BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nakonieczna-Kisiel Halina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola usług w gospodarce po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Service Role in Economy after Poland's EU Accession
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 167-179, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Słowa kluczowe
Serwicyzacja, Usługi, Sektor usług
Servitization, Services, Services sector
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E01, E25
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja znaczenia sektora III w gospodarce Polski po wejściu do UE. Z badań wynika, że rola tego sektora zmalała w tworzeniu WDB oraz nakładach inwestycyjnych ogółem, zwiększyła się natomiast w powstawaniu nowych miejsc pracy i ograniczaniu deficytu na rachunku obrotów bieżących. Do zmniejszenia roli usług w wymienionych strukturach gospodarki przyczyniał się głównie dominujący udział tradycyjnych sekcji usługowych mało wydajnych i zatrudniających osoby o niskich kwalifikacjach. Wzrost znaczenia usług w poprawie równowagi zewnętrznej wynikał z kolei z rozszerzenia transakcji zaliczanych do usług oraz oddziaływania narzędzi integrujących unijny rynek usług.(abstrakt oryginalny)

The goal of this paper is identification of "third sector" meaning in Polish economy after EU accession. Research results show that this sector role in gross value added creation and total investment has decreased, whereas it has increased in new worksite creation and current account deficit reduction. Decreasing service role in mentioned economic structures was caused mainly by dominant share of traditional, low productive and employing less qualified workers service sections. Then growing importance of services in external balance improvement resulted from service-included transaction enlargement and the influence of EU service market integrating instruments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudziński, J., Narękiewicz, J. (2016). Chiny a deindustrializacja krajów rozwijających się (na przykładzie Ameryki Łacińskiej). Studia i Prace WNEiZ US, 37 (1).
 2. Chilimoniuk-Przeździecka, E., Kuźnar, A. (2016). Znaczenie usług w globalnych łańcuchach wartości. Gospodarka Narodowa, 5.
 3. Kłosiewicz-Górecka, U. (2016). Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce w latach 2010-2014. W: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015. Warszawa: IBR, KiK.
 4. Kuczewska, L. (2007). Sektor usług w strukturze polskiej gospodarki w latach 2000-2005. W: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Warszawa: IBR, KiK.
 5. Nakonieczna-Kisiel, H., Bilewicz, E. (2016). Nowa metodologia sporządzania bilansu płatniczego. Studia i Prace WNEiZ US, 44 (1).
 6. Reindustrializacja Europy: gospodarka oparta na usługach była błędem. Pobrano z: http://forsal.pl (17.01. 2015).
 7. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2001-2016). Warszawa: GUS.
 8. Sawicki, J. (2016).Zmiany stabilności, bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w 2015 roku. W: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2015 roku. Warszawa: IBR, KiK.
 9. Słomińska, B. (2008). Układ podmiotowy sektora usług oraz udział sekcji usługowych w krajowym rynku pracy. W: Usługi w Polsce 2000-2007. Warszawa: IBR, KiK.
 10. Strategia Europa 2020. Pobrano z: http://ec.europa.eu//PDF/1 (17.01.2017).
 11. Szypulewska-Porczyńska, A. (2012). Znaczenie zasady wzajemnego uznawania dla integracji usług w Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 5-6.
 12. Szypulewska-Porczyńska, A. (2013). Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 13. Usługi w Polsce 2002-2007 (2008). Warszawa: IBR, KiK.
 14. Wróbel, A. (2014). Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37. Pobrano z: https:/www/ur.edu.pl (17.01.2017).
 15. Zielińska-Głębocka, A. (2012). Współczesna gospodarka światowa. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu