BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warmińska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Urbaniak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Czym jest Kraków? Analiza pola semantycznego
What is Cracow? A Semantic Field Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 3 (963), s. 87-102, bibliogr. 13 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Miasto, Socjologia miasta
City, City sociology
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W artykule przedstawiono sposoby definiowania Krakowa przez jego mieszkańców. Został on oparty na wynikach badań jakościowych, które opracowano z zastosowaniem analizy pola semantycznego. Dzięki temu możliwe stało się odtworzenie tego, w jaki sposób mieszkańcy określają Kraków, z czym się im kojarzy, czemu jest przeciwstawiany, jakie działania można podjąć wobec Krakowa i jakie działania podejmuje Kraków. Wnioski wynikające z analizy wskazują, że Kraków rozumiany jest w kategoriach miasta / miejsca. (abstrakt oryginalny)

The article presents ways the inhabitants of Cracow define the city they live in. It is based on the results of qualitative research, elaborated using semantic field analysis of the term "Cracow", which enabled us to show how people define Cracow, how they describe it, what they associate it with, what it is thought to stand against, what Cracow does and what can be done to Cracow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agnew J.A. [2011], Space and Place [w:] The SAGE Handbook of Geographical Knowledge, eds J.A. Agnew, D.N. Livingstone, SAGE, Los Angeles.
 2. Charmaz K. [2013], Teoria ugruntowana: praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Dudkiewicz M. [2006], Zastosowanie analizy pola semantycznego i analizy gloss dla zaprezentowania sposobu postrzegania świata społecznego, "Przegląd Socjologii Jakościowej", nr 1.
 4. Glaser B., Strauss A. [1967], The Discovery of Grounded Theory, Aldine, Chicago.
 5. Kłosiński M. [1994], Semantyczna analiza pojęć "bezrobocie" i "bezrobotny" ("bezrobotni") w wypowiedziach prasowych, "Kultura i Społeczeństwo", nr 3.
 6. Konecki K. [2000], Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Majer A. [2015], Miasta teoretyczne [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, red. M. Malikowski, M. Palak, J. Halik, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 8. Mikułowski-Pomorski J. [1996], Genius loci w przestrzeni miejskiej [w:] Kraków - Małopolska w Europie środka: studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Purchla, J. Szpak, K. Broński, Universitas, Kraków.
 9. Paszkowski Z. [2011], Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków.
 10. Praktyki badawcze [2015], red. B. Fatyga, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa.
 11. Rewers E. [2009], Od miejskiego genius loci do miejskich oligopticonów [w:] Materiały konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 12. Robin R. [1980], Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa.
 13. Straś-Romanowska M. [2010], Badania ilościowe vs jakościowe - pytanie o tożsamość psychologii, "Roczniki Psychologiczne", R. XIII, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0306
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu