BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miterska Magdalena (Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej Główny Instytut Górnictwa)
Tytuł
Wpływ dźwięku w środowisku na atrakcyjność krajobrazu terenów rekreacyjnych
Sound Impact on the Attractiveness of Recreational Areas
Źródło
Aura, 2017, nr 7-8, s. 3-6, fot., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Hałas, Ekrany akustyczne, Środowisko przyrodnicze, Rekreacyjne walory środowiska
Noise, Acoustic screens, Natural environment, Recreational values ​​of the environment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Krynica-Zdrój, Muszyna
Abstrakt
Artykuł traktuje o wpływie klimatu akustycznego na postrzeganie atrakcyjności terenów rekreacyjnych. Przedstawiono znaczenie subiektywnej oceny klimaty akustycznego, zależnej od dźwięków znanego mieszkańcom środowiska. Zwrócono uwagę na rolę dźwięków pierwszoplanowych i dźwięków tła oraz znaczenie selektywności układu słuchowego. Przedstawiono pojęcie keynote. Pokazano tereny, na których krajobraz dźwiękowy nie jest idealny ze względu na obecność hałasu pochodzenia antropogenicznego. Omówiono hałas komunikacyjny, jego wpływ na krajobraz oraz negatywne skutki ekranów akustycznych. Przedstawiono rozwiązania zwiększające atrakcyjność terenów rekreacyjnych w Krynicy Zdroju i Muszynie. Ukazano znaczenie małej architektury; fontann i sztucznych strumieni w projektowaniu klimatu akustycznego i zmianie keynote. Zwrócono uwagę na możliwość poprawienia krajobrazu dźwiękowego przez dodanie nowych źródeł dźwięku w terenie w sytuacji, gdzie wyeliminowanie istniejących źródeł hałasu byłoby niemożliwe. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the impact of the acoustic climate on the perceived attractiveness of recreational areas. The subjective evaluation of the acoustic climate dependent on the sounds familiar to the residents is important. The role of foreground and background sounds, and the selectivity of the human hearing system are dealt with. The article presents the keynote concept. The Areas where the sound landscape is disturbed by the man-made noise are presented. The article discusses traffic-related noise pollution, its impact on the landscape and negative effects of acoustic baffles. The author shows solutions to increase the attractiveness of recreational areas in Krynica Zdrój and Muszyna. The significance of street furniture: fountains and artificial streams in designing acoustic climate and changing keynote has been underlined. The sound landscape can be improved by enhancing it with new sound sources if existing noise sources cannot be eliminated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kapelański M. (2014), Wspomnienia dźwiękowe z mojego dzieciństwa we Wrocławiu i Toronto. Audiosfera Wrocławia. Prace kulturoznawcze. Monografie 6. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Sp. z o.o.
  2. Kil A. (2014), (Od)głosy zza ściany. Audiosfera wrocławskich sąsiedztw w perspektywie teorii aktora-sieci. Audiosfera Wrocławia. Prace kulturoznawcze. Monografie 6. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Sp. z o.o.
  3. Kompała J., Kozerska K. (2013), Ekrany akustyczne w krajobrazie. Postępy Akustyki 303 309, PTA Rzeszów 2013.
  4. Kowalczyk A. (2008), Preferencje dźwięków w krajobrazie. Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Lublin, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 11.
  5. Piechota S. (2008), Niewizualne przeżywanie krajobrazu. Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Lublin, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 11.
  6. Audiosfera Wrocławia. Pod red. Losiak R. i Tańczuk R. (2014), Prace Kulturoznawcze. Monografie 6. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Sp. z o.o.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2017.7-8.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu