BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielecki Marek (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli)
Tytuł
Stosunki miedzy państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi w programach partii politycznych, tworzących sejm VII i VIII kadencji
Relations Between the State and Churches and other Religious Associations Included in the Programs of Political Parties Forming the Parliament of VII and VIII Term of Office
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 196-216, bibliogr. 26 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Państwo, Kościół a polityka, Kościół w polityce, Polityka wyznaniowa, Związki wyznaniowe, Partie polityczne
State, Church and politics, Church in Politics, Religious policy, Religious association, Political parties
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje stanowisko partii politycznych tworzących sejm VII i VIII kadencji w kwestiach stosunków pomiędzy państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi. Prezentowana materia dotyczy m.in. miejsca religii w życiu publicznym, nauczania religii w szkołach, finansowania kościelnych osób prawnych oraz konieczności zmian w obowiązującym prawodawstwie wyznaniowym. Autor analizuje problem, poprzez zestawienie zgłaszanych pomysłów z obowiązującymi regulacjami prawnymi, formułując przy tym własny pogląd na istniejącą sytuację. (abstrakt oryginalny)

The present article examines the standpoint of political parties forming the VII and VIII term of office Sejm (the lower house of the Parliament) in the issues concerning mutual relations of the state with churches and other religious associations. The presented analyses mainly include: the place of religion in public sphere, religious education in schools, the financial support of church legal entities, finally, the necessity of the alteration of the current religious legislation. The author not only examines the issue by comparison of suggested concepts with the existing legal regulations, but also some particular and personal insights are formed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych Konstytucji RP, Warszawa 2011.
 2. Krukowski J. , Polskie prawa wyznaniowe, Warszawa 2008.
 3. Stanisz P., Perspektywy zmiany systemu finansowania Kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, w: Studia z Prawa Wyznaniowego 2009/12.
 4. Walencik D., Próba realizacji przepisu art. 25. ust. 5 Konstytucji RP, w: Przegląd Prawa Wyznaniowego 2009/1.
 5. Walencik D., Rewindykacja nieruchomości Kościoła Katolickiego. W postępowaniu przed Komisją Majątkową, Lublin 2008.
 6. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.
 7. Zdjąć Polskę z Krzyża. Janusz Palikot w rozmowie z Cezarym Michalskim, Warszawa 2014.
 8. Zieliński T. J., Regulacja stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Państwo i Prawo 2003/7.
 9. Debata liderów: Relacje państwo-Kościół i służba zdrowia. Sprawdź, co mówili kandydaci - http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/debata-liderow-relacje-panstwo-kosciol-i-sluzba-zdrowia - [dostęp 26. 04. 2017 r.].
 10. Episkopat chce zmienić Fundusz Kościelny, ale nie likwidować - http://www.tvn24.pl/0,1724951,0,1 - [dostęp 27.11.2016r.].
 11. Grochal R., Program wyborczy PO. Ewolucja , nie rewolucja - http://wyborcza.pl/1,75248,19072063,program-wyborczy-po-ewolucja-nie-rewolucja.html - [dostęp: 22.05.2017 r.].
 12. http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x41591/co-prl-zabral-kosciolowi - [dostęp 1.12.2016 r.].
 13. http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/92/221/Fundusz_koscielny.html [dostęp: 27.11.2016 r.].
 14. http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/debata-liderow-relacje-panstwo-kosciol-i-sluzba-zdrowia-sprawdz-co-mowili-kandydaci,1357.html - [dostęp 26.04.2017 r.].
 15. http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/debata-liderow-relacje-panstwo-kosciol-i-sluzba-zdrowia-sprawdz-co-mowili-kandydaci,1357.html - [dostęp: 21.05.2017 r.].
 16. http://www.platforma.org/aktualnosc/42974/program - [dostęp 23.05.2017 r.].
 17. http://www.rp.pl/artykul/71439.html?p=1 - [dostęp 26.11.2016 r.].
 18. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/caly-zapis-debaty-transkrypcja-debaty,587737.html - [dostęp - 22.04.2017 r.].
 19. https://www.google.pl/search?q=program+nowoczesnej&oq - [dostęp: 23.05.2017 r.].
 20. Kościelny ekspert: nie trzeba zmieniać konkordatu - należy go w pełni zrealizować http://www.fronda.pl/ - [dostęp 26.11.2016 r.].
 21. Program Nowoczesna Polska dla każdego - https://nowoczesna.org/wp-content/uploads/2016/09/Program-Nowoczesnej.pdf - [dostęp 22.04.2017 r.].
 22. Program SLD, Jutro bez obaw. Program dla Polski - http://www.sld.org.pl/program/jutro_bez_obaw_-_program_sld.htm: [dostęp 12.11.2016 r.].
 23. Program wyborczy Platformy Obywatelskiej RP 2015 - http://www.platforma.org/aktualnosc/42974/program - [dostęp 21.04.2017 r.].
 24. Program wyborczy Ruchu Palikota - http://www.ruchpalikota.org.pl/sites..._.3429.231.pdf:- [dostęp 10.11.2011 r.].
 25. Wyd. internetowe Rzeczpospolita z 16. 02.2011, Kościoły chcą by komisje nadal zwracały majątek, (http://www.rp.pl/artykul/20,612987-Koscioly-chca--by-komisje-nadal-zwracaly-majatek.html). http://pikio.pl/kukiz-chce-likwidacji-finansowania-kosciola-z-budzetu-panstwa/# - [dostęp: 23.05.2017 r.].
 26. Zdrowie, praca, rodzina - Program PIS 2014 - www. pis.org.pl/document/archive/download/128- [dostęp 26.04.2017 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu