BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cabańska Judyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mroczek-Dąbrowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Odporność branż polskich na skutki działania kryzysu gospodarczego
Industry Resistance to the Economic Crisis - the Case of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 40-49, tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Mezoekonomia
Economic crisis, Mesoeconomics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F14, L60, L80
streszcz., summ.
Abstrakt
Jak wynika z badań Polska nie znajdowała się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej ani w czasie trwania kryzysu, ani bezpośrednio po nim. Ze względu na osiągnięty w 2009 r. wzrost gospodarczy w tym czasie Polskę zwykło się nazywać "zieloną wyspą", czyli krajem o relatywnie lepszym tempie rozwoju gospodarczego od innych europejskich gospodarek. Jako główną przyczynę tego sukcesu podaje się przede wszystkim akumulację kapitału połączoną z dostosowaniami na rynku pracy (Gradzewicz et al. 2014). Kanały transmisji kryzysu, w Polsce, jak i innych państwach, były zróżnicowane i uzależnione od cech strukturalnych gospodarek oraz występujących w nich powiązań. W przekroju makroekonomicznym Polska nie odnotowała poważniejszych zaburzeń, jednak na niektóre branże kryzys oddziaływał silniej niż na inne. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja tych branż, a także ustalenie, jak obecnie - kilka lat po kryzysie gospodarczym - funkcjonują one na globalnym rynku. Okres badania obejmował lata 2007-2015. W badaniu wykorzystane zostały dane wtórne GUS w przekroju PKD 2007, a zastosowaną metodą badawczą były rankingi. (abstrakt oryginalny)

Research shows that, in comparison to other European countries, Poland has not suffered from the effects of the world economic crisis. Due to the steady growth rate maintained in 2009, Poland used to be called the "green island", which means a country with a relatively better pace of economic development than other economies. The main reason for this success is given primarily to capital accumulation combined with adjustments in the labor market (Gradzewicz et al. 2014). However, despite the fact that in macroeconomic perspective Poland performed relatively well, the picture is less homogenous on mesoeconomic level since various industries have been affected by the crisis more strongly than others. The purpose of this article is to identify those industries and to verify, how they overcome (or not) those negative effects. The study period covers the years 2009-2015. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aiyar S., Duval R., Puy D., Wu Y., Zhang L. (2013), Growth slowdowns and the middle-income trap, "IMF Working Paper", no. 71.
 2. Berger H., Hajes T. (2009), Does global liquidity matter for monetary policy in the euro area?, "IMF Working Paper", no. 17.
 3. Boone L., van den Noord P. (2008), Wealth effects on money demand in the euro area, "Empirical Economics", no. 34.
 4. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (2012), Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w okresie transformacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 5. Chudik A., Fratzscher M. (2011), Identifying the global transmission of the 2007-2009 financial crisis in a GVAR model, "European Economic Review", vol. 55, no. 3.
 6. Dreger C. Wolters J. (2009), Money velocity and asset prices in the euro area, "Empirica", no. 36.
 7. Dzikowska M., Gorynia M., Jankowska B. (2016), Zmiany gospodarcze w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu - rankingi gospodarek i branż w: Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, Difin, Warszawa.
 8. Dzikowska M., Trąpczyński P. (2016), Kryzysy gospodarcze - aspekty teoretyczne i empiryczne w: Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, Difin, Warszawa.
 9. Gorynia M. (1995), Mezoekonomia - modele samoregulacji branży, "Ekonomista", nr 5-6.
 10. Gradzewicz M., Growiec J., Kolasa M., Postek Ł., Strzelecki P. (2014), Poland's exceptional performance during the world economic crisis: New growth accounting evidence, "NBP Working Paper", no. 186.
 11. Jankowska B. (2002), Branża jako mezosystem gospodarczy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", LXIV, nr 2.
 12. Komisja Europejska (2009), Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg.
 13. Marshall A. (1972), Principles of Economics, Macmillan, London.
 14. Secomski K. (1982), Ekonomika regionalna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu