BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buklaha Emil (SGH Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Project Controlling in the Adaptive Perspective of Project Management
Controlling projektów w adaptacyjnym ujęciu zarządzania projektami
Źródło
Journal of Modern Management Process, 2017, vol. 2, nr 1, s. 8-17, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne instrumenty zarządzania projektami i procesami
Słowa kluczowe
Tworzenie projektów, Zarządzanie projektem, Kontrola realizacji projektu, Metoda Scrum
Creating projects, Project management, Project realization control, Scrum method
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L15, M10, M42, O22
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zagadnień controllingu projektów z punktu widzenia adaptacyjnego (zwinnego) podejścia do zarządzania projektami. Autor przedstawia podstawowe założenia metodyki SCRUM a także kluczowe pojęcia z zakresu controllingu projektów. W oparciu o powyższe szczegółowo identyfikuje te aspekty koncepcji SCRUM, które odnoszą się do zagadnień strategicznego i operatywnego controllingu w zarządzaniu projektami. W szczególności dotyczy to takich obszarów jak: struktura prac projektowych, kluczowe role i działania interesariuszy projektu oraz zakres i treść spotkań zespołu a także sprawozdań zalecanych w tym podejściu w ramach procesu uzyskiwania informacji, zwłaszcza na etapie wdrażania projektu. Autor kończy swoje rozważania porównaniem powyższego zakresu analizy do zagadnień controllingu w odniesieniu do klasycznych (kaskadowych) koncepcji zarządzania projektami. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to deal with the application of the agile project management concept from the perspective of controlling processes. The author presents the basic elements of the SCRUM methodology as well as main project controlling issues. Based on above, specific aspects of the SCRUM methodology that refer to the recommendations resulting from strategic and operational controlling in project management are identified. This in particular concerns the structure of the project work, the key roles and actions of stakeholders, and the meetings and reports recommended in this approach for the process of obtaining in-formation, especially at the project implementation stage. The author concludes with the comparison to monitoring and control recommendations commonly found in cascade project management approach. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukłaha, E. (2016). Operational Project Controlling - Results of the Study. In: M. Trocki and E. Bukłaha (eds.), Project Management - Challenges and Research Results, Warsaw: Publishing House of the SGH Warsaw School of Economics.
 2. Bukłaha, E. (2016). Strategiczny controlling projektów - wyniki badań 2014-2015. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 421, Wrocław: Publishing House of the Wrocław University of Economics.
 3. Cobb, Ch. (2012). Zrozumieć Agile Project Management. Równowaga kontroli i elastyczności. Warsaw: APN Promise.
 4. Deemer, P., Benefield, G., Larman, C., Vodde, B. (2012). SCRUM Primer: A Lightweight Guide to the Theory and Practice of Scrum. Acquired from: http://scrumprimer.org/scrumprimer20_small.pdf. Access date: 01.06.2017.
 5. Jackson, J. (2017). Agile Project Management. Delhi: KASHVI Publishing House.
 6. Komus, A. (2012). Studie: Status Quo Agile Verbreitung und Nutzen agiler Methoden. Koblenz: BPM-Labor.
 7. Rubin, K.S. (2012). Essential Scrum. Melbourne: Addison-Wesley.
 8. Schwaber, K. (2005). Sprawne zarządzanie projektami projektami metodą Scrum. Warsaw: Microsoft Press.
 9. Schwaber, K., Sutherland, J. (2013). Scrum Guide. Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry. Acquired from: www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-PL.pdf . Access date: 01.06.2017.
 10. Scrum Guides. Acquired from: http://www.scrumguides.org/history.html. Access date: 01.06.2017.
 11. Stellman, A., Greene, J. (2014). Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban. Sebastopol: O'Reilly Media.
 12. Thomsen, C., Hansen, J. (2010). Enterprise Development with Visual Studio .Net, UML, and MSF. New York: Apress Media LCC.
 13. Tudor, D.J. (2016). Agile Project and Service Management. London: TSO.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2481-3490
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu