BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jelonek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Młodzi na wsi i w mieście - jakość zatrudnienia jako wymiar zróżnicowania szans zawodowych osób młodych
Youth in the Countryside and in the City - Job Quality and the Diversity of Employment Opportunities for Young People
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 3 (963), s. 123-139, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Miasto, Młodzież, Wieś, Rynek pracy
City, Youth, Village, Labour market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J70.
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Abstrakt
Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o różnice w jakości zatrudnienia osób młodych mieszkających na wsi i w mieście. Przyjęto tezę, że zasadnicza różnica pomiędzy mieszkańcami miast i wsi widoczna jest nie tyle w samym prawdopodobieństwie posiadania zatrudnienia, ile w szansie na pracę wysokiej jakości, przyjmując, że jakość ta została scharakteryzowana zgodnie z konwencją OECD w trzech wymiarach, takich jak: poziom wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia oraz jakość otoczenia zawodowego. Aby zweryfikować powyższą tezę, posłużono się danymi sondażowymi zgromadzonymi w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Udowodniono, że największe różnice pomiędzy mieszkańcami miast i wsi wiążą się z większą szansą na awans ekonomiczny mieszkańców miast. Równocześnie zidentyfikowano dwa kluczowe czynniki, które moderują relacje między miejscem zamieszkania a jakością zatrudnienia, takie jak region (z silnymi lub słabymi ośrodkami miejskimi) oraz poziom wykształcenia badanych (wyższy i niższy). (abstrakt oryginalny)

The article examines the differences in the quality of employment available to young people living in rural areas and cities. It argues that the latter are more likely to not only have a job, but also one of high quality. In the article, job quality is characterised using the OECD's three dimensions: the level of remuneration, employment stability and the quality of the work environment. The survey data collected as part of Human Capital in Poland (BKL) was used to verify the assumptions. The study makes two main contributions to the literature. First, it shows that the greatest differences between urban and rural residents are associated with the superior opportunity urban dwellers have for economic advancement. Second, it identifies two key factors that moderate the relationship between place of residence and quality of employment: 1) the region (strong or weak urban centers) and 2) the level of education (higher or lower levels). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białecki I. [1982], Wybór szkoły a reprodukcja struktury społecznej, Ossolineum, Warszawa.
 2. Dearden L., McIntosh S., Myck M., Vignoles A. [2002], The Returns to Academic and Vocational Qualifications in Britain, "Bulletin of Economic Research", vol. 54, nr 3, https://doi.org/10.1111/1467-8586.00152.
 3. Dearden L., Reed H., Van Reenen J. [2006], The Impact of Training on Productivity and Wages. Evidence from British Panel Data, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 68, nr 4, https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2006.00170.x.
 4. Domański H., Fedorewicz M., Prokopek A., Przybysz D., Sitek M., Smulczyk M., Żółtak T. [2012], From School to Work: Individual and Institutional Determinants of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles, "Ask. Research & Methods", vol. 21, nr 1.
 5. Handbook on Measuring Quality of Employment. A Statistical Framework [2015], United Nations Economic Commission for Europe, UN, New York, Geneva.
 6. Harmon C., Walker I. [2000], The Returns to the Quantity and Quality of Education: Evidence for Men in England and Wales, "Economica", vol. 67, https://doi.org/10.1111/1468-0335.00193.
 7. Holland P., Pyman A., Cooper B.K., Teicher J. [2011], Employee Voice and Job Satisfaction in Australia. The Centrality of Direct Voice, "Human Resource Management", vol. 50, nr 1, https://doi.org/10.1002/hrm.20406.
 8. Investment in Human Capital Through Post-Compulsory Education and Traning: Selected Efficiency and Equity Aspects [2002], OECD Working Paper No. 333, OECD Publishing, Paris.
 9. Jakość życia pracownika w perspektywie work - live balance? [2013], red. D. Walczak-Duraj, "Humanizacja Pracy", vol. 4(274).
 10. Jelonek M., Kasparek K., Magierowski M. [2015], Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni. Na podstawie analizy kierunków kształcenia zrealizowanej w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, PARP, Warszawa.
 11. Jelonek M., Mazur B. [2014], Edukacja - Rynek pracy - Zatrudnienie, WUP, Kraków.
 12. Jelonek M., Szklarczyk D. [2012], Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra, PARP, Warszawa.
 13. Lauer C., Steiner V. [2000], Returns to Education in West Germany - An Empirical Assessment, Discussion Paper No. 00-04, ZEW, Mannheim.
 14. Mincer J. [1974], Schooling, Experience and Earnings, Columbia University Press, New York-London.
 15. Mlonek K. [2006], Bezrobocie [w:] Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, SGH, IGS, Warszawa.
 16. Nurzyńska I., Poczta W. [2014], Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 17. OECD Employment Outlook 2014 [2014], OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/empl_outlook-2014-en.
 18. Olędzki M. [1981], Kształtowanie jakości pracy. Propozycja dialogu, IWZZ, Warszawa.
 19. O'Leary N., Sloane P. [2011], The Wage Premium for University Education in Great Britain during a Decade of Change, "The Manchester School", vol. 79, nr 4, https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2010.02189.x.
 20. Psacharopoulos G., Patrinos H. [2002], Returns to Investment in Education: A Further Update, World Bank Policy Research Working Paper 2881.
 21. Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2015 roku [2015], Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 22. Stride C., Wall T.D., Catley N. [2007], Measures of Job Satisfactions, Organizational Commitment, Mental Health and Job-related Well-being: A Bench-marking Manual, John Wiley & Sons, West Sussex.
 23. Szafraniec K. [2001], Wartość wykształcenia na wsi - fakty, tendencje, konsekwencje [w:] Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, red. I. Bukraby-Rylska, A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa.
 24. Świerzbowska-Kowalik E. [2000], Wykształcenie środowisk rodzinnych i miejsce zamieszkania jako wyznaczniki szans na podjęcie studiów, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", vol. 2(16).
 25. Wasilewski K. [2009], Dostępność studiów wyższych dla młodzieży wiejskiej [w:] Idee diagnozy - nadzieje. Szkoła polska a idee równości, red. A. Męczkowska-Christiansen, P. Mikiewicz, Wydawnictwo DSW, Wrocław.
 26. Zadowolenie z pracy i jej oceny. Komunikat z badań [2013], CBOS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0308
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu