BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyran Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Procesy hybrydyzacji w nieruchomościach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju, 2017, s. 11-29, bibliogr.31 poz.
Słowa kluczowe
Mieszkalnictwo, Nieruchomości, Gospodarka mieszkaniowa, Miasto
Housing, Real estate, Housing economy, City
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Sektor nieruchomości mieszkaniowych i niemieszkaniowych przeszedł ewolucję od niedoborów powierzchni do poziomu nasycenia, zapewniającego możliwość realizacji potrzeb mieszkaniowych, handlowych, biurowych, hotelowych, dzięki znaczącym efektom rzeczowym, jakie miały miejsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W dużych miastach, które są największymi rynkami nieruchomości, to popyt najczęściej inicjuje podaż powierzchni realizowanej przez deweloperów komercyjnych. Na konkurencyjnym rynku, przy dużym poziomie nasycenia w daną powierzchnię, część deweloperów atrakcyjną ofertą podażową poszukuje klientów na zrealizowaną inwestycję. Przy wysokim poziomie oferty podażowej oraz konkurencji, ogromne znaczenie w inwestycjach komercyjnych ma optymalna komercjalizacja obiektu, w której następuje hybrydyzacja najmu powierzchni (mix najemców). W sektorze mieszkaniowym, w największych ośrodkach miejskich w Polsce, występuje już statystyczna nadwyżka mieszkań w relacji do gospodarstw domowych. Problemem nie jest już niedobór mieszkań, ale jakość gospodarowania zasobem, w szczególności w zakresie niedopasowania rodzin i gospodarstw nierodzinnych do zajmowanej powierzchni użytkowej pod względem powierzchni użytkowej, jakości budynku w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną, pozwalającą użytkować lokale osobom niepełnosprawnym oraz w wieku poprodukcyjnym. Problemem jest również brak odpowiedniej skali wsparcia osób wykluczonych, eksmitowanych i ubogich w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej. Odpowiedzią na te niedomagania sektora mieszkaniowego mogłaby być hybrydyzacja użytkowania zasobów mieszkaniowych poprzez niehomogeniczną ofertę najmu (mix osób w różnym wieku, o różnej sile nabywczej, na różnym etapie życia)(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Duda T. (2016), Samorządowa Zrównoważona Polityka Senioralna w kontekście mieszkalnictwa, "Polityka Senioralna", nr 1
 2. Duszczyk M., ICessenides D. (2016), W garażu jest moc, "Bloomberg Businessweek", nr 7-8
 3. Erbel J., Labus A., Kampka M., Pawlus M. (2017), Miks lokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy, Fundacja Blisko, Warszawa
 4. GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa
 5. GUS (2017), Ludność i ruch naturalny w 2016 r., Warszawa
 6. Holmes C. (2003), Housing, Equality and Choice, 1PPR, http://www.ippr.org/files/images/ media/files/publication (dostęp: 22.03.2017).
 7. Jonda B. (2008), Motywy i warunki powstawania oraz społeczne znaczenie projektów międzypokoleniowych w Niemczech [w:] J. Kowalewski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 8. Kozłowski E. (2015), Polityka senioralna w kontekście gospodarczym - demografia, zdrowie, gospodarka, wypowiedź na sesji senioralnej II Wschodniego Kongresu Gospodarczego, Białystok
 9. Mieszkania na potrzeby Programu Dom dla studenta. Program mieszkaniowy Szczecińskiego TBS Spółka z o. o. skierowany do studentów szczecińskich uczelni wyższych, Załącznik do Uchwały Nr 50/2015 Zarządu Szczecińskiego TBS z dnia 12 czerwca 2015 r.
 10. Palej M. (2010), Hybrydy - nowe elementy w strukturze miast, "Architektura", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 14
 11. PwC and the Urban Land Institute (2016), Emerging Trends in Real Estate® Europe
 12. Reas (2015), Budownictwo senioralne w Polsce. Perspektywy rozwoju, Warszawa
 13. Reas (2016), Rental and Student Housing. Emerging Residential Asset Classes in Poland, Warszawa
 14. Regulamin naboru wniosków o najem mieszkań w ramach programu Dom dla absolwenta (2016), Załącznik nr 3 do Porozumienia ramowego w sprawie zasiedlania mieszkań zrealizowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, wynajmowanych w ramach Programu Dom dla absolwenta
 15. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. 2005, nr 37, poz. 331 z późn. zm.).
 16. Strong and Prosperous Communities (2006), The Local Government White Paper, Presented to Parliament by The Secretary of State for Communities and Local Government by Command of Her Majesty, https://www.communities.gov.uk (dostęp: 23.03.2017).
 17. Tertelis M., Karp L, Vieyra S. (2009), Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 18. Tunstall R., Lupton R. (2010), Mixed Communities. Evidence Review, London School of Economics with members of the Mixed Communities Initiative evaluation team. Department for Communities and Local Government, London
 19. Uchwała Nr LXV/1384/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
 20. Uchwała Nr XII/161/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu
 21. Uchwala Nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego
 22. Uchwała RMT 890/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń
 23. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593)
 24. Wilczek T. (2010), Rozwój standardu mieszkaniowego w Polsce na tle krajów europejskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice
 25. Ziobrowski Z. (2012), Urbanistyczne wymiary miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 26. [www 1] http://fundacjablisko.pl/index.php/stalowa-29-podsumowanie (dostęp: 22.03.2017).
 27. [www 2] http://www.ryneksemora.pl/inwestycje/107/spoldzielnia_chce (dostęp: 24.03.2017).
 28. [www 3] http://www.iynekseniora.pl/inwestycje/107/katowice (dostęp: 24.03.2017).
 29. [www 4] http://www.iynekseniora.pl/mwestycje/107/wroclaw_wiecha (dostęp: 24.03.2017).
 30. [www 5] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat (dostęp: 24.03.2017).
 31. [www 6] http://www.griiBn-re.com/pl/media/komunikaty-prasowe (dostęp 15.03.2017).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu