BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maziarz Wiesław M. (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Problemy konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
Competitivenes Issues of Telecommunication Services Market in Poland
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 203-210, bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Usługi telekomunikacyjne, Konkurencyjność
Telecommunications services, Competitiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L96 , D47
streszcz., summ.
Abstrakt
Poziom konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce jest podstawowym czynnikiem, decydującym o możliwości osiągnięcia przez ten obszar rynkowy szybkiego i długookresowego wzrostu, co powinno się przełożyć na ekonomiczne, jakościowe i kosztowe aspekty świadczenia usług telekomunikacyjnych. To oczywiste, że konkurencyjność rynku wynika z konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących na nim działalność gospodarczą. W artykule przedstawiono konkurencyjność poszczególnych segmentów rynku usług telekomunikacyjnych oraz funkcjonujących na nim operatorów telekomunikacyjnych.(abstrakt oryginalny)

The level of competitiveness of the telecommunications market in Poland is the major factor determining this marketSJability to achieve rapid and long-term growth, which should be translated into economic, qualitative and cost effective aspects of telecommunication services. Obviously, the competitiveness of the market is the result of the competitiveness of enterprises operating on the market. The article presents the competitiveness of particular segments of the telecommunications market as well as the telecommunications operators operating on it.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamkiewicz-Drwiłło, H.G (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Borkowska, S. (red.) (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa.
  3. Brdulak, J. (2001). Problemy rozwoju regionalnego. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
  4. Czaplewski, M. (2015). Oddziaływanie regulacyjne Unii Europejskiej na rynek usług telekomunikacyjnych. Gospodarka Narodowa, 5 (279), 65-87.
  5. Dobiegała-Korona, B., Kasiewicz, S. (2000). Metody konkurencyjności przedsiębiorstw. [W]: K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Materiały i Prace IFGN, SGH, Warszawa.
  6. Flejterski, S. (1984). Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej. Gospodarka Planowa, 9.
  7. Maziarz, W.M (2013). Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
  8. Raport o stanie rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 (2016). Warszawa: GUS.
  9. Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu