BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Homa Magdalena (University of Wrocław, Poland), Mościbrodzka Monika (University of Wrocław, Poland)
Tytuł
Application of Diagram Methods and Hierarchical Agglomerative Procedures to Assess the Risk of Investment Funds on the Warsaw Stock Exchange
Zastosowanie metod diagramowych i hierarchicznych procedur aglomeracyjnych w analizie ryzyka funduszy inwestycyjnych na GPW w Warszawie
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 4 (29), s. 21-34, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Giełda papierów wartościowych, Ryzyko inwestycyjne
Investment funds, Stock market, Investment risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka artykułu koncentruje się wokół potrzeby selekcji funduszy inwestycyjnych GPW w Warszawie o określonym podobieństwie pod względem ryzyka inwestycyjnego. W tym celu zastosowano wybrane hierarchiczne procedury aglomeracyjne i metody diagramowe, które umożliwiły stworzenie mapy funduszy opisującej ich zróżnicowanie i niejednorodność rynku. Ponadto zweryfikowano zgodność otrzymanych wyników z miernikami ryzyka inwestycyjnego wyznaczanymi przez zarządzających funduszami.(abstrakt oryginalny)

The issue of the article focuses on the need for the selection of investment funds of the Warsaw Stock Exchange with a certain similarity in terms of investment risk. For this purpose, the selected hierarchical agglomeration procedures and the diagrams methods that allowed creating a map of the funds, describing their diversity and diversity of the market, were applied. In addition, the compatibility of the obtained results were verified in terms of the measures of the investment risks designated by the fund managers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhandari L.Ch., 1988, Debt/equity ratio and expected common stock returns: empirical evidence, Journal of Finance, no. 2, pp. 507-528.
 2. Bollen N.P.B., Busse J.A., 2001, On the timing ability of mutual fund managers, The Journal of Finance, vol. LVI, no. 3.
 3. Czekanowski J., 1913, Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, nr 5.
 4. Fama E.F., French K.R., 1992, The cross section of expected stock returns, Journal of Finance No 2, pp. 427-465.
 5. Fama E.F., French K.R., 1993, Common risk factors in the returns on stocks and bonds, Journal of Financial Economics, 33, pp. 3-56.
 6. Fletcher J., 1995, An examination of the selectivity and market timing performance of UK unit trusts, Journal of Business Finance & Accounting, 22.
 7. Nowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 8. Henriksson R., Merton R., 1981, On market timing and investment performance. II. Statistical procedures for evaluating forecasting skills, Journal of Business, 54, pp. 513-533.
 9. Henriksson R., 1984, Market timing and mutual fund performance: an empirical investigation, Journal of Business, 57.
 10. Homa M., Mościbrodzka M., 2015, Application of multifactor market-timing models to assess risk and effectiveness of equity-linked insurance funds in Poland, Statistics in Transition, 16(2), 279-292.
 11. Treynor J., Mazuy K., 1966, Can mutual funds outguess the market?, Harvard Business Review, 44, pp. 131-136.
 12. Milligan G.W., Cooper M.C. 1985, An examination of procedures for determining the number of clusters in a data set, Psychometrica, no. 2, pp. 159-179.
 13. Olbryś J., 2011, Wieloczynnikowe hybrydowe modele market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 01/2012, 97, pp. 149-161.
 14. Olbryś J., 2010a, Czynniki Famy-Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 29, pp. 33-48.
 15. Olbryś J., 2010b, Three-factor market-timing models with Fama and French's spread variables, Operations Research and Decisions, 2/2010, pp. 91-106.
 16. Olbryś J., 2010c, Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wybranych wieloczynnikowych modeli market-timing, Optimum. Studia Ekonomiczne, 4(48), pp. 44-61.
 17. Olbryś J., 2008, Parametryczne testy umiejętności wyczucia rynku - porównanie wybranych metod na przykładzie OFI akcji, [in:] Z. Binderman (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, IX, Warszawa.
 18. Panek T., Zwierzchowski J., 2013, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 19. Romacho J.C., Cortez M.C., 2006, Timing and selectivity in Portuguese mutual fund performance, Research in International Business and Finance, 20.
 20. Rousseeuw P.J., 1987, Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis, Journal of Computational and Applied Mathematics, no 20, pp. 53-65.
 21. Kaufman L., Rousseeuw P.J., 1990, Finding Groups in Data: an Introduction to Cluster Analysis, Wiley, New York.
 22. Kao G., Cheng L., Chan K., International mutual fund selectivity and market timing during up and down market conditions, The Financial Review, 33.
 23. Ward J.H., 1963, Hierarchical grouping of optimize an objective function, Journal of the American Statistical Association, vol. 58, pp. 236-244.
 24. Wishart D., 1969, An algorithm for hierarchical classification, Biometrics vol. 22, no. 1, pp. 165-170
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.4.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu