BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Zygmunt (Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Oprogramowania), Mazur Hanna (Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Oprogramowania), Mendyk-Krajewska Teresa (Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Oprogramowania)
Tytuł
Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych
Sharing and Use of Open Data
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 211-221, tab., rys., bibl.15 poz.
Słowa kluczowe
Aplikacje internetowe
Internet application
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L86 , M15
streszcz., summ.
Abstrakt
Dane otwarte są dużą wartością. Użyteczność danych udostępnianych przez jednostki sektora publicznego zależy od ich jakości i formatu. Aby mogły być ponownie wykorzystywane, muszą spełniać określone wymagania. Udostępnianie danych publicznych przynosi korzyści zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. W artykule poruszono zagadnienia udostępniania danych otwartych i ich efektywnego (a nawet innowacyjnego) wykorzystywania w aplikacjach internetowych i mobilnych.(abstrakt oryginalny)

Open data provides great value. The usefulness of the data provided by the public sector entities depends on their size and quality. So that it can be reused, it must meet specific requirements. Sharing public data provides both social and economic benefits. The article addresses the issues of open data sharing and its efficient (and even innovative) use in web and mobile applications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 5-star Open Data (2017). Pobrano z: http://5stardata.info/en.
 2. Dane (2017). Dane publiczne.gov.pl.
 3. European (2017). Pobrano z: europeandataportal.eu/pl/content/creating-value-through-open-data.
 4. GIOS (2017). Pobrano z: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000497.
 5. Kraków (2017). Pobrano z: krakow.pl/mykrk//12360,artykul,aplikacja_mobilna_mykrk.html.
 6. Łódź (2017). Dane otwarte, Łódź: BIP. Pobrano z: bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12403.
 7. Mikołajczyk, K. (2015). Otwarte dane, czyli jakie? Pobrano z: epf.org.pl/pl/2015/11/10/ otwartedane- czyli-jakie.
 8. Polska Cyfrowa (2014). Polska Cyfrowa Program Operacyjny na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 9. Portal UE (2017). Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej. Pobrano z: data.europa. eu/euodp/pl.
 10. Program (2016). Program otwierania danych publicznych. Warszawa: Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.
 11. Strategia (2016). Pobrano z: wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030.
 12. Thinkit (2015). Pobrano z: http://thinkit.pl/iso37120.
 13. Ustawa (2016). Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016, poz. 352).
 14. WCCD (2014). Pobrano z: http://www.dataforcities.org/wccd.
 15. Wrocław (2016). Pobrano z: http://www.wroclaw.pl/open-data.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu