BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepański Marek (Poznań University of Technology, Poland)
Tytuł
Analysis and Assessment of Changes in the Statutory Retirement Age in Poland
Źródło
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2017, nr 3(25), s. 64-78, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection
Słowa kluczowe
Wiek emerytalny, Zatrudnienie, Emerytury
Retirement age, Employment, Pensions
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J32, J38, H55
summ.
Abstrakt
The aim of the article is to analyse and evaluate the anticipated consequences of the changes to the statutory retirement age in Poland, which will be introduced starting 1 October 2017. Despite the lengthening life expectancy in Poland, the Polish government decided to reduce the statutory retirement age and set it at the level of 60 years for women and 65 years for men. This was the realization of promises of president Andrzej Duda and of the ruling Law and Justice party (PiS) made in the election campaigns of 2015. It was also a reversal of the reform by the previous government, which had introduced a gradual extension of the statutory retirement age starting in 2011. The reduction of the statutory retirement age in Poland will have a significant impact on the economic and social situation in the country, as well as on the sustainability of the Polish pension system. The expected impact on the labour market, the dynamics of GDP and the general macroeconomic situation will be negative. Also, the deficit in the Social Insurance Fund will increase. Microeconomic analysis shows significant threats (for example lower pension benefits, lower replacement rates in the pension system, greater poverty risk in old age). Evaluation of the social impact of changes in the retirement age is more complex. Due to their individual life situations, many Polish citizens are ready to accept even lower pension benefits if they then have a chance to retire at the age of 60 or 65, but many others are ready to work longer. The introduction of a minimum retirement age of 60 for women and 65 for men does not imply an obligation, but a right to retire which one may take advantage of or not. The author points out the public educational activities that should be introduced to make decisions about retirement or working longer more rational. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 11 May 2012 on amending the law on pensions from the Social Insurance Fund and some other acts (Journal of Laws 2012, item 637).
 2. Andrzejewski M., Pacud R., 2016, Obniżenie wieku emerytalnego to dobry pomysł. O ile będzie częścią szerszej reformy systemu, "Gazeta Prawna", 10 August 2016, (access: 10th April 2017).
 3. Barr N., Diamond P., 2006, The economics of pensions, "Oxford Review of Economics Policy", 22(1), pp. 15-39.
 4. Barr N., Diamond P., 2010, Pension Reform. A Short Guide, Oxford University Press, New York.
 5. Bielawska K., 2015, Skutki finansowe odwrotu od reform emerytalnej z 1999 roku dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, [in:] Sułkowska W., Strupczewski G. (Eds.), 2015, Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 6. Bielawska K., Pieńkowska-Kamieniecka S., 2015, Aktualna sytuacja na rynku pracy wśród osób starszych a wiek emerytalny w Unii Europejskiej, [in:] Chybalski F., Marcinkiewicz E. (Eds.), 2015, Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 7. Blake D., 2006, Pension Economics, John Wiley & Sons, West Sussex.
 8. Breyer F., Hupfeld, S., 2009, Fairness of Public Pensions and Old-Age Poverty, "Finanz Archiv/Public Finance Analysis", 65(3), pp. 358-380.
 9. Chancellery of the President, 2016, Presidential project of the bill on retirement age, https://static.pb.pl/atta/2828-projekt-ustawy-prezydenta.doc (access: 15 April 2017).
 10. Chłoń-Domińczak A., 2016, Reversing the 2013 retirement age reform in Poland, ESPN Flash Report 7.
 11. Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka-Góra J., 2016, Jakie zamiany regulacyjne mogły wpłynąć na podniesienie przyszłych świadczeń emerytalnych, technical report.
 12. Conen W., Henkens K., Schippers J., 2012, Employers' Attitudes and Actions Towards the Extension of Working Lives in Europe, Netspar Discussion Papers, 5.
 13. Demonkos S., 2015, Promoting a higher retirement age: a prospect-theoretical approach, "International Journal of Social Welfare", 24(2), pp. 133-144.
 14. European Commission, 2012a, The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060), "European Economy", 2.
 15. European Commission, 2012b, Pension adequacy in the European Union 2010-2050, European Commission - Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion and Social Protection Committee, Luxembourg.
 16. European Commission, 2012c, Active Ageing. Special Eurobarometer 378, Brussels.
 17. Eurostat, 2016a, Old-age-dependency ratio, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde510&plugin=1 (access: 15 May 2017).
 18. Eurostat, 2016b, Life expectancy at birth, 1980-2014, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Life_expectancy_at_birth,_1980%E2%80%932014_(years)_YB16.png (access: 15 May 2017).
 19. Eurostat, n.d., People in the EU - statistics on an ageing society, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_in_the_EU_%E2%80%93_statistics_ on_an_ageing_society#Healthy_life_years (access: 10 April 2017).
 20. Góra M., 2008, Dezaktywizacja zawodowa osób ubezpieczonych w ZUS w nowym systemie, [in:] 2008, Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Ministry of Labour and Social Policy, Warszawa, pp. 71-79.
 21. Góra M., 2016, Oszczędzanie długookresowe, czyli alokacja dochodu w cyklu życia, [in:] Rutecka-Góra J. (Ed.), 2016, Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, pp. 9-25.
 22. Góra M., Rutecka J., 2013, Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników, "Ekonomista", 6, pp. 735-753.
 23. Malec M., Tyrowicz J., 2017, Niski wiek emerytalny, wysoka cena, [in:] Lewandowski P., Rutkowski J., 2017, Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce, Institute for Structural Research and European Commission Representation in Poland, Warszawa.
 24. OECD, 2015a, Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, OECD Publishing, Paris.
 25. OECD, 2015b, OECD Health Statistics 2015, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en (access: 15 May 2017).
 26. OECD, 2016, OECD Pensions Outlook 2016, OECD Publishing, Paris.
 27. Pacud R., 2016, Dylematy stanowienia wieku emerytalnego, "Polityka Społeczna", 2, pp. 2-8.
 28. Public Opinion Research Center, 2005, O wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn raz jeszcze, BS/205/2005, Public Opinion Research Center, Warszawa.
 29. Public Opinion Research Center, 2012, Nadal nieprzekonani - Polacy o podwyższeniu wieku emerytalnego, BS/57/2012, Public Opinion Research Center, Warszawa.
 30. Rutecka J. (Ed.), 2014, Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian, technical report for the Chancellery of the President, Association of Polish Economists, Warszawa.
 31. Simonovits A., 2013, Regressive intracohort redistribution in nonfinancial defined contribution pension, Research Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Discussion Paper 12, Budapest.
 32. Social Insurance Institution, 2013, Prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, Social Insurance Institution, Warszawa.
 33. Social Insurance Institution, 2014, Prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016-2020, Social Insurance Institution, Warszawa.
 34. Social Insurance Institution, 2017, Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2018-2022, Social Insurance Institution, Warszawa.
 35. Strzelecki M., 2016, Polish Lawmakers Approve Budget-Bulging Retirement Age Reduction, http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-16/polish-lawmakersapprove-budget-bulging-retirement-age-reduction (access: 12 March 2017).
 36. Żukowski M., 2013, Demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczenia emerytalnego, [in:] 2013, Ubezpieczenie społeczne - dawniej i dziś, Social Insurance Institution and Polish Social Insurance Association, Wrocław, pp. 169-180.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-3641
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu