BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurzemska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wybrane aspekty zjawiska migracji międzynarodowych w badaniach zachowań konsumentów
Chosen Aspects of International Migration in Consumer Behaviour Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 203-209, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Migracja, Zachowania konsumenta, Kultura
Migration, Consumer behaviour, Culture
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule postawiono tezę, że zjawisko migracji międzynarodowych pełni istotną rolę w zrozumieniu zachowań konsumenta. Celem tego artykułu jest właśnie określenie miejsca zjawiska migracji międzynarodowych w badaniach zachowań konsumenckich. Istnieje wiele możliwości ujęcia naukowego zarówno tematu migracji, jak i zachowań konsumenckich, natomiast kwestie te są szczególnie ważne w teoriach uwzględniających istotną rolę czynników kulturowych, takich jak teoria kultury konsumenckiej, ponieważ badanie migrantów-konsumentów wymaga badania osób spoza danej wspólnoty kulturowej. W artykule zestawione zostały ramy teoretyczne badań nad migracjami i zachowaniami konsumenckimi, by pokazać możliwe dalsze kierunki badań. (abstrakt oryginalny)

The article proposes a thesis that international migrations play an important role in understanding consumer behaviour, and it is the aim of this paper to define the place of international migrations in consumer behaviour research. There are various scientific stances towards both migration and consumer behaviour. However, those topics are particularly important in theories that emphasise the role of cultural factors, such as consumer culture theories, as conducting research on migrants-consumers requires conducting research on individuals outside of a given cultural community. The paper confronts theoretical frameworks of migration and consumer behaviour research to put forward potential further lines of investigation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartram, D., Poros, M.V. i Monforte, P. (2014). Key Concepts in Migration. Los Angeles: SAGE.
 2. Brettell, C. i Hollifield, J. (2015). Migration theory: Talking across the disciplines (Third Edit). New York: Routledge.
 3. Castles, S. i Miller, M. (2009). The Age of migration: international population movements in the modern world (4th ed.). New York: Palgrave Macmillan.
 4. Cui, G. (2001). Marketing to Ethnic Minority Consumers: A Historical Journey (1932-1997), 21 (1), 23-31.
 5. de Mooij, M. (2011). Consumer Behavior and Culture. Consequences for Global Marketing and Advertising (2nd ed.). Los Angeles: SAGE.
 6. Duliniec, E. (2006). Marketing międzynarodowy a marketing międzykulturowy. International Journal of Management and Economics, 6-24.
 7. GUS. (2016). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2015.
 8. Hagen-Zanker, J. (2011). Why do people migrate? A review of the theoretical literature. MPRA Paper. Retrieved from http://mpra.ub.uni-muenchen.de/28197
 9. Iosifides, T. (2011). Qualitative Methods in Migration Studies: A Critical Realist Perspective. Routledge.
 10. ISEE. (2015). Badania i analizy dotyczące imigracji do Polski. Retrieved from http://www.i-see.org.pl/strona/index.php?page=imigranci-w-polsce
 11. Karcz, K. (2004). Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Luedicke, M.K. (2011). Consumer acculturation theory: (crossing) conceptual boundaries. Consumption Markets & Culture, 14 (3), 223-244. http://doi.org/10.1080/10253866.2011.574824
 13. Marshall, G. (Ed.). (2008). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Massey, D.S. (1999). International Migration at the Dawn of the Twenty-First Century: The Role of the State. Population and Development Review, 25, 303-22.
 15. Ng, S. i Lee, A.Y. (2015). Handbook of Culture and Consumer Behavior. Oxford: Oxford University Press.
 16. Nijkamp, P., Poot, J. i Sahin, M. (2012). Migration Impact Assessment. New Horizons. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 17. Pires, G. i Stanton, J. (2005). Ethnic Marketing. Accepting the Challenge of Cultural Diversity. Thomson Learning.
 18. Rudnicki, L. (2004). Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 19. Ryan, I. (2010). Becoming Polish in London: negotiating ethnicity through migration. Social Identities, 16 (3), 359-376.
 20. Sagan, A. (2011). Modele strukturalne w analizie zachowań konsumenta - ewolucja podejść. Konsumpcja i Rozwój, 1, 67-76.
 21. Stolecka-Makowska, A. (2016). Akulturacja a zachowania konsumentów - obszary i wyzwania badawcze. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (460), 71-81. http://doi.org/10.15611/pn.2016.460.07
 22. Szmigin, I. i Piacentini, M. (2015). Consumer Behaviour. Oxford: Oxford University Press.
 23. Vargas-Silva, C. (2012). Handbook of Research Methods in Migration. Cheltenham: Edward Elgar.
 24. Waldinger, R. (2003). The sociology of immigration: second thoughts and reconsiderations. W: J.G. Reitz (red.), Host Societies and the Reception of Immigrants, 21-43. La Jolla, CA: Center for Comparative Immigration Studies UCSD.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu