BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cenkier Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ocena aktywności gospodarczej państwa - wybrane problemy
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 61-70, tab., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Aktywność ekonomiczna, Potrzeby społeczne, Oczekiwania, Dobra publiczne
Economic activity, Social needs, Expectations, Public goods
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H1, H4, H41, H410, G28
streszcz., summ.
Abstrakt
Pewne formy aktywności państwa są nieodzowne dla jego sprawnego funkcjonowania. Zakres zadań, które państwo powinno wykonywać pozostaje jednak przedmiotem kontrowersji. Z tego względu nie jest łatwo rozstrzygnąć jednoznacznie, czy działania prowadzone w danym okresie były potrzebne oraz adekwatne do potrzeb i oczekiwań społecznych. Ponieważ aktywność państwa z jednej strony pochłania określone środki finansowe, z drugiej - wywołuje określone skutki, konieczna jest ocena nie tylko skali zaangażowania państwa, ale również efektywności realizowanych przedsięwzięć. Dostępne narzędzia oceny ograniczają w znacznym stopniu uzyskanie pełnego i rzetelnego obrazu sytuacji. Tymczasem decyzje dotyczące kształtu aktywności państwa w przyszłości są podejmowane na podstawie uzyskanych wyników. W konsekwencji znaczna część środków publicznych jest kierowana na realizację zadań niezgodnych z oczekiwaniami społecznymi. (abstrakt oryginalny)

Some form of activity of the Member States are essentials to its proper functioning. The range of tasks that you should perform, however, remains controversial. For this reason, it is not easy to decide conclusively whether the activities carried out during the period were necessary and appropriate to the needs and expectations of society. Because the activity of the State, on the one hand, absorbs the financial measures, on the other hand, calls the effects, it is necessary to evaluate not only the scale of involvement of Member States, but also the efficiency of the implementation. The available assessment tools are too poor to get a true and fair picture of the situation. Meanwhile, decisions about the shape of the State's activities in the future are taken on the base of the results obtained. Consequently, a significant part of public funds is targeted for tasks of low level of social acceptance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarny B. (2011), Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Deaton A. (2013), The great escape. Health, Wealth and the Oorigins of Inequality, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
  3. Godek K. (2008), Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce, Uniwersytet Wrocławski, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/37427/004.pdf, (dostęp: 10.12.2016).
  4. Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  6. Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu