BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stelter Bartosz (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
The Balanced Scorecard as a Model of Achieving Strategic Objectives In Public Administration
Źródło
Journal of Positive Management, 2016, vol. 7, nr 4, s. 40-51, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie strategiczne, Administracja publiczna, Nowe zarządzanie publiczne
Balanced Scorecard (BSC), Strategic management, Public administration, New public management
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main aim of this article is to present possibilities of implementation of the Balanced Scorecard as means which describes the strategy and assists in supervision of its realization. At the beginning of the paper the core ideas of the Balanced Scorecard are introduced in the strategic context. Next the Balanced Scorecard is discussed as it functions in the city of Charlotte [1] - the pioneer in the field. In the above mentioned city the concept of the BSC has been fully applied, and the tutors of the process were the authors of the discussed method of management themselves - R. S. Kaplan, D. P. Norton (Bielawski, 2014). The following two samples undergoing the analysis came from Poland; these are the Polish Custom Service - as a model and representative of state administration, and The Office of the Marshal of the Mazowieckie Province - as a model and representative of local government administration in Poland. Although the BSC was elaborated in the area of entrepreneurship, it may be as well applied in the field of public institutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawski, R. (2014), "Nowe ujęcie strategicznej karty wyników w realizacji strategii gminy", Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, No. 3/2014, available at: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/448_1.R.Bielawski.pdf (accessed 30 August 2016).
 2. Friedag, H. R., Schmidt, W. (2004), My Balanced Scorecard = Moja strategiczna karta wyników, opracowanie wersji polskiej: Lewandowska, A., Likierski, M., wydanie drugie, C. H. Beck, Warszawa.
 3. Haffer, R. (2011), Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw: w poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 308-312.
 4. Harmon, P. (2007), Business process change: a guide for business managers and BPM and six sigma professionals, second edition, Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers, Amsterdam, London.
 5. Jabłoński, A., Jabłoński, M. (2011), Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard): teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 6. Jeston, J., Nelis, J. (2008), Business process management: practical guidelines to successful implementations, second edition, Elsevier/Butterworth-Heinemann, Amsterdam.
 7. Kaplan, R. S., Norton, D. P (2004), Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston.
 8. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1996), The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston.
 9. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2002), Strategiczna karta wyników: jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kulińska, E., Odlanicka-Poczobutt, M. (2014a), "Wdrażanie koncepcji balanced scorecard w sektorze publicznym - analiza wybranych doświadczeń - część 1", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, Z. 76 Nr Kol. 1923, pp. 113-127.
 11. Kulińska, E., Odlanicka-Poczobutt, M. (2014b), "Wdrażanie koncepcji balanced scorecard w sektorze publicznym - analiza wybranych doświadczeń - część 2", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, Z. 76 Nr Kol. 1923, pp. 129-144.
 12. Lewandowski, R. (2016), "Zrównoważona karta wyników - nowa koncepcja, stare paradygmaty", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 421, available at: http://www.dbc.wroc.pl/Content/32348/Lewandowski_Zrownowazona_ Karta_Wynikow_Nowa_Koncepcja_2016.pdf (accessed 30 August 2016).
 13. Meyer, M. W. (2002), Rethinking performance measurement [electronic resource]: beyond the balanced scorecard, Cambridge University Press, Cambridge.
 14. Nieplowicz, M. (2013), "The Balanced Scorecard in the public sector in Poland. The case of implementation in the Customs Service In Poland", available at: http://www.dbc. wroc.pl/dlibra/docmetadata?from=rss&id=28868 (accessed 21 October 2015).
 15. Nieplowicz, M. (2016), "Analiza przypadków wdrożeń zrównoważonej karty wyników w jednostkach samorządu terytorialnego", available at: http://www.dbc.wroc.pl/ dlibra/docmetadata?id=32920 (accessed 30 August 2016).
 16. Porębski, D. (2016), "Integrated management system based on the BSC method: application in polish hospitals", Information Systems in Management, Vol. 5 No. 1, pp. 99-108.
 17. Ramanna, V. (2009), "Using the Balanced Scorecard to Improve the Performance of City and County Councils", BML Munjal University, available at: https://icma.org/Documents/Document/Document/100050 (accessed 02 December 2015).
 18. Skoczylas, W. (2011), "Strategiczna karta wyników w pomiarze osiągnięć jednostki samorządu terytorialnego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 687 Finanse, Rynki Finansowe, UBEZPIECZENIA, No. 48, available at: http://www. wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/48-2011/FRFU-48-235.pdf (accessed 21 October 2015).
 19. Smith, H., Fingar, P. (2007), Business process management: the third wave, Meghan-Kiffer Press, Tampa. Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 (2010), available at: http://www. mf.gov.pl/documents/764034/928139/strategia_sc_2015.pdf (accessed 21 October 2016).
 20. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014 - 2020 (2013), available at: http://www. mf.gov.pl/documents/764034/1161637/strategia+działania+SC+na+lata+2014_2020.pdf (accessed 21 October 2016).
 21. Strategia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na lata 2011-2017 (2011), available at: https://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/ mazovia/pl/defaultaktualnosci/77/247/1/27.10.11strategia_2011-2017.pdf (accessed 30 November 2016).
 22. Treacy, M., Wiersma, F. (1997), The Discipline of Market Leaders. Perseus Books, New York.
 23. Warren, K. (2002), Competitive strategy dynamics, London Business School, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-103X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2016.021
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu