BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicki Adam (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Rot Artur (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
The Role of Organizational Culture in the Management of Information System Security of Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 421-434, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, System informacyjny przedsiębiorstwa, Bezpieczeństwo
Organisational culture, Information system of enterprises, Security
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą prezentacji istoty i znaczenia zarządzania bezpieczeństwem SI. Jego celem jest również wskazanie znaczenia kultury organizacyjnej dla bezpieczeństwa SI, a także podkreślenie, iż proces zarządzania bezpieczeństwem jest ściśle powiązany z zarządzaniem organizacją oraz powinien być elementem zarówno strategii biznesu, jak i strategii IT. (fragment tekstu)

The rapid progress in the area of information technology brings new threats of information disclosure. The subject of IS/IT security has become very significant. Every organization has to apply adequate methods, tools and organizational requirements to protect its information resources. The technical safeguard is not any more enough protection. It is necessary to choose different tools and methods of protection and finally to manage them in a proper way. The information system security management has to be examined not only in technological aspects, but also in social, organizational, economical and legal. It should be undertaken by interdisciplinary team of specialists. So it is necessary to take into consideration not only technological area of IS security management, but also organizational problems, especially connected with organizational culture in the enterprise. The article presents the essence and the importance of the information system security management. Its aim is also to show the meaning of the organizational culture and its role for information system security. The authors pointed out in the paper that the process of IS security management is closely connected with the organization management and that it should be the element of business and IT strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpieczeństwo systemów - SecurITy, "PC World Komputer Pro" 2003 nr 2, s. 68.
 2. Białas A., Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, [w:] Bezpieczeństwo systemów komputerowych, red. A. Grzywak, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2000.
 3. Białas A., Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, "Networld" 01.03.2001.
 4. Bryl J., Bezpieczeństwo systemów e-Commerce, "Gazeta IT" nr 3(33) z dn. 14 marca 2005.
 5. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 6. Ernst & Young - Światowe badanie dotyczące Bezpieczeństwa Informacji 2004 - wyniki światowe, http://www.ey.eom/GLOBAL/content.nsf/Poland/TSRS_-_Library_-_GISS_2004.
 7. Ernst & Young - Światowe Badanie dotyczące Bezpieczeństwa Informacji 2004 - wyniki dotyczące Polski, http://www.ey.eom/GLOBAL/content.nsf/Poland/TSRS_-_Library_-_GISS_2004.
 8. Grzywacz J. (red.), Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankach w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2003.
 9. Hall E., Bezgłośny język, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 10. Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation, Nicholas Brealey Publishing, London 1995.
 11. Holtzman D.A., Bezpiecznie, bo etycznie, CXO - Magazyn kadry zarządzającej z dn. 03.03.2003.
 12. Jelonek D., Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa informacji w e-przedsiębiorstwie, www.it-investment.pl/upload/pl/plik-42.doc.
 13. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 14. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, AE, Wrocław 2003.
 15. Martinet В., Marti Y.B., Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 16. Niemiec A., Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w świetle norm ISO, http://www.prim.com.pl/referaty/wdrazanie_iso17799.htm (08-12-2003).
 17. Scarlett S.D., Biosfera niepewności, CXO - Magazyn kadry zarządzającej z dn. 02.09.2002.
 18. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 19. Skalik J. (red.), Projektowanie organizacji instytucji, AE, Wrocław 1998.
 20. Skalik J., Współczesne kierunki i formy zmian w organizacjach dynamicznych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 779, AE, Wrocław 1997.
 21. Szafrański M., Zmowa milczenia, Raport Computerworld - Bezpieczeństwo z dn. 9 kwietnia 2001 r.
 22. Wajda K., Wpływ systemów informacyjnych na rozwój przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, AE, Kraków 2002.
 23. Wawrzyniak D., Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości, AE, Wrocław 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu