BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowska Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Metody identyfikacji ryzyka w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie
Risk Identification Methods in Risk Management
Źródło
Journal of Modern Management Process, 2017, vol. 2, nr 1, s. 40-49, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne instrumenty zarządzania projektami i procesami
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Analiza SWOT, Analiza ryzyka, Metody identyfikacji ryzyka
Risk management, SWOT analysis, Risk analysis, Risk identification methods
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M19, M21
streszcz., summ.
Abstrakt
Obserwując rozwój człowieka i otoczenie, w jakim funkcjonuje, łatwo spostrzec, że ryzyko występowało zawsze i nie istnieją działania, które nie byłyby z nim związane. W działalności gospodarczej jest zjawiskiem, którego nie da się wyeliminować, każda decyzja gospodarcza, dotycząca bieżącej działalności spółki, jak i jej zamierzeń rozwojowych, bazuje na prognozie przyszłych warunków działania, co wiąże się z ryzykiem. Głównym celem artykułu będzie przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem oraz ukazanie głównych metod jego identyfikacji. Wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia związane z ryzykiem oraz na podstawie badań autor przedstawi kluczowe rodzaje ryzyka dla polskich przedsiębiorców. W ostatniej części przybliżone zostaną podstawowe narzędzia stosowane w przedsiębiorstwach, służące rozpoznaniu ryzyka. (abstrakt oryginalny)

In environment, in which human lives, we can easily spot a risk that always existed which cannot be bound with any actions. In enterprise it is a phenomenon that cannot be eliminated. Every economical decision concerning current activity of company and its future plans is based on forecast of future actions and conditions. The purpose of this paper is to present the process of risk management and main methods of its identification. Author explains the basic concepts of risk and introduces the actual data about key risks for Polish entrepreneurs. At the end of the article an author has highlighted the main tools used in enterprises for identifying risk. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Best, P. (2004). Wartość narażona na ryzyko, tłum. A. Komański, Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
 2. Birgham, E., Gapenski, L. (2000). Zarządzanie finansami. Tom 2. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Choma, A. (2011). Zarządzanie ryzykiem. Think. Studenckie, naukowe czasopismo internetowe, 4 (8), 7- 21.
 4. Ciszek, K. (2010), Zarządzanie ryzykiem na rynku węgla w Polsce - wybrane problemy, Nauka i Gospodarka, nr 4.
 5. Czekaj, J., Dresler, Z. ( 2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: PWN.
 6. Górski, M., Skorupka, D. (2011). Wybrane metody identyfikacji czynników ryzyka na tle cyklu życia projektu budowlanego procesu inwestycyjnego. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 4(162).
 7. Jajuga, K. (2005). Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem. Warszawa: PWN.
 8. Jedynak, P., Szydło, S. (1977). Zarządzanie ryzykiem. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 9. Kaczmarek, T. (2006). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Wydanie drugie rozszerzone. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 10. Kumpiałowska, A. (2011). Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck
 11. Miller, P., (2011). Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 12. Ministerstwo Finansów RP. (2004), Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Bentley Jennison.
 13. Ministerstwo Finansów, (2011). Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne. Pozyskano z: www.mf.gov.pl.
 14. Mowbray, A., Blanchard, R., Williams C. (1969). Insurance, wyd. 6, New York: McGraw-Hill.
 15. Nahotko, S. (1997). Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 16. Pawlak, J. (2001). Koszty a efektywność w firmie zarządzanej przez jakość. Problemy Jakości, nr 1.
 17. Pritchard, C. (2002). Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo WIG-PRESS.
 18. Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia. Warszawa: PWE.
 19. Wolniak, R., Skotnicka, B. (2010). Metody i narzędzia zarządzania jakością: teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 20. Wróblewski, D. (red.). (2015). Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk. Józefów: Wydawnictwo CNBOP-PIB.
 21. Wysocki, R., McGary, R. (2005). Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III. Gliwice: Wydawnictwo Helion One Press.
 22. Ziomko, R. (2016). Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Pozyskano z: www.aon.com/poland
 23. Żabińska, T. (1997). Analiza strategiczna gminy na potrzeby wyboru strategii rozwoju, za pomocą analizy SWOT. Katowice: Wydawnictwo AE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2481-3490
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu