BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baszyński Adam (Collegium Da Vinci w Poznaniu)
Tytuł
Zmiana technologiczna jako determinanta struktury konkurencyjnej rynku usług bankowych
Technological Change as a Determinant of the Competitive Structure of the Banking Services Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 18, s. 23-36, bibliogr. 43 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Finance Today and Tomorrow: Opportunities, Threats, and Challenges
Tytuł własny numeru
Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
Słowa kluczowe
Bankowość wirtualna, Konkurencyjność, Struktura rynku, Rozwój technologii informacyjnej, Technologie finansowe
Virtual banking, Competitiveness, Market structure, Information technology development, FinTech
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problem badawczy, jak zmiana technologii świadczenia usług bankowych wpływa na konkurencję na rynku? Jako metodę badawczą przyjęto przegląd literatury na temat wpływu czynników, takich jak: tzw. e-bankowość, efekty skali zwiększające wielkość banków, elektroniczne systemy płatności czy biura informacji kredytowej, na strukturę konkurencyjną rynku usług bankowych. Zachowania konkurencyjne banków niekoniecznie zależą od liczby dostawców na rynku czy ich koncentracji. Ważnymi determinantami zachowań konkurencyjnych banków są technologiczne czynniki wpływające na konkurencję, a rodzaj konkurencji uwarunkowany jest postępem technicznym w tym zakresie (szczególny wpływ wywiera rozwój branży fintech).(abstrakt oryginalny)

The paper is devoted the issue of how technological change in banking services impacting competition in the market. As far research method is concerned, the paper relies on a review of literature focusing on the effects of such factors as e-banking, economies of scale increasing the size of banks, electronic payment systems, or credit reference agencies, on the competitive structure of the banking services market. The competitive behaviors of banks do not necessarily depend on the number, or concentration, of suppliers in the market. Important determinants of banks' competitive behaviors are technology factors affecting competition, while the type of competition prevalent in a market is conditional on technological progress in a specific area (hence e.g. a significant impact made by the ongoing growth of the FinTech industry).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., McAndrews J., Strahan P., 2002, E-Finance: An Introduction, Journal of Financial Services Research, Vol. 22, No. 1-2: 5-27.
 2. Baszyński A., 2014, Koncentracja i konkurencja w sektorach bankowych transformujących się krajów europejskich. Studium teoretyczno-empiryczne, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 3. Baumol W.J., Panzar J.C., Willig R.D., 1982, Contestable Markets and the Theory of Industry Structure, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 4. Beck H., 2001, Banking Is Essential, Banks Are Not. The Future of Financial Intermediation in the Age of the Internet, Netnomics, Vol. 3, No. 1: 7-22.
 5. Berger A.N., 2003, The Economic Effects of Technological Progress: Evidence from the Banking Industry, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 35, No. 2: 141-176.
 6. Berger A.N., Frame W.S., 2005, Small Business Credit Scoring and Credit Availability, Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper, No. 10.
 7. BIS, 2001, The Banking Industry in the Emerging Market Economies: Competition, Consolidation, and Systemic Stability, BIS Papers, No. 4.
 8. Bons R.W.H, Alt, R., Lee, H.G., Weber, B., 2012, Banking in the Internet and Mobile Era, Electronic Markets, Vol. 22, No. 4: 197-202.
 9. Brakoniecki M., Widawski P., 2016, FinTech w Polsce: Bariery i szanse rozwoju, Warszawa: FinTech Poland.
 10. Capgemini, RBS, 2011, World Payments Report 2011, London: Capgemini, Royal Bank of Scotland.
 11. Ciciretti R., Hasan I., Zazzara C., 2009, Do Internet Activities Add Value? Evidence from the Traditional Banks, Journal of Financial Services Research, Vol. 35, No. 1: 81-98.
 12. Claessens S., Glaessner T., Klingebiel D., 2002, Electronic Finance: Reshaping the Financial Landscape Around the World, Journal of Financial Services Research, Vol. 22, No. 1-2: 29-61.
 13. Clemons E.K., Hitt L.M., Gu B., Thatcher M.E., Weber B.W., 2002, Impacts of e-Commerce and Enhanced Information Endowments on Financial Services: A Quantitative Analysis of Transparency, Differential Pricing, and Disintermediation, Journal of Financial Services Research, Vol. 22, No. 1-2: 73-90.
 14. Corvoisier S., Gropp R., 2009, Contestability, Technology and Banking, ZEW Working Papers, No. 9.
 15. Courchane M., Nickerson D., Sullivan R., 2002, Investment in Internet Banking as a Real Option: Theory and Tests, Journal of Multinational Financial Management, Vol. 12, No. 4-5: 347-363.
 16. DeYoung R., 2001, Learning-by-Doing Scale Efficiencies and Financial Performance at Internet-Only Banks, Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper, No. 06.
 17. Dziawgo D., 2010, Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, Warszawa: PWE.
 18. Frame W.S., White L.J., 2004, Empirical Studies of Financial Innovation: Lots of Talk, Little Action, Journal of Economic Literature, Vol. 42, No. 1: 116-144.
 19. Furst K., Lang W.W., Nolle D.E., 2002, Internet Banking, Journal of Financial Services Research, Vol. 22, No. 1-2: 95-117.
 20. Gerdes G.R., Walton J.K., 2002, The Use of Checks and Other Retail Noncash Payments in the United States, Federal Reserve Bulletin, No. 8: 360-374.
 21. Golec M.M., 2010, Ekonomiczny i społeczny wymiar działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, w: A. Janc (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 427-440.
 22. Hand D.J., Henley W.E., 1997, Statistical Classifications Methods in Consumer Credit Scoring: A Review, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 160, No. 3: 522-541.
 23. Hasumi R., Hirata H., Ono A., 2011, Differentiated Use of Small Business Credit Scoring by Relationship Lenders and Transactional Lenders: Evidence from Firm-Bank Matched Data in Japan, Research Institute of Economy, Trade and Industry. Discussion Paper, No. 11070.
 24. Hughes J.P., Mester L.J., 1998, Bank Capitalization and Cost: Evidence of Scale Economies in Risk Management and Signaling, Review of Economics and Statistics, Vol. 80, No. 2: 314-325.
 25. Humphrey D.B., 2002, U.S. Cash and Card Payments over 25 Years, Federal Reserve Board, Philadelphia, www.philadelphiafed.org/research-and-data/events/2002/financial-services-andpayments/ papers/Humphrey.pdf [dostęp: 25.08.2013].
 26. Janc A., 2004, Współczesny bank i jego otoczenie w dobie rewolucji informatycznej, w: A. Janc, G. Kotliński (red.), Nowe technologie we współczesnym banku, Poznań: Bonami, 13-20.
 27. Janc A., Kraska M., 2001, Credit-scoring: nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.
 28. Jappelli T., Pagano M., 2002, Information Sharing, Lending and Defaults: Cross-Country Evidence, Journal of Banking and Finance, Vol. 26, No. 10: 2017-2045.
 29. Korenik D., 2002, Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Rynek klientów indywidualnych i gospodarczych, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 30. Lamberti J., Büger M., 2009, Lessons Learned: 50 Years of IT in the Banking Industry - The Example of Deutsche Bank AG, Business and Information Systems Engineering, Vol. 1, No. 1: 26-36.
 31. Liao S., Shao Y., Wang H., Chen A., 1999, The Adoption of Virtual Banking: An Empirical Study, International Journal of Information Management, Vol. 19, No. 1: 63-74.
 32. Misys, Finextra, 2012, Global Transaction Banking Survey 2012.
 33. Northcott C.A., 2004, Competition in Banking: A Review of the Literature, Bank of Canada Working Paper, No. 24: 1-35.
 34. Pawłowska M., 2014, Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne, Warszawa: Beck.
 35. Petersen M.A., Rajan R.G., 2002, Does Distance Still Matter? The Information Revolution in Small Business Lending, The Journal of Finance, Vol. 57, No. 6: 2533-2570.
 36. Przybylska-Kapuścińska W., 1999, Lokalizacja jako element wzmacniania pozycji konkurencyjnej banków, w: J. Karwowski (red.), Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 103-111.
 37. Przybylska-Kapuścińska W., Stodulny P., 2007, Podmiotowe i strukturalne uwarunkowania konkurencji w sektorze bankowym w Polsce, w: C. Banasiński, E. Stawicki (red.), Konkurencja w gospodarce współczesnej, Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 206-229.
 38. Raczyński M., 2010, Rozwój technologii informacyjnych a wykluczenie cyfrowe, w: A. Wojtyna, (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Warszawa: PWE, 124-147.
 39. Radecki L.J., Wenninger J., Orlow D.K., 1997, Industry Structure: Electronic Delivery's Potential Effects on Retail Banking, Journal of Retail Banking Services, Vol. 19, No. 4: 57-63.
 40. Rzeźnik A., Kotliński G., 2004, Kanały dystrybucji usług bankowości elektronicznej, w: A. Janc, G. Kotliński (red.), Nowe technologie we współczesnym banku, Poznań: Bonami, 315-352.
 41. Schumpeter J., 1950, Capitalism, Socialism and Democracy, 3rd ed., New York: Harper and Row.
 42. Triplett J.E., Bosworth B.P., 2003, Productivity Measurement Issues in Services Industries: "Baumol's Disease" Has Been Cured, Economic Policy Review, Vol. 9, No. 3: 23-33.
 43. Vesala J., 2000, Technological Transformation and Retail Banking Competition: Implications and Measurement, Bank of Finland Studies, No. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu