BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zagóra-Jonszta Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wolność w ujęciu ekonomii klasycznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, 2016, s. 72-101
Słowa kluczowe
Koncepcje wolności, Historia filozofii, Historia myśli ekonomicznej, Ekonomia klasyczna
Concepts of freedom, History of philosophy, History of economic thought, Classical economy
Abstrakt
Na podstawie przeprowadzonej analizy prac najważniejszych przedstawicieli szkoły klasycznej widać, że poglądy klasyków przesiąknięte były ideą wolności, która nadawała ich ekonomii liberalny charakter. Bodaj jedynym wyjątkiem w tym gronie był Sismondi, daleki od liberalnych założeń. Można się zastanawiać co było przyczyną owego liberalnego triumfu. Najbardziej przekonujące wydaje się tłumaczenie Johna Graya, współczesnego filozofa, że głównym powodem było rozczarowanie feudalnym porządkiem oraz konieczność stworzenia innego społeczeństwa, odpowiadającego wyzwaniom, jakie niósł z sobą nowy system gospodarczy, w którym indywidualizm, egalitaryzm i uniwersalizm miały się stać wykładnią nowych czasów. Tylko wolny rynek mógł gwarantować pełną realizację ludzkich możliwości. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bastiat C.F. (2007), Prawo. Podstawy racjonalnej i sprawiedliwej organizacji państwa, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 2. Bastiat F. (2009), Dzieła zebrane, T. I, Prohibita, Warszawa.
 3. Bastiat F. (2009), Dzieła zebrane, T. II, Prohibita, Warszawa.
 4. Galbraith J.K. (1991), Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa.
 5. Giza W. (2003), Postęp społeczno-gospodarczy w poglądach klasyków ekonomii [w:] T. Bernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Wydawnictwo PTE, Szczecin.
 6. Gray A. (1948), The Development of Economic Doctrine, Longmans-Green, London.
 7. Landreth H., Colander D.C. (2005), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Lipiński E. (1968), Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa.
 9. Malthus R.T. (1789), An Essay on the Principle of Population, Printed for J. Johnson, in St. Paul's Church-Yard, London, http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf (dostęp: 17.10.2016).
 10. Malthus T.R. (1925), Prawo ludności, Nakładem Geberthnera i Wolffa, Warszawa-Kraków-Lublin.
 11. Manet P. (1998), Intelektualna historia liberalizmu, Znak, Kraków.
 12. McCulloch J. (1864), Principles of Political Economy, Adam and Charles Black, Edinburgh, http://oll.libertyfund.org/titles/2514 (dostęp: 16.10.2016).
 13. Mill J.S. (1959), Utylitaryzm. O wolności, PWN, Warszawa.
 14. Mill J.S. (1965), Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, T. I, PWN, Warszawa.
 15. Mill J.S. (1966), Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, T. II, PWN, Warszawa.
 16. Mill J.S. (br.), Deference of Commerce, http://oll.libertyfund.org/quote/124 (dostęp: 11.07.2015).
 17. Mill J.S. (br.), O wolności, http://sady.up.krakow.pl/antfil.mill.wolnosc.htm (dostęp: 16.07.2015).
 18. Pęciak R. (2013), Wolność i własność prywatna jako niezbędne składniki porządku ekonomicznego w teorii Jeana-Baptiste'y Saya [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat, Studia Ekonomiczne, nr 130, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 19. Piątkowski W. (1978), J. C. L. Simonde de Sismondi. Teoria ekonomiczna, PWN, Warszawa.
 20. Plichta A. (2012), Koncepcja wolności Johna Stuarta Milla [w:] L. Machaj (red.), Varia Doctrinada, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 21. Ratajczak M. (2012), Liberalizm ekonomiczny - wczoraj i dziś [w:] W. Jarmołowicz (red.), Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 22. Ricardo D. (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
 23. Say J.B. (1960), Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa.
 24. Simonde de Sismondi J.C.L. (1837), Études sur les science sociales, T. 2, Treuttel et Würtz, Paris.
 25. Simonde de Sismondi J.C.L. (1955), Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, T. I, PWN, Warszawa.
 26. Simonde de Sismondi J.C.L. (1955), Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, T. II, PWN, Warszawa.
 27. Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, T. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Sobolewska B., Sobolewski M. (1978), Myśl polityczna XIX i XX wieku. Liberalizm, PWN, Warszawa.
 29. Spiegel H.W. (1971), The Growth of Economic Thought, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 30. Zawalski M. (br.), Fryderyka Bastiata koncepcja harmonijnej gospodarki, www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/51957 (dostęp: 31.07.2015).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu