BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumańska Joanna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Postępowanie przyspieszone w arbitrażu (fast track)
Expedited Procedure in Arbitration (Fast Track)
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 259-272, bibliogr. 17 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Postępowanie sądowe, Teoria arbitrażu cenowego, Postępowanie administracyjne, Arbitraż gospodarczy, Sądownictwo
Legal proceedings, Arbitrage Pricing Theory (APT), Administrative proceedings, Commercial arbitration, Judicature
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem poniższego opracowania jest analiza instytucji fast track, czyli postępowania arbitrażowego prowadzonego w trybie przyspieszonym. Dążenie stałych sądów arbitrażowych do stworzenia procedur uproszczonych jest spowodowane tendencją do wydłużającego się czasu pomiędzy rozpoczęciem postępowania arbitrażowego, a wydaniem orzeczenia. W odpowiedzi na praktyczne potrzeby stron, które są zainteresowane jak najszybszym wydaniem rozstrzygnięcia, coraz więcej stałych sądów arbitrażowych oferuje możliwość prowadzenia postępowania arbitrażowego w trybie przyspieszonym w stosunku do spraw nieskomplikowanych, o stosunkowo niewielkiej wartości przedmiotu sporu. Celem wprowadzenia trybu fast track jest zwiększenie szybkości postępowania arbitrażowego, zmniejszenia jego kosztów m.in. poprzez wydawanie rozstrzygnięcia przez arbitra jedynego oraz odformalizowanie procedur. Omówienie procedury fast track nastąpi poprzez prawnoporównawcze ujęcie Regulaminów Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), Sztokholmskiej Izby Handlowej (SCC) oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyse the expedited procedure in arbitration. The increase in number of arbitral institutions creating such special rules for expedited proceedings demonstrates the need for speed, flexibility and transparency in arbitration proceedings. As a result many important international arbitration institutions offer specific rules for fast track arbitration. The rules provide for expedited procedure by granting the parties strict timelimits and limitation of procedural steps. In cases of simple nature of the case there is a possibilty that award will sooner be rendered. The arbitration in expedited procedure shall be decided by a sole arbitration. This solution will also reduce the cost of arbitration proceedings. To analyse the expedited procedure it will be compared with the Rules of International Chamber of Commerce (ICC), Stockholm Chamber of Commerce (SCC) and Lewiatan Court of Arbitration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allenden |L., Expedited arbitration: Paris v Stokholm: full stream ahead, htppt//arbitrationblog.practicallaw.com/expedited-arbitration-paris-v-stockholm-full-stream-ahead/, 2017.
 2. Clifford Chance, ICC introduces fast-track arbitration procedure and bolsters transparency, April 2017.
 3. Jurcewicz W., Szczególne tryby postępowania mające na celu zapewnienie szybkości postępowania arbitrażowego, [w:] Arbitraż i mediacja: Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi A. Tynelowi, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2012.
 4. Philippe M., Tryb uproszczony i środki doraźne w toczących się przed ICC postępowaniach arbitrażowych dotyczących fuzji i przejęć oraz wspólnych przedsięwzięć, [w:] e-Przegląd Arbitrażowy, Nr 1-2 (12-13)/2013.
 5. Szumański A., [w:] Arbitraż Handlowy, System Prawa Handlowego, tom 8, Warszawa 2015.
 6. Szumański A., [w:] Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG, Komentarz, red. M. Łaszczuk, A. Szumański, Warszawa 2017.
 7. Welser I., Klausegger C., Fast Track Arbitration: Just fast or something different?
 8. Wiśniewski A. W., Fast-track, czyli arbitraż przyspieszony - po polsku., [w] e-Przegląd Arbitrażowy, Nr 2(2)/2010.
 9. LCIA Arbitration Rules, 2014.
 10. Konwencja o wykonywaniu i uznawaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z dnia 10 czerwca Dz.U. 1962 nr 9 poz. 41.
 11. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296.
 12. Regulamin Arbitrażowy i Regulamin ADR, ICC, 2017.
 13. Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, 2012.
 14. Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 2015.
 15. Rules for Expedited Arbitrations, SCC, 2017.
 16. UNCITRAL Model Law in International Commercial Arbitration, 1985 with amendments as adpoted in 2006.
 17. http://www.sccinstitute.com/dispute-resolution/expedited-arbitration/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu