BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochmańska Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kompetencje miękkie w innowacyjnym przedsiębiorstwie
The Soft Skills in the Innovative Company
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 189-199, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Kompetencje miękkie
Competences, Innovative enterprises, Soft competencies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu było przedstawienie wyników badań dotyczących opinii pracowników samorządowej jednostki organizacyjnej wdrażającej szereg innowacji na temat roli kompetencji miękkich w kreowaniu innowacyjnego przedsiębiorstwa czy też sposobów ich rozwoju i weryfikacji. Metodę badawczą stanowił sondaż diagnostyczny, natomiast narzędzie badawcze - kwestionariusz ankiety. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article was to present an analysis of the result of the research concerning the opinion of employees of council organizational unit which impelements a lot of innovations on the role of soft the skills in creating innovative company or their development and the way of verification. The research method was diagnostic pool method, the tool research was the questionnaire survey. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jabłoński M.: Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych. CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 2. Moczydłowska J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Difin, Warszawa 2010.
 3. Moczydłowska J.: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa 2008.
 4. Molek-Winiarska D.: Testy kompetencji - czy skutecznie diagnozują kompetencje pracownika? Mocne i słabe strony psychologicznych testów kompetencji, [w]: Witkowski S.A., Listwan T.(red.): Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa 2008.
 5. Nowacki R. (red.): Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2010.
 6. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Komisja Europejska, OECD, MNiSW, Warszawa 2008.
 7. Robbins S.P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 8. Sitko-Lutek A.: Istota i cechy kompetencji, [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.): Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa 2008.
 9. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A.: Zarządzanie firmą innowacyjną. Difin, Warszawa 2000.
 10. Sutherland J., Canwell D.: Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci. PWN, Warszawa 2007.
 11. Szaban J.M.: Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 12. Walkowiak R.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje. Nowe trendy. Efektywność. Dom Organizatora, Toruń 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu