BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarz Paweł (Kozminski University, Warsaw, Poland), Osiichuk Dmytro (Kozminski University, Warsaw, Poland)
Tytuł
Determinants of the Liability Maturity of Polish Companies
Determinanty terminu zapadalności zobowiązań polskich przedsiębiorstw
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 4 (29), s. 49-63, tab., bibliogr. 36 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zobowiązania finansowe, Rynki wschodzące, Przedsiębiorstwo
Financial liabilities, Emerging markets, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań panelowych w zakresie czynników kształtujących termin zapadalności zobowiązań polskich przedsiębiorstw. W analizie szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu wpływu na badane zjawisko takich czynników, jak ograniczenia kapitałowe oraz asymetria informacji. Uzyskane wyniki potwierdziły ustalenia płynące z wcześniejszych prac badawczych prezentowanych w literaturze przedmiotu: termin zapadalności zobowiązań w przedsiębiorstwach jest w istotny sposób zależny od wartości aktywów trwałych, stopnia płynności i rentowności oraz poziomu zadłużenia. Ponadto ustalono, że ograniczenia kapitałowe mogą zmieniać wpływ wymienionych wcześniej czynników na termin zapadalności zobowiązań. Podmioty zidentyfikowane jako te, które mogą doświadczać ograniczeń kapitałowych, mają bliższy termin zapadalności zobowiązań. Co więcej, spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych utrzymują wyższy poziom zobowiązań długoterminowych niż podmioty notowane na New Connect, czyli na rynku przeznaczonym dla młodych przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji. Przeprowadzone badania dowiodły również, że fakt doświadczania ograniczeń kapitałowych determinuje decyzje spółek w okresie kryzysu. W tym czasie podmioty doświadczające ograniczeń kapitałowych zmniejszają, podczas gdy pozostałe spółki powiększają zobowiązania długoterminowe. Prezentowane wyniki badań wpisują się w dyskusję na temat wpływu ograniczeń kapitałowych na zachowania przedsiębiorstw i rzucają nowe światło na zagadnienie finansowych decyzji przedsiębiorstw na rynkach wschodzących.(abstrakt oryginalny)

Using the firm-level panel data for Polish companies, we analyze the determinants of liability maturity with particular attention paid to the factors of financing constraints and information asymmetry. Consistent with prior research, we find that asset tangibility, liquidity, leverage and profitability significantly influence liability maturity choices. Additionally, we evidence that financing constraints may alter the impact of these factors. Companies identified as being financially constrained appear to have lower maturity of liabilities. Firms quoted on the main market of the Warsaw Stock Exchange are shown to hold a higher proportion of long-term liabilities compared to those quoted on New Connect, a stock exchange dedicated to young small cap companies. We also find that constrained status may determine firm's financing decisions under crisis settings. Our empirical results show that companies experiencing financing constraints are likely to reduce liability maturity during a crisis, while their unconstrained counterparts may recur to additional long-term external financing in order to accommodate the repercussions of a trough. These findings contribute to the discussion of the financing constraints theory and(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Awartani B., Belkhir M., Boubaker S., Makhyereh A., 2016, Corporate debt maturity in the MENA region: Does institutional quality matter?, International Review of Financial Analysis, 46, pp. 309-325.
 2. Barclay M., Smith C., 1995, The maturity structure of corporate debt, Journal of Finance, 50(2), pp. 609-632.
 3. Berger A., Udell G., 1990, Collateral, loan quality and bank risk, Journal of Monetary Economics, 25(1), pp. 21-42.
 4. Berger A., Udell G., 2006, A more complete conceptual framework for SME finance, Journal of Bank- ing & Finance, 30(11), pp. 2945-2966.
 5. Białek-Jaworska A., Nehrebecka N., 2016, Preferences of Polish enterprises as regards debt financing, Ekonomista, 4, pp. 469-501.
 6. Brav O., 2009, Access to capital, capital structure, and the funding of the firm, The Journal of Finance, 64(1), pp. 263-308.
 7. Campello M., Giambona E., Graham J., Harvey C., 2012, Access to liquidity and corporate investment in Europe during the financial crisis, The European Financial Review, 16, pp. 323-346.
 8. Carey M., Post M., Sharpe S., 1998, Does corporate lending by banks and finance companies differ? Evidence on specialization in private debt contracting, The Journal of Finance, 53(3), pp. 845-878.
 9. Czekaj J., 2014, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Demirguc-Kunt A., Maksimovic V., 1999, Institutions, financial markets, and firm debt maturity, Journal of Financial Economics, 54, pp. 295-336.
 11. Devereux M., Schiantarelli F., 1990, Investment, Financial Factors, and Cash Flow: Evidence from UK Panel Data, [in:] R. Hubbard (ed.), Asymmetric Information, Corporate Finance and Investment, University of Chicago Press, Chicago, pp. 279-306.
 12. Diamond D., 1984, Financial intermediation and delegated monitoring, The Review of Economic Studies, (51), pp. 393-414.
 13. Diamond D., 2004, Presidential address, committing to commit: Short-term debt when enforcement is costly, The Journal of Finance, 59(4), pp. 1447-1479.
 14. Doukas J., Pantzalis C., 2003, Geographic diversification and agency costs of debt of multinational firms, Journal of Corporate Finance, 9(1), pp. 59-92.
 15. Elyasiani G., Guo L., Tang L., 2002, The determinants of debt maturity at issuance: a system-based model, Review of Quantitative Finance and Accounting, 19(4), pp. 351-377.
 16. Fatemi A., 1988, The effect of international diversification on corporate financing policy, Journal of Business Research, 16(1), pp. 17-30.
 17. Faulkender M., Petersen M., 2006, Does the source of capital affect capital structure?, Review of Financial Studies, 19(1), pp. 45-79.
 18. Fazzari S., Hubbard G., Petersen B., Blinder A., Poterba J., 1988, Financing constraints and corporate investment, Brookings Papers on Economic Activity, 1(1988), pp. 141-206.
 19. Flannery M., 1986, Asymmetric information and risky debt maturity choice, Journal of Finance, 41(1), pp. 19-37.
 20. Gonzales V., 2015, The financial crisis and corporate debt maturity: The role of banking structure, Journal of Corporate Finance, 35, pp. 310-328.
 21. Guariglia A., Tsoukalas J., Tsoukas S., 2012, Investment, irreversibility, and financing constraints in transition economies, Economics Letters, 117, pp. 582-584.
 22. Guedes J., Opler T., 1996, The determinants of the maturity of corporate debt issues, Journal of Fin- ance, 51(5), pp. 1809-1833.
 23. Harris M., Raviv A., 1991, The theory of capital structure, The Journal of Finance, 46, pp. 297-355.
 24. Heyman D., Deloof M., Ooghe H., 2008, The financial structure of private held Belgian firms, Small Business Economics, 30(3), pp. 301-313.
 25. Jackowicz K., Kozłowski Ł., Mielcarz P., 2016, Financial constraints in Poland: the role of size and political connections, Argumenta Oeconomica, 1(36), pp. 225-240.
 26. Jensen M., 1986, Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, American Economic Review, 76(3), pp. 323-329.
 27. Johnson S., 2003, Debt maturity and the effects of growth opportunities and liquidity risk on leverage, Review of Financial Studies, 16(1), 209-236.
 28. Kale J., Noe T., 1990, Risky debt maturity choice in a sequential game equilibrium, Journal of Financial Research, 13, pp. 155-165.
 29. Myers S., 1977, Determinants of corporate borrowing, Journal of Financial Economics, 5, pp. 147-175.
 30. Myers S., Majluf S., 1984, Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics, 13(2), pp. 187-221.
 31. Opler L., Pinkowitz T., Stulz R., Williamson R., 1999, The determinants and implications of corporate cash holdings, Journal of Financial Economics, 52, pp. 3-46.
 32. Ortiz-Molina H., Penas M., 2008, Lending to small businesses: The role of loan maturity in addressing information problems, Small Business Economics, 30(4), pp. 361-383.
 33. Rajan R., Zingales L., 1995, What do we know about capital structure? Some evidence from international data, The Journal of Finance, 50(5), pp. 1421-1460.
 34. Stephan A., Talavera O., Tsapin A., 2011, Corporate debt maturity choice in emerging financial markets, The Quarterly Review of Economics and Finance, 51, pp. 141-151.
 35. Stohs M., Mauer D., 1996, The determinants of corporate debt maturity structure, The Journal of Business, 69(3), pp. 279-312.
 36. Zheng X., El Ghoul S., Guedhami O., Kwok C., 2012, National culture and corporate debt maturity, Journal of Banking & Finance, 36(2), pp. 468-488.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.4.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu