BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Równowaga zewnętrzna Polski po światowym kryzysie finansowym
Poland's External Balance after Global Financial Crisis
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 205-218, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Deficyt płatniczy, Zadłużenie zagraniczne, Zewnętrzna równowaga płatnicza
Financial crisis, Payments deficit, Foreign debt, External balance of payment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F30
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba oceny równowagi zewnętrznej Polski po ostatnim światowym kryzysie finansowym. Pracę podzielono na dwie części. W pierwszej przedstawiono teoretyczną interpretację pojęcia równowagi oraz wybrane wskaźniki wykorzystywane do jej oceny, w drugiej zaprezentowano wyniki oceny wskaźników równowagi zewnętrznej Polski po kryzysie. Z przeprowadzonych badań wynika, że po kryzysie większość wskaźników pozwalających ją ocenić uległo poprawie. Jednak wskaźniki związane z zadłużeniem zagranicznym nadal utrzymują się na wysokim poziomie, co jest źródłem ryzyka dla gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess external balance of Poland after last global financial crisis. The study consists of two parts. The first part describes theoretical concept of external balance and describes indicators used in an assessement of external balance and the second part contains verification of the changes in the value of these indicators after last global financial crisis. The research results show that many of these indicators improved after global financial crisis, but indicators related to foreign debt are still on the high level what is a source of risk for polish economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alessandrini, P., Hallett, A., Presbitero, A., Fratianni, M. (2012). The Eurozone crisis: Fiscal fragility, external imbalances, or both? Pobrano z: http://voxeu.org/article/eurozone-crisis-fiscal-fragility-external-imbalances-or-both (10.03.2017).
 2. Bank of England (2015). Financial Stability Report (37).
 3. Gosh, A., Ramakrishnan, U. (2012). Current Account deficit: Is There a Problem? Finance & Development, March.
 4. Lojsch, D., Rodriguez-Vives, M., Slavik, M. (2011). The Size and Composition of Government Debt in Euro Area. Occasional Paper Series ECB, 132.
 5. Knap, R. (2016). Struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski. Finanse, Rynku Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81).
 6. Knap, R., Nakonieczna-Kisiel, H. (2012). W kwestii nierównowagi zewnętrznej Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 45.
 7. Krugman, P., Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. NBP. Dane pobrano z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/zadluz.html.
 9. NBP (2012). Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2011 roku. Warszawa: NBP.
 10. NBP (2016a). Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 roku. Warszawa: NBP.
 11. NBP (2016b). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 roku. Warszawa: NBP.
 12. NBP (2016c). Raport o stanie równowagi Polskiej gospodarki. Materiał dla KSF-N. Warszawa: Instytut Ekonomiczny.
 13. Sawicki, J. (2014). Zmiany równowagi zewnętrznej a ograniczenia wzrostu polskiej gospodarki. Unia Europejska.pl, 4 (227).
 14. UE (2011). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1176/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania 23.11.2011. Dz. Urz. UE L 306/25.
 15. Zadłużenie Skarbu Państwa. Pobrano z: http://www.finanse.mf.gov.pl/szeregi-czasowe (30.03. 2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu