BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołąb Sylwia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Oczekiwania wobec pracy absolwentów kierunków ekonomicznych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Expectations Towards Work Graduates of Economics on the Example Zachodniopomorskie Region
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2017, nr 86, s. 25-32, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Rynek pracy
University graduate employment, Labour market
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Przedmiotem badań były oczekiwania wobec pracy absolwentów przed podjęciem zatrudnienia, zaś zasadniczym celem było określenie czynników, które zdaniem osób badanych decydują o uzyskaniu pracy.(fragment tekstu)

In the context of growing unemployment rate among tertiary graduates as well as competition on the education and labour market, proper preparation of graduates to function on the labour market is becoming more and more important. Attitudes, including expectations towards work, play a very important role as well. This article attempts at gaining knowledge of professional activity of tertiary graduates, becoming familiar with current problems connected with a transition from education to the labour market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2013 r. Warszawa, GUS.
 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2014 r. Warszawa, GUS.
 3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2015 r. Warszawa, GUS.
 4. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2016 r. Warszawa, GUS.
 5. Bezrobocie rejestrowane. I-IV. 2016. Warszawa, GUS.
 6. Jończy R., Rokita-Poskart D. 2011. Oczekiwania i zamiary absolwentów Uniwersytetu Opolskiego dotyczące przyszłej pracy (w świetle przeprowadzonych badań). Dylematy współczesnego rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Katowice, UEkon., 145.
 7. Kabaj M. 2004. Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce. Warszawa, Scholar, 228-239.
 8. Kłodziński M. 2003. Jak aktywizować gminę wiejską, w: Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych. Red. W. Dzun. Warszawa, IRWiR PAN, 19.
 9. Kopertyńska M.W. 2011. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy i jej wpływ na ich aktywność, w: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. Red. M. Noga, M. K. Stawicka. Warszawa, CeDeWu, 75-77.
 10. Kotlorz D., Skórska A. 2011. Kształcenie zawodowe i kształcenie dorosłych jako determinantą zwiększenia zatrudnialności i zmniejszenia bezrobocia absolwentów, w: Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Red. D. Kotlorz. Katowice, UEkon., 33.
 11. Kryńska E. 2004. Polski rynek pracy - niedopasowania strukturalne. Warszawa, IPiSS, 102-110.
 12. Kryńska E., Kwiatkowski E. 2010. Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość. Polit. Społ. 5-6, 6.
 13. Kwiatkowski S.M. 2013. Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych a oczekiwania pracodawców wobec absolwentów. Przyszłość. Świat - Europa - Polska 1(27), 20-31.
 14. Skórska A. 2001. Szanse i zagrożenia aktywnego wejścia na rynek pracy absolwentów szkół wyższych. Poznań, WSB, 246.
 15. Skórska A. 2004. Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Poznań, WSB, 104-105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.21005/oe.2017.86.1.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu