BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernaciak Anna (Poznań University of Economics and Business, Poland), Kozłowska Agnieszka (WSB University in Poznan, Faculty of Finance and Banking)
Tytuł
Using Innovative Teaching Methods to Promote Sustainable Development among Students of Economics and Management
Wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania w popularyzacji zagadnień zrównoważonego rozwoju wśród studentów (na kierunkach ekonomia i zarządzanie)
Źródło
Studia Periegetica, 2017, nr 1(17), s. 21-33, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Education in the Core of Sustainability : Voices from the Baltic Sea Region = Edukacja a rozwój zrównoważony : doświadczenia z regionu Morza Bałtyckiego
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Edukacja ekologiczna, Studenci, Metody nauczania
Sustainable development, Ecology education, Students, Teaching method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne wyzwania w nauczaniu dorosłych, kładąc nacisk na wybrane metody nauczania. Dokonano ich opisu na podstawie źródeł literaturowych oraz ukazano możliwości ich zastosowania w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, opierając się na praktyce dydaktycznej autorek. Ponadto przedstawiono wyniki badań prowadzonych przez różnych badaczy na polskich uczelniach, odnoszących się do oczekiwań, preferencji i potrzeb studentów w zakresie procesu dydaktycznego i jego efektów. Sprostanie zgłaszanym potrzebom wymaga od prowadzących zajęcia szczególnej uwagi i świadomego zaangażowania. Głównym celem opracowania jest omówienie wybranych metod nauczania, takich jak: world café, design thinking, microlearning czy gry dydaktyczne, oraz przedstawienie propozycji ich praktycznego zastosowania w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim wśród studentów kierunków ekonomii i zarządzania.(abstrakt oryginalny)

The article discusses main challenges in teaching adults and focuses on selected educational methods viewed as paths for effective learning. We review results of numerous studies conducted by different authors aimed at examining students' educational preferences, needs and expectations. The main objective of the article is to analyse selected methods that can be used in academic settings, such as world café, design thinking, micro-learning or games, and describe ways of applying them in education for sustainable development in faculties of economics and management.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman T., 2011, Proces kształcenia w uniwersytecie w perspektywie potrzeb nauczycieli akademickich i oczekiwań studentów. Research report, Gdansk: Wyd. UG.
 2. Bernaciak A., 2016, The Role of Local Authorities in Education for Sustainable Development in Poland, Studia Periegetica, 1(15), 35-44.
 3. Bernaciak A., Brańka T., 2015, Gra jako narzędzie dydaktyczne w kształceniu na poziomie akademickim. "Park Manager Game", Studia Oeconomica Posnaniensia, 5,159- 174.
 4. Boud D., 1999, Situating academic development in professional work: Using peer learning. The International Journal for Academic Development, 4(1), 3-10.
 5. Boud D., Cohen R., Sampson J. (eds.), 2014, Peer learning in higher education: Learning from and with each other. New York: Routledge.
 6. Brown J., Isaacs D., 2005, The World Café: Shaping Our Futures Through Conversations That Matter, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 7. Czaja S., Becla A., 2011, Czterech jeźdźców ekologicznej zagłady we współczesnym świecie, in: Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Malickiemu, ed. B. Kryk, Szczecin: Wyd. USz.
 8. Czekierda P., Fingas B., Szala M. (eds.), 2015, Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Warsaw: Wolters Kluwer Polska.
 9. Goleman D., 2013, Focus: The Hidden Driver of Excellence, Bloomsbury: Harper Collins.
 10. Gorard S., See B.H., Davies P., 2012, The impact of attitudes and aspirations on educational attainment and participation, www.jrf.org.uk [access: 8.02.2017].
 11. Hickel J., 2015, The Problem with Saving the World. The UN's new Sustainable Development Goals aim to save the world without transforming it, www.jacobinmag.com/ [access: 8.02.2017].
 12. Hug T. (ed.), 2007, Didactics of Microlearning. Concepts, Discourses and Examples, Münster - New York - Munich - Berlin: Waxmann.
 13. Jablin F.M., Seibold D.R., 1978, Implications for problem-solving groups of empirical research on 'brainstorming': A critical review of the literature, Southern Speech Communication Journal, 43(4), 327-356.
 14. Janczura M., 2017, Minister zdrowia ostrzega: "Część Polaków ciągle pali". A smog? "To zagrożenie troszkę bardziej teoretyczne, www.tokfm.pl/ [access: 8.02.2017].
 15. Kahnemann D., 2013, Thinking, Fast and Slow, New York: Farrar, Straus and Giroux.
 16. Klesyk A., 2012, Prezes PZU: Szukamy tych, którzy myślą samodzielnie, http://wyborcza. pl/ [access: 12.12.2016].
 17. Knowles M., Holton III E.F., Swanson R.A., 2005, The Adult Learner. The Definitive Classics in Adult Education and Human Resource Development, Amsterdam: Elsevier Butterworth Heinemann.
 18. Koch Ch., 2004, The Quest for Consciousness: a Neurobiological Approach, Engelwood: Roberts and Co.
 19. Lippert I., 2010, Fragments of Environmental Management Studies, Tönning - Lübeck - Marburg: Der Andere Verlag.
 20. Masie E., 2006, Nano-Learning: Miniaturization of Design, www.cedma-europe.org/ [access: 17.12.2016].
 21. Mosel S., 2005, Self Directed Learning with Personal Publishing and Microcontent. Constructivist Approach and Insights for Institutional Implementations, Paper presented at the Microlearning 2005 conference, June 23-24, 2005, Innsbruck, Austria, www.semanticscholar.org/ [access: 17.12.2016].
 22. Niemczyk A., 2012, Trener skuteczny. Procedury dla prowadzących szkolenia, Warsaw: Difin.
 23. Osborn A.F.,1953, Applied imagination: Principles and Procedures of Creative ProblemSolving, Oxford: Charles Scribner's Sons.
 24. Plattner H., Meinel Ch., Leifer L., 2013, Design Thinking. Understand - Improve - Apply, Berlin: Springer.
 25. Rock D., Page L.J., 2009, Coaching with the Brain in Mind. Foundation for Practice, New Jersey: John Wiley & Sons.
 26. Spitzer M., 2007, Learning: The Human Brain and the School of Life, Amsterdam: Elsevier Butterworth Heinemann.
 27. Sweeney L.B., Mehers G.M., Meadows D., 2016, The Climate Change Playbook. 22 Systems Thinking Games for More Effective Communication about Climate Change, Chelsea: Green Publishing, Vermont: White River Junction.
 28. Thun F.S. von, 1981, Miteinander reden: Störungen und Klärungen. Psychologie der zwischenmenschlichen Kommunikation, Reinbek: Rowohlt.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu