study novelties in the ITO branch. Outsourcing as a concept of business management focused on slimming organization appeared at the end of the twentieth century and is currently undergoing intensive development. The value of the outsourcing market, especially IT outsourcing is increasing. The number of companies using this form of service, as well as the number of companies - service providers - are growing rapidly. Both theoreticians and practitioners are seeking management methods and techniques for improving this form of service. What adds to the news of ITO are: the use of cloud computing, automation and robotics, the use of artificial intelligence, crowdsourcing, reverse outsourcing, new forms of employment, new professions and next countries - the ITO service provider. Directions of development of the branch are related to social, organizational and technology areas, and focus on these news of ITO. In the social area one should note a growing importance of Asian countries and Central and Eastern Europe countries, including Poland as a country with great potential to provide IT outsourcing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albin, M. (2016), "Polska mogłaby być światowym centrum outsourcingu IT, ale brakuje nam specjalistów", avaliable at: www.benchmark.pl/aktualnosci/outsourcing-it-w- polsce-branza-rosnie-brakuje-pracownikow.html (accessed 15 December 2016).
 2. Auksztol, J. (2008), Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 3. Balentine, C. (2016), "Outsourcing Trends", Software magazine, avaliable at: www.softwaremag.com/outsourcing-trends (assessed 27 March 2017).
 4. Baranowska-Skimina, A. (2015), "Outsourcing IT okiem dużych firm", eGospodarka.pl, available at: www.egospodarka.pl/122817, Outsourcing-IT-okiem-duzych-firm,1,39,1. html (accessed 15 December 2016).
 5. Bhushan Dhiraj, A. (2014), "Top 26 Outsourcing Destinations for Information Technology (IT) Companies: List of Countries", Ceoworld Magazine, avaliable at: ceoworld. biz/2014/09/15/top-26-outsourcing - destinations-for-information-technology-com panies-list-countries (assessed 27 March 2017).
 6. Caldwell, B. (1996), "The New Outsourcing Partnership", Information Week, No. 585, pp. 50-64.
 7. Cushman & Wakefield, (2015), "Ranking najlepszych lokalizacji outsourcingowych świata", Outsourcing portal, avaliable at: www.outsourcingportal.eu/pl/rankingnajlepszych-lokalizacji-outsourcingowych-swiata, (accessed 27 March 2017).
 8. Dzik, G. (2016), "Rynek pracy i IT przeobrażaj outsorcing", Harvard Business Review, No. 164, available at: www.hbrp.pl/a/rynek-pracy-i-it-przeobrazaja-outsourcing/ IqLOlbzl (accessed 15 December 2016).
 9. Grover, V., Cheon, M. J., Teng, T. C. (1996), "The Effect of Service Quality and Partnership on the Outsourcing of Information Systems Functions", Journal of Management Information Systems, Vol. 12 No. 4, pp. 89-116. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/074 21222.1996.11518102
 10. Grudzewski, W., Hejduk, I. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 11. Heeks, R., Krishna, S., Nicholson, B., Sahay, S. (2001), "Synching or Sinking: Global Software Outsourcing Relationships", IEEE Software, Vol. 18 No 2, pp. 54-60. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/52.914744
 12. Karasowski, M., Skalski, P. (2013), "Skuteczna infolinia kluczem do sukcesu firmy", available at: www.outsourcingportal.eu/pl/skuteczna-infolinia-kluczem-do-sukcesu-firmy (accessed 15 December 2016).
 13. Kern, T., Willcocks, L. P. (2000), "Exploring Information Technology Outsourcing Relationship: Theory and Practice", Journal of Strategic Information Systems, Vol. 9 No. 4, pp. 321-350. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0963-8687(00)00048-2
 14. Kiviatkovski, M., Nowecka, M. (2016), "W cenie jest dostęp klientów do szybkiej informacji", Harvard Business Review, No. 164, pp. 12-19.
 15. Kluk, J. A. (2014), Model identyfikacji wymagań w outsourcingowych projektach informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 16. Kłos, M. (2009), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 17. Kopczyński, T. (2010), Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Lacity, M., Willcocks, L. (1998), "An Empirical Investigation of Information Technology Sourcing Practices: Lessons from Experience", MIS Quarterly, Vol. 22 No. 3, pp. 363-408. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/249670
 19. Maciołek, C. (2016), "Rewolucja technologiczna tworzy wiele zawodów", Harvard Business Review, No. 164, pp. 10-16.
 20. Marchand, N., Jacobsen, H. A. (2001), "An Economic Model to Study Dependencies between Independent Software Vendors and Application Service Providers", Electronic Commerce Research, Vol. 1 No. 3, pp. 315-334.
 21. McLellan, K., Marcolin, B., Beamish, P. (1995), "Financial and Strategic Motivations behind IS Outsourcing", Journal of Information Technology, Vol. 10 No. 4, pp. 299-321. DOI: http://dx.doi.org/10.1057/jit.1995.32
 22. Niedźwiedzka, H. (2002), "Outsourcing nowoczesnym narzędziem e-gospodarki", Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, No. 157, pp. 191-198.
 23. Nogalski, B., Wójcik-Karpacz, A. (2003), "Outsourcing funkcji personalnej jako element poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw", in: Czarnota, J. L., Moszkowicz, M. (Eds.), W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Częstochowa, pp. 370-377.
 24. Nogalski, B. (2010), "Outsourcing", in: Czerska, M., Szpitter, A. (Eds.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, pp. 281-283.
 25. Overby, S. (2015), "10 outsourcing trends to watch in 2016", CIO from IDG, 29.12.2015, avaliable at: www.cio.com/article/3018638/outsourcing/10-outsourcing-trends-towatch-in-2016.html (assessed 27 March 2017).
 26. Palvia, P. C. (1995), "A Dialectic View of Information Systems Outsourcing: Pros and Cons", Information & Management, Vol. 29 No. 5, pp. 265-275. DOI: http://dx.doi. org/10.1016/0378-7206(95)00030-9
 27. Podhorecka, W. (2016), "Technologia zmienia outsourcing", Harvard Business Review, No. 164, pp. 2-6.
 28. Radło, M. J. (2013), Offshoring i outsourcing. Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 29. Rhiza, C. (2016), "IT Outsourcing Trends 2016", Develops digest, avaliable at: www.devopsdigest.com/it-outsourcing-trends-2016 (assessed 27 March 2016).
 30. Trocki, M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 31. Vesolovskij, S., Doktór, W. (2015), "Polska i Ukraina budują imperium outsourcingu IT", Outsourcing & more, No. 6(25), pp. 16-21.
 32. Wallingford, J. (2016), "3 IT Outsourcing trends to watch in 2016-2017", Gorilla Logic, avaliable at: gorillalogic.com/blog/3-it-outsourcing-trends-to-watch-in-2016-2017 (assessed 27 March 2017).
 33. Waszczuk, P. (2016), "Polska drugą po Indiach preferowaną lokalizacją outsourcingu IT", avaliable at: itwiz.pk/polska-druga-po-indiach-preferowana-lokalizacja-outsourcingu (assessed 27 March 2017).
 34. Wędzicha, M. (2016), "Specjalista IT potrzebny od zaraz", Harvard Business Review, No. 164, pp. 8-11.
 35. Williams, K., Krizan, A. C., Logan, J., Merrier, P. (2011), Communicating in business, South-Western Cengage Learning, United States.
 36. Wroński, L., Kalinowski, J., Maruszczak, M. (2015), "Zupełnie nowy świat outsourcingu usług IT", avaliable at: assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/ Raport-KPMG-Zupelnie-nowy-swiat-outsourcingu-uslug-IT-podsumowanie.pdf (accessed 15 December 2016).
 37. Zakrzewska, L. (Ed.) (2016), "Outsourcing 2015/2016 Jakość usług i partnerskie relacje", avaliable at: grantthornton.pl/wp-content/uploads/2015/10/OUTSOURCING_HBR_ GT _2015.pdf (accessed 27 March 2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-103X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2016.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu