BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Katana Katarzyna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Istota jakości życia w koncepcji zrównoważonego rozwoju
Essence of Quality of Life in the Concept of Sustainable Development
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 175-187, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Wskaźniki jakościowe, Rozwój zrównoważony
Quality of life, Qualitative coefficients, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zagadnienia jakości życia w koncepcji zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu skupiono się na wyjaśnieniu, czym jest jakość życia, przedstawiono zarys koncepcji zrównoważonego rozwoju, a następnie odniesiono się do istoty jakości życia według tej koncepcji. Niniejsze rozważania mają charakter teoretyczny i stanowią przegląd literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

This article aims to analyze the issue of quality of life in the concept of sustainable development. The study focuses on explaining what is the quality of life and also presents an outline of the concept of sustainable development. Next, reference to the essence of the quality of life in the concept of sustainable development. These considerations are theoretical and provide an overview of the literature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becla A., Czaja S.: Problemy jakości życia i dobrobytu w teorii ekonomii (w kontekście badań A. Sena), [w:] Tomczyk-Tołkacz J. (red.): Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.
 2. Bera R.: Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 3. Dąbrowa M.: Study in standard of living - methodology of structure of selected indicators. "Zeszyty Naukowe, nr 1. MWSE, Tarnów 2011.
 4. Dobrzański G., Dobrzańska B.M.: Trwały i zrównoważony rozwój, [w:] Dobrzańska B.M., Dobrzański G., Kiełczewski D. (red.): Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa 2010.
 5. Fiedor B.: Teoria trwałego rozwoju (ekorozwoju) jako krytyka neoklasycznej ekonomii środowiska i wzrostu gospodarczego, [w:] Fiedor B. (red.): Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 6. Jaros B.: Zrównoważona jakość życia w idei zrównoważonego rozwoju, [w:] Poskrobko B. (red.): Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 7. Kasprzak E.: Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.
 8. Kiełczewski D.: Jakość życia i dobrobyt jako kategorie zrównoważonego rozwoju, [w:] Kiełczewski D. (red.): Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2009.
 9. Kiepas A.: Filozofia techniki wobec wyzwań cywilizacji postindustrialnej, [w:] Poskrobko P. (red.): Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2009.
 10. Kolman R.: Zespoły badawcze jakości życia. "Problemy Jakości", nr 2, 2000.
 11. Kośmicki E.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju a idea "stanu stacjonarnego". "OPTIMUM - Studia Ekonomiczne", nr 2, 2007.
 12. Kusterka-Jefmańska M.: Wysoka jakość życia jako cel nadrzędny lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe, s. Zarządzanie Publiczne, nr 4. Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010.
 13. Kuzior A.: Internet jako narzędzie budowania świadomości dla zrównoważonego rozwoju. "Problemy Ekorozwoju", nr 2, 2007.
 14. Machowski J.: Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój. Żak, Warszawa 2003.
 15. Niedziółka A., Węglowska A.: Jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego, [w:] Knapik W., Kowalska M. (red.): Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Eikon Plus, Warszawa 2011.
 16. Piontek B.: Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. PWN, Warszawa 2002.
 17. Prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001, Dz.U. nr 62, poz. 627.
 18. Róg S.: Jakość życia i warunki bytu. PWN, Warszawa 1992.
 19. Rutkowski J.: Jak badać jakość życia? "Wiadomości Statystyczne", nr 5, 1988.
 20. Sen A.: Rozwój i wolność. Zysk i S-ka, Warszawa 2002.
 21. Skowroński A.: Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego. "Problemy Ekorozwoju", nr 2, 2006.
 22. Skrzypek E.: Ekonomiczne aspekty jakości życia. "Problemy Jakości", nr 1, 2001.
 23. Sompolska-Rzechuła A.: Jakość życia jako kategoria ekonomiczna. "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis" Oeconomica, nr 301(71), 2013.
 24. Trzepacz P. (red.): Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012.
 25. Wejnert B.: Problematyka subiektywnej i obiektywnej jakości życia w badaniach amerykańskich, [w:] Wachowiak A. (red.): Jak żyć? Wybrane problemy jakości życia. Fundacja "Humaniora", Poznań 2001.
 26. WHOQOL Group: Study protocol for the World Health Organization project to develop a quality of life assessment instrument. "Quality Life Research", No. 2, 1993.
 27. Żemigała M.: Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Placet, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu