BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kazak Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kompetencje menedżerskie we współczesnej organizacji
Managerial Competence in Modern Organization
Źródło
Journal of Modern Management Process, 2017, vol. 2, nr 1, s. 89-99, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne instrumenty zarządzania projektami i procesami
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Komunikowanie interpersonalne, Role kierownicze, Przywództwo, Doskonalenie kadr kierowniczych
Managerial competencies, Interpersonal communication, Managerial roles, Leadership, Management staff development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M51, M53
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty doskonalenia kompetencji menedżerskich we współczesnej organizacji oraz ich wpływu na osiągane efekty pracy menedżerów. Podkreślone zostało zapotrzebowanie na doskonalenie kompetencji interpersonalnych w biznesie, a także zwrócono uwagę na cechy przywódcze oraz ich podział. Struktura artykułu obejmuje również prezentację wybranych ról kierowniczych. W artykule odwołano się do kwestii szkoleń i kursów oraz form doskonalenia kompetencji menedżerskich. Następnie dokonano analizy wyników uczestnictwa osób pracujących na poszczególnych szczeblach kierowania w szkoleniach dla menedżerów o danej tematyce. W tekście ujęto również znaczenie procesu rozwoju osób zasiadających na stanowiskach menedżerskich. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the management qualifications in modern organization and their impact on the results of work reached by managers. It emphasized the need to improve interpersonal competences in business and also highlighted the leadership qualities and their divisions. The structure of the article also includes the presentation of selected managerial roles. The article referred to issues of training and courses and forms of improvement of managerial competences. The results of the participation of people working at individual levels of management in managerial training for the subject were then analysed. The text also includes the importance of the development process of people sitting on managerial posts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran, M., Klich, J. (2001). Kształcenie menedżerów w warunkach gwałtownego wzrostu podaży informacji. W: T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec (red.), Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku. (s. 277-292). Kraków: Księgarnia Akademicka.
 2. Barcy, A. J. (2005). Generacja tysiąc euro. Forum. Nr. 47, (przedruk z "El Pais", 23 października 2005).
 3. Bittel, L. R. (1994). Krótki kurs zarządzania. Warszawa-Londyn: Wydawnictwo PWN - McGraw-Hill Book Company Europe.
 4. Blake, R. R., Mouton, J. S. (1964). The Managerial Grid. Houston: Gulf Publishing Co.
 5. Bolt, J. F. (1997). Kształtowanie trójwymiarowych przywódców. W: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości. Warszawa: Business Press.
 6. Cameron, K. S., Whetten, D. (1983). A Model for Teaching Management Skills. Exchange. The Organizational Behaviour Teaching Journal. (t. 8, nr 2, s.21-27).
 7. Covey, S. R. (1996). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: Wydawnictwo REBIS.
 8. Denison, D., Hooiberg, R., Lane, N. I in. (2012). Leading Culture Change in Global Organizations. Aligning Culture and Strategy. San Francisko: Jossey-Bass.
 9. Drucker, P. F. (1997). Przedmowa. W: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości. Warszawa: Business Press.
 10. DuBrin, A. J. (2000). Przywództwo. Poznań: Rebis.
 11. Gordon, R. A., Howell, J. E. (1959). Higher Education for Business. New York: Garland.
 12. Jabłoński, M. (2015). Kompetencje a role współczesnego menedżera. W: I. Bednarska-Wnuk, J. M. Michalak, I. Świątek-Barylska (red.), Zachowania organizacyjne. Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników (s. 57-66). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Katz, R. L. (1955). Skills of an effective administrator. Harvard Business Review. (Jan./Febr. s. 33-42).
 14. Kopeć, J. (2012). Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 15. Krzepicka, A. (2015). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. W: J. Bieliński, P. Nogal-Meger (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie. Nowe wyzwania. (s. 11-19). Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 16. Lusier, R. N., Achua, C. F. (2009). Leadership: Theory, Application & Skill Development,. Mason, OH: Cengage Learning.
 17. Majewska-Opiełka, I. (2007). Umysł lidera. Gliwice: Złote myśli.
 18. Maxwell, J. C. (2007). Być liderem. Ponadczasowe zasady przewodzenia grupom i organizacjom. Konstancin-Jeziorna: Wydawnictwo Medium.
 19. Mikuła, B., (2001). Elementy nowoczesnego zarządzania w kierunku organizacji inteligentnych. Kluczbork-Kraków: Oficyna Wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA s.c.
 20. Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna
 21. Olszewska, B. (2009). Współczesne uwarunkowania pracy menedżerów. W:T. Kupczyk (red.), Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej e gospodarce opartej na wiedzy. (s. 70-79). Warszawa: Difin SA.
 22. Pasieczny, L. (red.). (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 23. Porter, L. W., McKibbin, L. E. (1988). Management Education and Development: Drift or Thrust into the Twenty-First Century. St. Louis, MO: AACSB.
 24. Rakowska, A., Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Warszawa: PWN.
 25. Sikorski, C. (1999). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: PWN.
 26. Sloman, M. (1997). Strategia szkolenia pracowników. Warszawa: PWN.
 27. Stabryła, A. (red.). (2012). Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 28. Tannenbaum, R., Schmidt, W. H. (1973). How to Choose a Leadership Pattern. Harvard Business Review, 3.
 29. Taylor, F. W. (1911). The Principles of Scientific Management. New York: Harper.
 30. Tokar, J. (2013). Samodoskonalenie menedżerów - rozwój kompetencji przywódczych. Warszawa: Difin.
 31. Wawak, S., Górecka, M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Encyklopedia Zarządzania. Pozyskano z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarządzanie_zasobami_ludzkimi. Data dostępu: 01.06.2017.
 32. Wszeborowska, J. (2013). Model kompetencji przywódczych współczesnych menedżerów. Przedsiębiorczość i zarządzanie. Tom XIV, Zeszyt XII cz. I, Łódź.
 33. Whetten, D., Cameron, K, Woods, M. (2000). Developing management skills for Europe. Harlow, Essex: Pearson Education
 34. Yukl, G. (2006). Leadership In Organizations, New Jersey, Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
 35. Zbiegień-Maciąg, L. (1996). Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie. Businessman Book.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2481-3490
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu