BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kroik Janusz (Wroclaw University of Technology, Poland), Świda Adam (Wroclaw University of Technology, Poland)
Tytuł
The Role of Trust Dimension under Conditions of Network Organisations' Cooperation
Źródło
Journal of Positive Management, 2016, vol. 7, nr 4, s. 71-80, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca, Zaufanie, Organizacje sieciowe
Cooperation, Trust, Network organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Purpose: Main purpose of the article is creating the categories and premises of trust, shaped through different forms of cooperation undertaken between companies in a selected economic group in Poland, and then - on the basis of opinions of managers/owners - assess the significance of the behavioural dimension of trust for conditions prevailing in this group.

Methodology/approach: The basis for conducting an analysis of the problem of trust involved interviews conducted with the owners and/or key managers of 14 production companies. The obtained opinions on cooperation pointed out, on the one hand, distrust and rivalry, but also continuous cooperation and joint investments. Interviews were conducted with 6 small-sized companies, as well as 8 larger. All companies had long-term experience in operation within a group - at least 10 years of participation.

Findings: The adopted methodology and manner of distinguishing dimensions of trust, for which a numeric evaluation of relations was introduced, captured the general framework of direct and indirect relations and condition of trust.

Implications: The process of creating cooperation clusters among firms (especially in selected industrial sectors) will meet the problem of trust. The methods of measuring the trust level should be popularized and discussed.

Originality/value of the paper: Empirical researches results have special value for recognizing contemporary and future managerial challenges. Identification these important challenges (like problem of multi organizational trust), could help in preparing firm's cooperation and competition activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzicki, T., Szultka, S. (2002), "Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw", Organizacja i Kierowanie, No. 4, pp. 45-60.
 2. Christidu-Budnik, A. (2011), "Zaufanie i wiarygodność w sieciach międzyorganizacyjnych", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 217, pp. 63-76.
 3. Cygler, J. (2009), Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wyd awnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 4. Czakon, W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Czakon, W. (2013), "Strategia koopetycji w rozwoju organizacji", Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, No. 1147, pp. 127-134.
 6. Czakon, W. (2014), "O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci międzyorganizacyjnych", Organizacja i Kierowanie, No. 1A, pp. 27-35.
 7. Dytczak, M., Ginda, G. (2013), "Miejsce metody DEMATEL w rozwiązywaniu złożonych zadań decyzyjnych", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, T. 15, No. 5, pp. 631-644.
 8. Dziergwa, M. (2016), "Współpraca przedsiębiorstw w klastrach branżowych na przykładzie kępińskiego klastra meblowego", master thesis, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 9. Fic, M., Fic, D., Piątyszek-Pych, A. (2016), "Klastry jako przykład sieci współpracy przedsiębiorstw", in: Malara, Z. (Ed.), Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pp. 56-57.
 10. Góra, J. (2008), Dynamika klastra - zarys teorii i metodyka badań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław.
 11. Grudzewski, W. M., Hejduk, I., Sankowska, A. (2008), "Rola zarządzania zaufaniem we współczesnej gospodarce", E-mentor, Vol. 4 No. 26.
 12. Klimas, P. (2016), "Analiza sieciowa i zmienne strukturalne w badaniach sieci dostaw", Organizacja i Kierowanie, No. 3, pp. 53-66.
 13. Levin, D., Cross, R. (2004), "The strength of weak ties you can trust: the mediating role of trust in effective knowledge transfer", Management Science, Vol. 50 No. 11, pp. 1477-1490. DOI: http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1030.0136
 14. Machnikowski, P. (2010), Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 15. Paul, D. L., McDaniel, J. R. R. (2004), "A field study of the effect of interpersonal trust on virtual collaborative relationship performance", MIS Quarterly, Vol. 28 No. 2, pp. 183-227.
 16. Ratajczak-Mrozek, M. (2009), "Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw", Gospodarka Narodowa, No. 7-8, pp. 79-91.
 17. Romaniuk, K. (2012), "Koopetycja przedsiębiorstw - nowa perspektywa", Współczesne Zarządzanie, No. 4, pp. 65-72.
 18. Sankowska, A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 19. Sankowska, A. (2015), "Zaufanie w łańcuchu dostaw -determinanty, typy i konsekwencje", Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 217, pp. 19-30.
 20. Wasiluk, A. (2013), "Zaufanie i współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami w perspektywie budowy i rozwoju struktur klastrowych", Economics and Management, Vol. 5 No. 4, pp. 49-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-103X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2016.024
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu