BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molenda Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kruhlaya Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym
Human Resource Management in the Tourism Industry
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 301-312, bibliogr. 20 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Turystyka, Gospodarka turystyczna, Przedsiębiorstwo turystyczne
Human resources, Human Resources Management (HRM), Management, Tourism, Touristic economy, Tourist enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotnym elementem w działalności każdego przedsiębiorstwa jest właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi, zwłaszcza w sektorze turystycznym, gdzie nabywcy usług turystycznych mają do czynienia z produktem, jakim jest niematerialna usługa. Dlatego celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze usług turystycznych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Odniesiono się do istoty zarządzania zasobami ludzkimi oraz do zarządzania w turystyce. W końcowej części artykułu zostały omówione wyniki przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych. (abstrakt oryginalny)

One of the most important aspects of proper management is human resources, particularly in the tourist industry, where tourist services buyers are dealing with a products, which is intangible service. Therefore, the purpose of this article is to present the human resources management issues in the tourism industry. Theoretical aspects of human resource management are presented in the first part of the article. Reference made to the essence of human resource management and tourism manegement. In the final part of the article are described the results of the survey concerning human resources management tools in tourism companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernais J., Rekrutacja (nabór) pracowników, (w:) System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, red. H. Bieniok, Katowice 2006.
 2. Golnau W., Rozwój podejścia do zarządzania ludźmi, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. W. Golnau, Warszawa 2004.
 3. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2002.
 4. Kalinowski M., Selekcja kandydatów do pracy, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, (red.) W. Golnau, Warszawa 2004.
 5. Kawka T., Listwan T., Dobór kadr, (w:) Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Warszawa 2006.
 6. Kornak A.S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wrocław 2001.
 7. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa 2000.
 8. Łaguna M., Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 9. Lipka A., Od zarządzania zasobami ludzkimi do gospodarowania kapitałem ludzkim, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 4.
 10. Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Warszawa 1997.
 11. Molenda M., Banasik W., Motywowanie pracowników w mikroprzedsiębiorstwach turystycznych, ,,Ekonomiczne Problemu Usług" 2008, nr 19.
 12. Molenda M., Motywowanie jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym, ,,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 379.
 13. Padzik K., Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa 2002.
 14. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 1998.
 15. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2003.
 16. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Warszawa 2007.
 17. Sarnowski J., Kirejczyk E., Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Warszawa 2007.
 18. Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, Warszawa 2005.
 19. Walasek J., Turystyka w Unii Europejskiej, Lublin 2009.
 20. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu