BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bem Agnieszka (Wrocław University of Economics, Poland), Ucieklak-Jeż Paulina (Jan Długosz University, Częstochowa, Poland)
Tytuł
Spatial Distribution of Non-Financial Health Protection Resources Versus the State of Health of the Population in Poland
Przestrzenne zróżnicowanie zasobów ochrony zdrowia a stan zdrowia ludności w Polsce
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 4 (29), s. 9-20, rys., tab., bibliogr. 43 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
System ochrony zdrowia, Ochrona zdrowia, Świadczenia zdrowotne
Health care system, Health care protection, Health care benefits
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania jest analiza związku pomiędzy rozmieszczeniem niefinansowych zasobów ochrony zdrowia na poziomie regionalnym (województwa) a stanem zdrowia populacji. Badanie nawiązuje do potencjalnego dostępu do świadczeń. Postawiono następujące hipotezy badawcze: (H1) niefinansowe zasoby ochrony zdrowia są redystrybuowane nierównomiernie pomiędzy regionami; (H2) dostęp do świadczeń wpływa na stan zdrowia kobiet i mężczyzn; (H3) występuje pewne opóźnienie czasowe pomiędzy obserwowanym wskaźnikiem dostępności a stanem zdrowia populacji. Bazując na metodzie Perkala i analizie korelacji pomiędzy klaasami dostępności i stanem zdrowia populacji kobiet i mężczyzn, opisanym dalszą oczekiwaną długością życia w wieku 30, 45 i 60 lat, potwierdzono skonstruowane hipotezy badawcze.(abstrakt oryginalny)

The objective of the study is the analysis of the relations between the distribution of non-financial resources of health care protection at a regional level (voivodeships) and the state of health of the female and male population. The study refers, therefore, to a geographical concept, and the potential access to health service benefits. The following research hypotheses were formulated: (H1) non-financial resources are unevenly distributed among the regions; (H2) access to the health care services affects the state of health of females and males; (H3) there are time delays between the observed levels of accessibility and the state of health of the population. Relying on the Perkal method and on the analysis of the correlation between classes of accessibility of services and the state of health of females and males, described by the expected life span at the age of 30, 45 and 60, the truth of the postulated hypotheses was proved.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselmi L., Lagarde M., Hanson K., 2015, Going beyond horizontal equity: An analysis of health expenditure allocation across geographic areas in Mozambique, Social Science & Medicine, no. 130, pp. 216-224.
 2. Arredondo A., Orozco E., 2008, Equity, governance and financing after health care reform: lessons from Mexico, International Journal of Health Planning and Management, no. 23, pp. 37-49.
 3. Bem A., Prędkiewicz, P., Ucieklak-Jeż P., 2015, Effectiveness of Allocation of Health System Non-Financial Resources, [in:] C. Brătianu, A. Zbuchea, F. Pînzaru, E.M. Vătămănescu, R.D. Leon (eds.), Strategica. Local versus Global, Faculty of Management, Bucharest, pp. 647-656.
 4. Bem A., Ucieklak-Jeż P., Prędkiewicz P., 2013, Effects of inequalities in access to health services in rural areas in Poland, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Aleksandras Stulginskis University, vol. 35, no. 4, pp. 491-497.
 5. Bem A., Ucieklak-Jeż P., Siedlecki R., 2016, The spatial differentiation of the availability of health care in polish regions, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 220, pp. 12-20.
 6. Dzieciuchowicz J.Z., 1979, Rozkłady przestrzenne dojazdów do pracy ludności wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, Studia KPZK PAN.
 7. Fransen K., Netens T., De Maeyer, P., Deruyter, G., 2015, A commuter-based two-step floating catchment area method for measuring spatial accessibility of daycare centers, Health& Place, no. 32, pp. 65-73.
 8. Gawryszewski A., 1989, Przestrzenna ruchliwość ludności Polski 1952-1985, Prace habilitacyjne IGiPZ PAN, Warszawa.
 9. Gierańczyk W., 2009, Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się, Przedsiębiorczość-Edukacja, 5, pp. 19-36.
 10. Golinowska S. (ed.), 2012, Zarys systemu ochrony zdrowia: Polska 2012, Narodowy Fundusz Zdrowia.
 11. Guagliardo M.F., 2004, Spatial accessibility of primary care: concepts, methods and challenges, International Journal of Health Geographics, no. 3.
 12. Harding O., 1999, What is access? What are 'whole systems'?, British Medical Journal, no. 319.
 13. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, no. 4, pp. 307-327.
 14. Ilnicki D., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce: teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań, Instytut Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. Jordan C., Nutley S., 1993, Rural accessibility and public transport in Northern Ireland, Irish Geography, 26, 2, pp. 120-132.
 16. Karmowska G., 2011, Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Roczniki Nauk Rolniczych.
 17. Kitowski J., 1988, Rola dojazdów do pracy w gospodarce narodowej, UMCS, Wydział Ekonomiczny, Lublin.
 18. Kuciński K. (ed.), 2013, Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer.
 19. Lijewski T., 1967, Dojazdy do pracy w Polsce, 1986,Studia KPZKPAN, 15. -Zasięgi ciążeń i powiązania przestrzenne Warszawy, IGiPZPAN, Warszawa, Biuletyn Informacyjny, 53, pp. 75-106.
 20. Malkowska A.,2015, Ocena rozwoju obszaru przygranicznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401.
 21. Malkowski A., 2007, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego województw w latach 1999-2004.
 22. McGrail M.R., Humphreys J.S., 2009, Measuring spatial accessibility to primary care in rural areas: Improving the effectiveness of the two-step floating catchment area method, Applied Geography, no. 29, pp. 533-541.
 23. Namysłowski J., Główne ośrodki codziennych dojazdów i wyjazdów w Polsce (w aspekcie przestrzennego zagospodarowania kraju), WMK, Toruń.
 24. Namyślak B., 2007, Zastosowanie metody wskaźników przyrodniczych Perkala do badania poziomu konkurencyjności regionów w Polsce, Wiadomości Statystyczne, 9, pp. 58-70.
 25. Nutley S.D., 1980, Accessibility, mobility and transport related welfare: the case of rural Wales, Geoforum, 11, 4, pp. 335-352.
 26. Penchansky R., Thomas J., 1981, The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction, Journal of Transport Geography, no. 2, pp. 127-140.
 27. Perkal J., 1953, O wskaźnikach antropologicznych: (referat dyskusyjny), Poznań [pages unknown].
 28. Perkal J., 1960, O zbiorach punktów materialnych i abstrakcyjnych w badaniach przyrodniczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław.
 29. Peters D.H., Garg A., Bloom G., Walker D.G., Brieger W.R., Rahman H.M., 2008, Poverty and access to health care in developing countries, Annals of the New York Academy of Sciences, no. 1136, pp. 161-171.
 30. Pirie G.H., 1979, Measuring accessibility: a review and proposal, Environment and Planning, A, 11, 3, pp. 299-312.
 31. Pociecha J., 1988, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 32. Radwan A., Paluch Ł., 2011, Typologia powiatów ziemskich województwa małopolskiego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (166 Polityka ekonomiczna), pp. 615-624.
 33. Rigby JP., 1978, Access to hospitals: a literature review, TRRL, Crowthorne, Laboratory Report.
 34. Rosenthal M., Zaslavski A., Newhouse J., 2005, The geographic distribution of physicians revisited, Health Services Research, no. 40, pp. 1931-1952.
 35. Strahl D., 2006), Metody oceny rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 36. Taylor Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, vol. 171, IGiPZ PAN.
 37. Ucieklak-Jeż P., Bem A., 2015, Wpływ niefinansowych zasobów systemu ochrony zdrowia na stan zdrowia kobiet i mężczyzn w Polsce, [in:] P. Ucieklak-Jeż (ed.), Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmatates Oikonomias, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, no. 9, pp. 8-20.
 38. Ucieklak-Jeż P., Bem A., Prędkiewicz P., 2015, Relationships between Health Care Services and Health System, Outcomes - Empirical Study on Health System Efficiency, [in:] V. Kajurová & J. Krajíček (eds.), European Financial Systems 2015, Proceedings of the 12th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, pp. 633-640.
 39. White D., 2000, Consumer and Community Participation: A Reassessment of Process, Impact, and Value, [in:] W.G. Albrecht, R. Fitzpatrick and S. Scrimshaw, Handbook of Social Studies in Health and Medicine, Sage Publication, London-Thousand Oaks-New Delhi, pp. 465-480.
 40. Whitelegg J., 1982, Inequalities in Healthcare: Problems of Access and Provision, Straw Barnes, Retford.
 41. Williams S.J., Torrens P.R., 1988, Introduction to Health Services, Delmar, New York.
 42. Wilson K., Rosenberg M.W., 2004, Accessibility and the Canadian health care system: squaring perceptions and realities, Health Policy, no. 67, pp. 137-148.
 43. Zeliaś A., 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.4.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu