BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Bartłomiej (University of Economics in Katowice, Poland), Kuczowic Jacek (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Dividend Policy of Companies Listed on European and American Capital Markets - Comparative Analysis
Polityka dywidend spółek na europejskich i amerykańskich rynkach kapitałowych - analiza porównawcza
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 4 (29), s. 35-48, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Polityka dywidend, Dywidenda, Inwestycje, Rynek kapitałowy
Dividend policy, Dividend, Investment, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę wypłaty dywidend z punktu widzenia inwestorów rynku kapitałowego oraz spółek je wypłacających notowanych na największych giełdach papierów wartościowych. Celem badań jest ukazanie specyfiki polityki dywidendy spółek funkcjonujących na najbardziej rozwiniętych rynkach kapitałowych świata - USA i Europy Zachodniej. Badaniami objęto 150 spółek, ich politykę dywidend oraz regularność i dynamikę wypłaty dywidend w latach 2011-2015. Wyniki badań wskazują, że w przypadku spółek notowanych na rozwiniętych rynkach kapitałowych systematyczna wypłata dywidend jest stałym elementem wynagradzania inwestorów. Analiza wykazała również znaczne różnice między polityką dywidend stosowaną przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a polityką dywidend spółek będących komponentami indeksów S&P500, FTSE100, DAX oraz CAC40.(abstrakt oryginalny)

This paper discusses the issue of the dividend distribution from the perspective of capital market investors and dividend distributing companies, listed on the largest stock exchanges. The goal of the study is to demonstrate the specificity of the dividend policy of companies functioning on the world's most developed capital markets - the USA and Western Europe. The study covers 150 companies, their dividend policy, as well as the regularity and dynamics of dividend distribution in the period 2011-2015. The results of the study indicate that in companies listed on the developed capital markets, systematic dividend distribution constitutes a stable element of remunerating investors. The analysis also pointed to the considerable differences between the dividend policy adopted by companies listed on the Warsaw Stock Exchange and the dividend policy of companies which are components of the S&P500, FTSE100, DAX, and CAC40 indices.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asquith P., Mullins Jr D.W., 1983, The impact of initiating dividend payment on shareholders' wealth, Journal of Business, vol. 56, no. 1, pp. 77-96.
 2. Brigham E.F., Houston J.F., 2015, Zarządzanie finansami, PWN, Warszawa.
 3. Cwynar A., Cwynar W., 2007, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Publishing House of the University of Information Technology and Management, Warszawa.
 4. Fuller K.P., Goldstein M.A., 2011, Do dividends matter more in declining markets?, Journal of Corporate Finance, vol. 17, no. 3, pp. 457-473.
 5. Hawawini G., Viallet C., 2007, Finanse menadżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy, PWE, Warszawa.
 6. Lichtenfeld M., 2015, Get Rich with Dividends, John Wiley&Sons, Inc, Hoboken, New Jersey.
 7. Najlepszy E., 2013, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 8. Rubin H., Spaht II C., 2011, Financial independence through dollar cost averaging and dividends reinvestment, Journal of Applied Business and Economics, no. 4, pp. 11-19.
 9. Skousen M., 2011, Investing in One Lesson, Fijorr Publishing Company.
 10. Williams A., Miller M., 2013, Do stocks with dividends outperform the market during recession, 2013, Journal of Accounting and Finance, vol. 13, no. 1, pp. 58-69.
 11. Wróbel P., 2015, Relacje inwestorskie, [in:] Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (ed.), CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.4.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu