BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olechowski Piotr Artur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Chyla Łukasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Środki ochrony i egzekwowania prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku
Remedies and Enforcement of the Right to Remuneration for Use the Original Works of Authorship under Fair Use
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 244-258, bibliogr. 15 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Usługi użyteczności publicznej, Zarządzanie publiczne, Wynagrodzenia, Wynagrodzenie godziwe, Wynagrodzenie za pracę, Prawo
Public utility services, Public governance, Remuneration, Fair remuneration, Remuneration for work, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia w sposób syntetyczny możliwe rodzaje rekompensowania strat podmiotom uprawnionym w wyniku korzystania z tych utworów przez osoby trzecie na podstawie dozwolonego użytku w prawie autorskim. Autorzy wskazują na dualistyczny podział dozwolonego użytku (prywatny i publiczny). W pierwszej części pracy skupiają się na przeanalizowaniu charakteru prawnego opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników oraz omówieniu środków ochrony w przypadku naruszenia dopełnienia obowiązku uiszczenia rzeczonej opłaty. Następny fragment daję możliwość zapoznania się z charakterem prawnym prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego. Ponadto rozważają możliwe środki ochrony dochodzenia tego prawa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to analyze possibile types of remuneration for losses to eligible entities as a result of the use of these works by third parties under fair use in copyright. The authors point out to a dualistic division of fair use (private and public). The first part of the paper focuses on analyzing the legal nature of copyright levies and so-called "blank media" and discussing about remedies in the event of a breach of the obligation to pay the charge. The next section gives you the opportunity to review the legal nature of the right to remuneration for fair use (public). In addition, they are considering possible remedies to protect this right. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta J., (red.), System Prawa Prywatnego - Prawo autorskie, t. 13, 2013.
 2. Barta J., i. in., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995.
 3. Barta J., Markiewicz R., Prawo Autorskie, 2010.
 4. Barta J., Markiewicz R., Prawo Autorskie, Warszawa 2016.
 5. Błeszyński J. Kopiowanie utworów chronionych prawem autorskim za pomocą urządzeń reprograficznych, Prace z prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci sędziego Janusza Pietrzykowskiego, 2000.
 6. Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1985.
 7. Czajkowska-Dąbrowska M., (w:) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Kraków 2011.
 8. Czajkowska-Dąbrowska M., Opłaty reprograficzne-osobliwości konstrukcji, dylematy praktyki, "Studia i analizy Sądu Najwyższego", 2012, t. VI.
 9. Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna, red. J. Gudowski.
 10. Sikorski R., Opłaty od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim - skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXXVII - zeszyt 2 - 2015.
 11. Sokołowska D., Opłaty reprograficzne, Warszawa 2014.
 12. Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013.
 13. Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013.
 14. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016.
 15. Zagrobelny K., (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa 2016, komentarz do art. 471 k.c.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu