BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nycz Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Smok Barbara (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Kapitał intelektualny nową wartością przedsiębiorstwa
Intellectual Capital as a New Enterprise Value
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 435-447, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Wartość przedsiębiorstwa
Intellectual capital, Knowledge-based society, Enterprise value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotą globalizacji, nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego jest intensywnie rozwijający się sektor zajmujący się pozyskiwaniem i wykorzystywaniem wiedzy. Przekazywanie wiedzy towarzyszy ludzkości od wieków i podlega ciągłej ewolucji związanej z postępem technicznym. Zmiany gospodarcze i społeczne, związane m.in. z ekspansją informatyki i aktywnością ludzką, spowodowały potrzebę rozwijania technologii informatycznych dotyczących zdobywania i rozszerzania wiedzy. Przedsiębiorstwo, aby budować przewagę konkurencyjną, musi być zdolne do pracy w nowych warunkach. Dzisiaj skoncentrowanie się na finansowej i materialnej stronie majątku już nie wystarcza. Zwraca się więc uwagę na wartości niematerialne i intelektualne. Elementem nowoczesnej gospodarki jest m.in. dynamiczność. Dynamika zmian we współczesnym świecie jest tak duża, że uczenie się, które trwa przez całe życie, jest dzisiaj koniecznością, aby nie zostać wykluczonym np. z rynku pracy. Otrzymanie i utrzymanie pracy wymaga coraz wyższych kwalifikacji, które należy systematycznie podnosić. Jedną z cech obecnego rynku jest intelektualizacja pracy, wiążąca się z ograniczeniem miejsc pracy w wyniku wprowadzania robotyzacji ograniczającej zapotrzebowanie na pracę ludzką. Nowa ekonomia związana z ekspansją informatyki, zdobywaniem i rozszerzaniem wiedzy stawia na wykorzystanie technologii informacyjnej, globalizację działalności i rozwój ludzki, a także umiejętne zarządzanie kapitałem intelektualnym i społecznym, budowanie właściwego zaufania i silnej tożsamości przedsiębiorstwa. Coraz częściej traktuje się wiedzę jako czynnik produkcji, a przedsiębiorstwa koncentrują się na jej umiejętnym wykorzystaniu i zarządzaniu. (fragment tekstu)

At the turn of the 20th and 21st centuries the role and importance of the enterprise knowledge rapidly rose. The intellectual capital becomes one of the most valuable asset within any enterprise. The paper has been devoted to this issue. It consists of 5 section. After short introduction to the problem, section two describes the knowledge based society. In section three the enterprise intellectual capital has been presented. Section four treats about new value of the enterprise generated through intellectual capital. The summary ends the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga 2003. Cz. II: Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
 2. Brooking A., Intellectual Capital. Core Assests for The Third Millenium Enterprise, International Thomson Business Press, London 1996.
 3. Bratnicki M., Strużyna L, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, AE, Katowice 2001.
 4. Castells M., The Rise of the Network Society, 2000.
 5. Dobija D., Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, PFPK, Warszawa 2003.
 6. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 7. Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, Warszawa 2001.
 8. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 9. Goban-Klas Т., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 42-49.
 10. Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 170.
 11. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy, Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa 2001.
 12. Loury G., The Social Capital Deficit, "The New Democrat", 1995 nr 5-6.
 13. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 14. Nycz M., Smok B., Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, M. Nycz, M. Owoc (red.), "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 1011, AE, Wrocław 2004.
 15. Sveiby E., The New Organizational Wealth. Managing & Measuring Knowledge Based Assets, San Francisco 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu