BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczyk Stanisław (Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach)
Tytuł
Co zrobić, aby zmieniać Unię Europejską?
What should be done to change the European Union?
Źródło
Krytyka Prawa, 2017, T. 9, Nr 2, s. 70-81, bibliogr. 11 poz.,
Słowa kluczowe
Ustrój państwa, Przemiany polityczne, Wyniki badań, Metodologia badań, Teoria prawa
Political system of the state, Political changes, Research results, Research methodology, Law theory
Uwagi
summ., streszcz.,
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autor podejmuje refleksję dotycząca problemów Unii Europejskiej na gruncie teorii prawa. Traktując UE z punktu widzenia problematyki metodologicznej, wskazuje na problemy poznawcze w przyjętej procedurze badawczej i postuluje stworzenie metodologii badawczej uwzględniającej m.in. kwestie przemian ustrojowych w państwach członkowskich i odpowiadające temu procesy aktualizowania UE - w tym działań i ewentualnej zmiany koncepcji Unii czy kwestie z zakresu Unii i jej państw członkowskich pozostające poza uregulowaniami prawa.(abstrakt oryginalny)

The author is reflecting on the problems of the European Union from the perspective of the theory of law. Considering the EU from a methodological point of view, cognitive problems in reference to accepted research procedure are identified. The author proposes a new research methodology, which would take into consideration i.a. systemic changes in the Member States and corresponding adaptation processes in the EU - including actions and possible change of the concept of the EU, as well as issues of the EU and its Member States which remain beyond the scope of the law.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2014.
 2. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2000.
 3. Kaźmierczyk S., In search of the European Union research, "Studia z Polityki Publicznej" 2016, 2(10).
 4. Kaźmierczyk S., Z rozważań nad rozumieniem tożsamości prawa, [w:] M. Grzybkowski (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, t. 4, Kraków 2014.
 5. Kaźmierczyk S., Wertykalność Unii Europejskiej w związku z horyzontalnością Rady Europy jako zagadnienie metodologiczne, [w:] J. Jaskiernia (red.), Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009, Toruń 2010: 108-124.
 6. Leszczyński L., Zasady prawa - założenia podstawowe, "Studia Iuridica Lublinensia" 2016, 25(1): 11-16.
 7. Nowak L., O interpretacji adaptacyjnej, [w:] J. Kmita (red.), Wartość, dzieło, sens. Warszawa 1975.
 8. Pietrzykowski T., Ujarzmianie Lewiatana. Szkice z idei rządów prawa, Katowice 2014.
 9. Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa-Kraków 2009.
 10. Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestnictwo w kulturze, Łódź 1998.
 11. Zirk-Sadowski M., Problemy wyboru pomiędzy konkurującymi modelami wykładni prawa, "Przegląd Prawa i Administracji" 2016, 104: 155-170.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.151
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu