BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rycerski Adrian (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Charakter prawny uchwał zgromadzenia obligatariuszy
Legal Nature of Resolutions Adopted by the Assembly of Bondholders
Źródło
Krytyka Prawa, 2017, T. 9, Nr 2, s. 102-117, bibliogr. 29 poz.,
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Prawo, Obligacje, Akcjonariusz
Legal regulations, Law, Bonds, Shareholders
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza charakteru prawnego uchwał zgromadzenia obligatariuszy, a także dopuszczalność dochodzenia na podstawie art. 189 k.p.c. ich nieważności.(abstrakt oryginalny)

The object of this paper is to analyse the legal nature of resolutions adopted by the meeting of bondholders as well as permissibility of claiming their invalidity under article 189 of the (Polish) Code of Civil Procedure.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszek P., Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych, Warszawa 2009.
 2. Banaszczyk Z., [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. 1, Warszawa 2007.
 3. Frąckowiak J., Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżalność, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014, 9: 26-33.
 4. Gawlik B., Procedura zawierania umowy na tle ogólnych przepisów prawa cywilnego, Kraków 1977.
 5. Gębusia I., Zmiana warunków emisji obligacji, "Monitor Prawa Bankowego" 2016, 7-8: 61-67.
 6. Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2016.
 7. Grykiel J., [w:] J. Grykiel, M. Lemkowski, Czynności prawne, komentarz do art. 56- 81 k.c., Warszawa 2010.
 8. Grykiel J., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44911, Warszawa 2016.
 9. Kidyba A., Komentarz KSH, t. 2, Warszawa 2014.
 10. Koch A., Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Warszawa 2011.
 11. Krzyżykowska J., Piskorz A., Stępień B., Szpytka P., Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków, Warszawa 2015.
 12. Kunicki I., [w:] A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-729, Warszawa 2015.
 13. Kuźnicka M., Marczuk M., [w:] M. Wierzbowski (red.), Ustawa o obligacjach. Komentarz, Warszawa 2015.
 14. Marszałkowska-Krześ E., Charakter prawny uchwały, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998, 6.
 15. Matraszek J., Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego jako możliwość eliminacji wadliwych uchwał zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) spółki kapitałowej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2015, 3: 38-42.
 16. Olejniczak A., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-449(11), Warszawa, 2016.
 17. Pabis R., [w:] A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom III B. Spółka akcyjna. Komentarz art. 393-490, Warszawa 2016.
 18. Popiołek W., [w:] A. Strzępka, Komentarz KSH, Warszawa 2012.
 19. Przewrocki A., Łączenie spółek kapitałowych, Kraków 1996.
 20. Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2015.
 21. Radwański Z., System prawa prywatnego, t. 2, wyd. 2, Warszawa 2008.
 22. Rodzynkiewicz M., Komentarz KSH, Warszawa 2014.
 23. Rudnicki S., Trzaskowski R., [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2014.
 24. Sarkowicz J., Rodzynkiewicz M., Zaskarżanie uchwał zgromadzenia obligatariuszy, "Monitor Prawa Bankowego", 2016, 7-8: 86-97.
 25. Sołtysiński S., System Prawa Prywatnego, t. 17B, Warszawa 2010.
 26. Sójka T., Zgromadzenie obligatariuszy, "Monitor Prawa Bankowego", 2016: 7-8.
 27. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
 28. Woźniak R., Ustawa o obligacjach. Komentarz, Warszawa 2015.
 29. Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.153
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu