BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figna Anna (PRI Minec Sp. z o.o.)
Tytuł
Systemy walut wirtualnych jako determinanta zmian w sektorze bankowym w obszarze usług płatniczych
Digital Currency Systems as a Determinant of Changes in the Banking Sector and Its Payment Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 18, s. 47-61, wykr., tab., bibliogr. 16 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Finance Today and Tomorrow: Opportunities, Threats, and Challenges
Tytuł własny numeru
Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
Słowa kluczowe
Wirtualna waluta, Banki, Technologia informacyjna, Rozwój technologii informacyjnej, Kryptowaluty
Virtual currency, Banks, Information Technology (IT), Information technology development, Cryptocurrencies
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Trendy na światowych rynkach finansowych powodują zmiany w funkcjonowaniu tradycyjnej bankowości. Rozwój nowoczesnych technologii, ewolucja usług cyfrowych, a także szybszy dostęp do informacji przyczyniają się do poszukiwania przez banki nowych rozwiązań w zakresie świadczonych usług. Wprowadzenie na rynek walut wirtualnych może stanowić rewolucję w przeprowadzaniu transakcji płatniczych, w szczególności transgranicznie. Szybki rozwój kryptowalut, a także brak przejrzystych regulacji związanych z ich funkcjonowaniem powodują z jednej strony obawy nadużyć, z drugiej - dają nowe możliwości dokonywania płatności.(abstrakt oryginalny)

Trends observable in global financial markets trigger changes to traditional banking operations. Advances in new technologies and the ensuing evolution of digital services result in swifter access to information, spurring banks to look for new solutions in financial services. The launch of the bitcoin can kick off a genuine revolution in the way that payments, and particularly cross-border transactions, are carried out. The rapid growth of cryptocurrencies, coupled with the lack of clear regulations governing their use, raises fears of abuse on the one hand, and offers new payment options on the other.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Accenture, 2016, Technology Vision for Banking, www.accenture.com/us-en/insight-technologyvision-banking-2016 [dostęp: 10.11.2016].
 2. Bankier, 2016, Wielkie banki tworzą własnego "Bitcoina", www.bankier.pl [dostęp 10.11.2016].
 3. Beyond the Hype: Blockchains in Capital Markets, 2015, McKinsey Working Papers on Corporate & Investment Banking, No. 12.
 4. Ernst & Young, 2016a, The Relevance Challenge: What Retail Banks Must do to Remain in the Game, 2-10.
 5. Ernst & Young, 2016a, Winning the Battle for Relevance 2016 Global Consumer Banking Survey US Executive Summary, 2-11.
 6. European Central Bank, 2012, Virtual Currency Schemes, Frankfurt.
 7. European Central Bank, 2015, Virtual Currency Schemes - a Futher Analysis, Frankfurt.
 8. Mendonca B., 2016, Brazil: Banks & Financial Services. To Bitcoin or not to Citcoin, Santander Sector Report, 1-10.
 9. Ministerstwo Finansów, 30. Posiedzenie Senatu w dniu 4 kwietnia 2013 r.
 10. Musiał M., 2013, Technologiczne uwarunkowania korzystania z pieniądza wirtualnego, w: E Bogacka-Kisiel (red.), Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, Opole: Uniwersytet Opolski, 56-63.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. 2013, poz. 908 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, Dz.U. 2012, poz. 826.
 13. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, Dz.U. 2012, poz. 1232.
 14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2010 nr 211, poz. 1384 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 19 lipca 2011 r. o Usługach Płatniczych, Dz.U. nr 199, poz. 1175 z późn. zm.
 16. www.bitcoin.pl [dostęp: 10.11.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu