BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golarz Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wykorzystanie systemu klasy ERP w logistyce przedsiębiorstw
The Usage of ERP Class System in Logistics Area of Companies
Źródło
Journal of Modern Management Process, 2017, vol. 2, nr 1, s. 18-29, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne instrumenty zarządzania projektami i procesami
Słowa kluczowe
Logistyka, Systemy informatyczne, Systemy ERP
Logistics, Computer system, ERP system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M11, M15
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie funkcjonowania systemu Enterprise Resource Planning w logistyce przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu uwagę skupiono na pojęciu systemu logistyki. Ponadto, wskazano oraz opisano podsystemy logistyki dokonując ich charakterystyki. W kolejnej części artykułu dokonano charakterystyki zintegrowanego systemu informatycznego Enterprise Resource Planning z przedstawieniem definicji, głównych założeń oraz zasad funkcjonowania. Ponadto, wskazano czynniki determinujące efektywne jego wdrożenie i wykorzystanie. W ostatniej części artykułu przedstawiono praktyczne wdrożenie systemu klasy ERP na przykładzie wdrożeń firmy DB Schenker Logistics i RAW-POL wskazując korzyści, jakie organizacje odniosły dzięki wdrożeniu zintegrowanych systemów informatycznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the functioning of the Enterprise Resource Planning system in Logistics area of companies. In the first part of the article the attention was focused on the concept of the logistics system. Furthermore, logistics subsystems have been indicated and also described. In the next part of the article the characteristics of an integrated information system ERP has been made. It included the definition, the main objectives and principles of functioning. Furthermore, factors determining effective implementation and usage of ERP systems have been indicated. In the last part of the article the practical implementations of the ERP system in DB Schenker Logistics and RAW-POL have been described. Case studies indicated the benefits that organizations achieved due implementation of integrated information systems. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auksztol, J., Balwierz, P., Chomuszko, M. (2012). SAP. Zrozumieć system ERP. Warszawa: PWN.
 2. Beier, F.J., Rutkowski, K. (1995). Logistyka. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 3. Bińczycki, B., Tyrańska, M., Walas-Trębacz, J. (2007). System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 4. Blaik, P. (2001). Logistyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Chwesiuk, K. (2011). Analiza zastosowań systemów informatycznych klasy ERP w logistyce. Logistyka, nr 4/2011, s. 162-171.
 6. DB Schenker Logistics pracuje nad poprawą procesów logistycznych. (2015). ERP-View.pl. Pozyskano z: https://www.erp-view.pl/it_solutions/db_schenker_logistics_pracuje_nad_poprawa_procesow_logistycznych.html. Data dostępu: 17.05.2017.
 7. Drelichowski, L., Parafian, A. (2008). Uwarunkowania wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania (ERP) na przykładzie wiodącego przedsiębiorstwa branży chemicznej. Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. 17, s. 47-58.
 8. Golarz, M. (2014). Wykorzystanie systemów informatycznych w logistyce przedsiębiorstw. W: E. Piwonia-Krzeszowska i T. Małkus (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami. Kraków: Mfiles.pl
 9. Fajfer, P., Koliński, A. (2012). Rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. W: Ł. Hadaś i P. Cyplik (red.), Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP w wybranych przedsiębiorstwach Wielkopolski. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
 10. Kisielnicki, J., Pańkowska, M., Sroka, H. (2012). Zintegrowane systemy informatyczne. Warszawa: PWN.
 11. Kummer, S., Weber, J. (1990). Aspekte des betriebswirtschaftlichen Managements der Logistik. Stuttgart: Die Betriebswirtschaft.
 12. Małkus, T., Tyrańska, M. (2012). System logistyczny. W: A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 13. Penc, J. (2003). Menedżer w działaniu. Skuteczne działanie i samodoskonalenie. Warszawa: Wydawcnitwo C.H. Beck.
 14. Skowronek, C., Sarjusz-Wolski, Z. (2003). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Szymonik, A. (2015). Informatyka dla potrzeb logistyka(i). Warszawa: Difin.
 16. Wieczerzycki, W. (2009). Technologie informacyjne w łańcuchach dostaw. W: J. Długosz (red.), Nowoczesne technologie w logistyce (s. 33-75). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Woźniak, K. (2002). Charakterystyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. nr 574, s. 201-215.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2481-3490
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu