BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Nowe narzędzia motywowania pracowników w sektorze turystycznym
New Tools to Motivate Employees in Tourism Sector
Źródło
Journal of Modern Management Process, 2017, vol. 2, nr 1, s. 80-88, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne instrumenty zarządzania projektami i procesami
Słowa kluczowe
Turystyka, Rynek turystyczny, Przedsiębiorstwo turystyczne, Systemy motywacyjne
Tourism, Tourism market, Tourist enterprises, Motivating systems
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L20, M50
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie nowych narzędzi motywowania pracowników w przedsiębiorstwie turystycznym. W pierwszej części zaprezentowane zostały definicje turystyki i jej istota. Następnie wyjaśniono pojęcie motywowania w rozumieniu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedstawiono narzędzia motywowania pracowników. Opisane zostały narzędzia płacowe i pozapłacowe, zarówno materialne, jak i pozamaterialne instrumenty motywowania personelu stosowane przez przedsiębiorstwa turystyczne. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the new tools to motivate employees in a tourism enterprise. The first part presents the definitions of tourism and its essence. Then the author explains the concept of motivation within the meaning of human resource management and the tools to motivate employees. The existing wage and nonwage tools to motivate the staff used by tourism enterprise are described as well. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków. Albis.
 2. Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków. Dom Wydawniczy ABC.
 3. Balińska-Grzelak, A. (2012). Rola partycypacji społecznej w stymulowaniu rozwoju turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 738.
 4. Biedroń, A. (2011). Turystyka motocyklowa w Polsce. Charakterystyka zjawiska i konsumentów. Prognoza rozwojów. Warszawa. Difin.
 5. Gick, A., Tarczyńska, M. (1999). Motywowanie pracowników. Warszawa. PWE.
 6. Gołembski, G. (red.). (2005). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: PWN.
 7. Juchnowicz, M., (2003). Prokonkurencyjne instrumenty motywowania. W: Rybak, M. (red.). Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa. Poltext.
 8. Kopeć, J., Piwowarczyk, J. (2008). Wybrane instrumenty rozwoju personalnego. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 9. Kozioł, L. (2002). Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa-Kraków: PWN.
 10. Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka, Warszawa: PWN.
 11. Molenda, M. (2015). Motywowanie jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym. W: Rapacz, A. (red.). Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 12. Oleksiuk, A. (2007). Marketing usług turystycznych. Warszawa. Difin.
 13. Sarnowski, J., Kirejczyk, E. (2007). Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Warszawa. Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 14. Snopko, J. (2014). Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie., 8, 307-320.
 15. Toczek-Werner. S. (red.). (2008). Podstawy turystyki i rekreacji. Wrocław. Wydawnictwo AWF we Wrocławiu.
 16. Tokarz, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym. Warszawa. Difin.
 17. Zioło, K. (2012). Skuteczna motywacja pracowników i jej wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w sektorze usług turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 723.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2481-3490
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu