BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Szóstak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Kulturowy kontekst zmian gospodarczych
The Cultural Context of Economic Changes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 3 (963), s. 39-53, bibliogr. 35 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Kultura, Zmiany strukturalne
Economic sciences, Culture, Structural changes
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Abstrakt
Nauki ekonomiczne coraz częściej włączają zmienne kulturowe do analizy procesów zmian gospodarczych. W artykule zwrócono uwagę na niektóre kwestie teoretyczne i metodologiczne, wiążące się ze stosowaniem perspektywy kulturowej, oraz na sposób, w jaki czynnik kulturowy (jak kultura ekonomiczna) jest stosowany w badaniach nad procesami zmiany gospodarczej: na poziomie makro - narodowej kultury ekonomicznej, czyli historycznie zakorzenionych wartości kulturowych sprzyjających rozwojowi; na poziomie mezo - kultury ekonomicznej różnych grup, zbiorowości i miast; na poziomie mikro - kultury organizacyjnej, istotnego składnika kultury ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

The economics sciences more and more often connects cultural variables to economic change processes. The article considers several theoretical and methodological issues in the analysis of culture, and in the way economic culture is used in studies on processes of economic change on various levels: at the macro-level of national economic culture in the search for historically rooted cultural values conducive to economic development; at the mezo-level of the economic culture of various social groups, communities and cities; and at the micro-level of organisational culture, which is a significant component of economic culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banfield E. [1958], The Moral Basis of a Backward Society, Free Press, Chicago.
 2. Berger P. [1986], The Capitalist Revolution. Fifty Prepositions About Prosperity, Equality & Liberty Basic Books, New York.
 3. Boyd R., Richerson P.J. [1985], Culture and Evolutionary Process, Chicago University Press, Chicago.
 4. Cierniak-Szóstak E. [2011], Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859.
 5. Czapiński J. [2007], Kapitał społeczny [w:] Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 6. Czapliński P. [2015], Zbyt późna nowoczesność [w:] Reforma kulturowa 2020-2030-2040. Sukces wymaga zmian, red. J. Żakowski, Raport przygotowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, http://www.nck.pl/media/attachments/317212/Reforma kulturowa.pdf (data dostępu: 20.01.2017).
 7. DiMaggio P. [1994], Culture and Economy [w:] Handbook of Economic Sociology, red. N.J. Smelser, R. Swedberg, Princeton University Press, Princeton.
 8. Dyer J.H., Chu W.C. [2003], The Role of Trustworthiness in Reducing Transaction Costs and Improving Performance: Empirical Evidence from the United States, Japan and Korea, "Organization Science", vol. 14, nr 1, https://doi.org/10.1287/orsc.14.1.57.12806.
 9. Ederveen S., de Groot H.L.F., Nahuis R. [2006], Fertil Soi for Structural Funds? A Panel Data Analysis of the Conditional Effectiveness of European Cohesion Policy, "Kyklos" vol. 59, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2006.00318.x.
 10. Franke R.H., Hofstede G., Bond M.H. [1991], Cultural Roots of Economic Performance: A Research Note, "Strategic Management Journal", vol. 12, https://doi.org/10.1002/smj.4250120912.
 11. Fukuyama F. [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny jako droga do dobrobytu, PWN, Warszawa.
 12. Gorzelak G. [2008], Regiony Polski Wschodniej i Zachodniej - ujęcie porównawcze [w:] Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 13. Grandona M. [2003], Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 14. Harrison L.E. [2003], Dlaczego kultury nie sposób przecenić? [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 15. Hryniewicz J. [2004], Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 16. Kisielewski S. [2001], Dzienniki, Wydawnictwo Iskry, Warszawa.
 17. Kłoskowska A. [1999], Kultura [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 18. Kochanowicz J. [2010], Wprowadzenie [w:] Kultura a gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 19. Kochanowicz J., Marody M. [2003], Towards Understanding Polish Economic Culture, "Polish Sociological Review", nr 4.
 20. Kolasa-Nowak A. [2010], Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 21. Krasnodębski Z. [2003], Demokracja peryferii, Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk.
 22. Landes D.L. [2003], Kultura przesądza prawie o wszystkim [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 23. Marmuszewski S. [2003], Potoczna percepcja biedy i bogactwa a rozwój kapitalizmu [w:] Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości, red. G. Skąpska, Universitas, Kraków.
 24. Marody M. [2015], Swojskość i przyszłość [w:] Reforma kulturowa 2020-2030-2040. Sukces wymaga zmian, red. J. Żakowski, Raport przygotowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, http://www.nck.pl/media/attachments/317212/Reforma kulturowa.pdf (data dostępu: 20.01.2017).
 25. Misiak W. [2004], Narodowe cechy kultury organizacyjnej w biznesie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 26. North D.C. [1990], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Melbourne.
 27. Porter M.E. [2003], Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 28. Roland G. [2005], Understanding Institutional Change: Fast Moving and Slow Moving Institutions, Working Paper.
 29. Sachs J. [2003], Uwagi na temat nowej socjologii rozwoju gospodarczego [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 30. Santorski J. [2015], Polskie folwarki [w:] Reforma kulturowa 2020-2030-2040. Sukces wymaga zmian, red. J. Żakowski, Raport przygotowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, http://www.nck.pl/media/attachments/317212/Reforma kulturowa.pdf (data dostępu: 20.01.2017).
 31. Skovajsa M. [2004], Economic Culture as an Explanatory Tool in Transformation Research, "Czech Sociological Review", vol. 40, nr 3.
 32. Swidler A. [1986], Culture in Action: Symbols and Strategies, "American Sociological Review", vol. 51, nr 2, https://doi.org/10.2307/2095521.
 33. Williamson O.E. [1985], The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, New York.
 34. Williamson O.E. [1993], Calculativeness, Trust and Economics, "Journal of Law and Economics", nr 34.
 35. Wywiad z M. Groszkiem, prezesem BRE Leasing [2004], "Home and Market", grudzień.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0303
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu