BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Miasto - w stronę ponowoczesnej wielokulturowości
The City - towards a Postmodern Multiculturalism
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 3 (963), s. 55-68, bibliogr. 18 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Miasto, Kultura, Wielokulturowość
City, Culture, Multicultural
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R10, R14.
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę charakterystyki zjawiska wielokulturowości we współczesnym mieście. Punktem wyjścia analizy jest stwierdzenie, że różnorodność kulturowa jest naturalną cechą przestrzeni miasta. Natomiast współczesne procesy dyfuzji kulturowej, globalizacji oraz fragmentaryzacji i rekompozycji kultury mają znaczący wpływ na wytwarzanie się ponowoczesnej wielokulturowości miasta, której podstawę stanowi tożsamość kulturowa na poziomie jednostki. W wyniku analizy wyróżniono i scharakteryzowano podstawowe typy ponowoczesnej wielokulturowości: wielokulturowość immanentną, wielokulturowość instrumentalną oraz wielokulturowość turystyczną. (abstrakt oryginalny)

The article characterizes multiculturalism in the modern city. It begins by analysing the notion that cultural diversity is a natural feature of the city. But the contemporary processes of cultural diffusion, globalisation and the fragmentation and recomposition of culture have a significant impact on the production of the postmodern multiculturalism of cities, which is supported by the formation of an individual level of cultural identity. The analysis also distinguishes and characterises the basic types of postmodern multiculturalism: immanent multiculturalism, instrumental multiculturalism and tourist multiculturalism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. [1995], Wieloznaczność nowoczesna, Nowoczesność wieloznaczna, PWN, Warszawa.
 2. Bauman Z. [2000], Globalizacja, PIW, Warszawa.
 3. Bloor K. [2010], The Definitive Guide to Political Ideologies, AuthorHouseUK Ltd, Bloomington.
 4. Bokszański Z. [2001], Stereotypy a kultura, Wydawnictwo Funna, Wrocław.
 5. Golka M. [2010], Imiona wielokulturowości, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa.
 6. Guriewicz A. [1998], Cóż to jest... czas? [w:] Antropologia kultury, cz. I, red. A. Mencwel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Huntington S.P. [2011], Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 8. Kołakowski L. [2009], Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 9. Lepszy L. [1895], Cech malarski w Polsce, "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne", t. 2, nr 1-4.
 10. Mathews G. [2005], Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, PIW, Warszawa.
 11. Mikułowski Pomorski J. [2006], Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny. Rekompozycja poprzez fragmentaryzację, "Euro-Limes", nr 1(6), http://janek.uek.krakow.pl/~limes/index.html (data dostępu: 15.07.2009).
 12. Ptaśnik J. [1949], Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, PIW, Warszawa.
 13. Robertson R. [1995], Glocalization: Time-Space and Homogenity-Heterogenity [w:] Global Modernities, eds M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson, SAGE Publication Ltd., London.
 14. Siciński A. [1978], Wprowadzenie [w:] Styl życia: przemiany we współczesnej Polsce, red. A. Siciński, PWN, Warszawa.
 15. Siciński A. [2002], Styl życia [w:] Encyklopedia socjologii, t. IV, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 16. Sistare C.T. [2004], Cultural Fragmentation [w:] Civility and Its Discontents. Essays on Civic Virtue, Toleration and Cultural Fragmentation, ed. C.T. Sistare, University Press of Kansas, Lawrence, Kansas.
 17. Welsch W. [1998], Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 2, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998.
 18. Welsch W. [1999], Transculturality - The Puzzling Form of Cultures Today [w:] Spaces of Culture: City, Nation, World, eds M. Featherstone, S. Lash, SAGE Publications Ltd., London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0304
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu