BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolański Paweł (Uniwersytet Rzeszowski), Trąba Czesława (Uniwersytet Rzeszowski), Rogut Krzysztof (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rezerwat torfowiskowy "Broduszurki"
Broduszurki Bog Reserve
Źródło
Aura, 2017, nr 7-8, s. 10-13, fot., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Rezerwaty przyrody, Ochrona środowiska
Natural environment, Nature reserves, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w roślinności rezerwatu torfowiskowego "Broduszurki" na skutek przesuszenia obiektu i braku ochrony czynnej. Do najcenniejszych w rezerwacie należą mszary wysokotorfowiskowe i bór bagienny. W wyniku przesuszenia torfowiska, niegdyś głęboko zmeliorowanego, zanikają torfowce i zielne gatunki wysokotorfowiskowe, m.in. rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna i torfowce. Brak użytkowania rolniczego wilgotnych łąk trzęślicowych i z ostrożeniem łąkowym, w przeszłości bogatych florystycznie, spowodował ich zarastanie kruszyną i różnymi gatunkami wierzb oraz wypadanie z runi storczyków. W celu przeciwdziałania niekorzystnym zmianom konieczne jest przywrócenie wysokiego poziomu wody gruntowej na torfowisku, usunięcie zadrzewień i zakrzaczeń oraz koszenie łąk. (abstrakt oryginalny)

The article draws attention to the changes in the vegetative cover of Broduszurki bog reserve caused by drying and the absence of active protection. Raised bog and marshy coniferous forest are the most precious plant formations. The peat moss and such raised bog species as the common sundew, the marsh tea, the bog rosemary, the swamp cranberry and some bog mosses disappear without land betterment of the peat bog. Absence of agricultural use of meadows grown with purple moor-grass and brook thistle, once abundant in plant species, has led to the flourishment of the alder buckthorn, various willow species and the disappearance of orchids in the undergrowth. Counteracting these adverse changes requires restoring high ground water levels, removing trees stands and bushes, and mowing meadows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ilnicki P. 1996. Spontaniczna renaturalizacja wyeksploatowanych torfowisk wysokich. Przegląd Przyrodniczy 7 (3-4), 113-122.
 2. Iwaniuk A. 1999. Torfowiska - pocieszający wyjątek. Aura 4, 17-18.
 3. Mamakowa K. 1962. Roślinność Kotliny Sandomierskiej w późnym glacjale i holocenie. Acta Paleobotanica, vol. II, nr 2.
 4. Oklejewicz K., Wolanin M., Wolanin M.N., Trąba Cz., Wolański P., Rogut K. 2015. Czerwona Księga Roślin Województwa Podkarpackiego. Cz. II. Zbiorowiska roślinne. Pro Carpathia w Rzeszowie s. 185-300.
 5. Pałczyński A., Stępa T. 1983. Nasza przyroda. Województwa krośnieńskie, przemyskie i rzeszowskie. Wyd. Liga Ochrony Przyrody, Warszawa, s. 271.
 6. Trąba Cz., Wolański P. 1999. Zbiorowiska roślin łąkowych na przesuszonych pomelioracyjnie organicznych glebach węglanowych w dolinie Topornicy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 467, cz. 11, 697-710.
 7. Trąba Cz., Wójcikiewicz M., Wolański P. 2004. Samorzutna renaturalizacja torfowiska "Broduszurki" na Pogórzu Dynowskim. Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie t. 4 z. 2a (11), 363-377.
 8. Wolański P. 2015. Czy można uratować rezerwat "Broduszurki"? Biznes i etos. Zielone Podkarpacie 4, 22-25.
 9. Wójcikiewicz M., Lipka K. 1983. Charakterystyka florystyczno-stratygraficzna projektowanego rezerwatu torfowiskowego Bachórzec-Winne. Rocznik Przemyski, 22-23: 377-397.
 10. Wójcikiewicz M., Trąba Cz., Wolański P. 2001. Walory florystyczne i ekologiczne niektórych torfowisk na Podkarpaciu. - Floristica and ecologica value of some peatbogs in the region of Podkarpacie. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Sesja Naukowa 77: 199-206.
 11. Wójcikiewicz M., Wolański P., Baricarz S., Strączyk D. 1998. Roślinność rezerwatu "Broduszurki". Roczniki Przemyskie 34 z. 2. Nauki Przyrodnicze, 39-58.
 12. Zańko D. 2015. Rezerwat "Broduszurki" Biznes i etos. Zielone Podkarpacie 4, 20-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2017.7-8.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu