BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olender-Skorek Magdalena (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT), Bartoszewska Barbara (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT), Czarnecki Robert (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT)
Tytuł
Rozwój ICT w krajach Grupy Wyszehradzkiej - w poszukiwaniu przewag polskiego rynku teleinformatycznego
ICT Visegrad Countries Development - in Search of Polish Advantage of the ICT Market
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 267-276, rys., tab., bibl.15 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Nowe technologie, Konkurencyjność gospodarki, Społeczeństwo
Internet, High-tech, Economy competitiveness, Society
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L86 , L96
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatnie lata jednoznacznie wskazują na utrzymujący się wzrost pod względem wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT. Tę prawidłowość potwierdzają analizy wskaźnikowe: gotowość do wykorzystania ICT (NRI), konkurencyjność gospodarki w kontekście zaawansowania ICT (GCI), wskaźnik zaawansowania gospodarki i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej Polska przoduje pod względem cyfrowych usług publicznych oraz dostępu do mobilnego internetu szerokopasmowego.(abstrakt oryginalny)

Recent years show an increase in the use of modern technologies, including information and communication technology ICT. This confirms the indicator analysis: The Networked Readiness Index (NRI), The Global Competitiveness Index (GCI), The Digital Economy and Society Index (DESI). Poland leads in digital public services and mobile broadband among the Visegrad Countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akamatsu, K. (1956). A wild flying geese pattern of Japanese industrial development: machine and tool industries. Hitotsubashi Review, 6 (5), 55-87.
 2. EITO (2016). ICT Market Report 2015/16 Update.
 3. Gizicki, W. (2013). O zasadności istnienia Grupy Wyszehradzkiej. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 11 (1), 41-51.
 4. Komisja Europejska (2016). Digital Economy and Society Index.
 5. Komisja Europejska (2016a). European Innovation Scoreboard.
 6. Kubielas, S., Olender-Skorek, M. (2014). ICT modernization in Central and Eastern Europe: a Schumpeterian catching up perspective. International Economics and Economic Policy, 11 (1-2), 115-136.
 7. Łastawski, K. (2014). Działalność Polski w Grupie Wyszehradzkiej (1991-2014). Homo Politicus, 9, 45-57.
 8. Sadecki, A. (2013). Grupa Wyszehradzka - środkowoeuropejski przykład współpracy regionalnej. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 11 (1), 93-105.
 9. Wach, A. (2010). Znaczenie oraz rola Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2007. Słupskie Studia Historyczne, 16, 217-227.
 10. World Economic Forum (2012). The Global Information Technology Report.
 11. World Economic Forum (2013). The Global Information Technology Report.
 12. World Economic Forum (2014). The Global Information Technology Report.
 13. World Economic Forum (2015). The Global Information Technology Report.
 14. World Economic Forum (2015a). The Global Competitiveness Report 2015-2016.
 15. World Economic Forum (2016). The Global Information Technology Report.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu